01.08.11, 11:34

Pakistan: Katolik zadba o mniejszości religijne?

Na czele nowego urzędu ma stanąć Akram Masih Gill, który jest katolikiem. Poprzednio był wiceministrem w tym resorcie i mocno krytykował decyzję o jego likwidacji.

 

Głównym zadaniem nowego resortu ma być „wspieranie pokoju i tolerancji w kraju, umożliwiając wzajemne zrozumienie i braterstwo wśród przedstawicieli różnych wyznań i przekonań”. Resort ma także proponować rozwiązania prawne na rzecz harmonii międzywyznaniowej oraz czuwać nad przestrzeganiem praw mniejszości gwarantowanych międzynarodowymi konwencjami.

 

W ostatnich latach represje wobec chrześcijan w Pakistanie nasilają się. Wyznawcy Chrystusa są coraz częściej atakowani przez islamistów. Niestety również prawo pakistańskie jest wymierzone w chrześcijan. Tamtejsze prawo przewiduje kary „za bluźnierstwo”. Na mocy tych przepisów skazuje się na dożywocie lub wieloletnie więzienie ludzi, którzy głoszą naukę Chrystusa publicznie, lub nie przestrzegają rygorystycznych przepisów religijnych islamistów.

 

żar/Radiovaticana.org