10.02.16, 18:46

Papież Franciszek: Przeżywajcie Wielki Post w obecności Boga!

Papież Franciszek zachęcił młodzież do przeżywania Wielkiego Postu w ścisłej więzi z Bogiem. Młodzi to uczestnicy inicjatywy "KeepLent" zorganizowanej przez prałaturę w Pompejach. Jej celem jest jest  głoszenie Ewangelii wielkopostnej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Oto tekst papieskiego przesłania:

"Drodzy młodzi,

Jezus powiedział swoim uczniom: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli” ... „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą” ... „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”…

Słowo Boże daje nam odpowiednie ukierunkowanie, by dobrze przeżywać Wielki Post. Kiedy czynimy coś dobrego, jesteśmy czasem kuszeni, aby nas doceniono i byśmy zyskali nagrodę: ludzką chwałę. Ale chodzi o fałszywą nagrodę, ponieważ przenosi nas ku temu, co inni o nas myślą.

Jezus wzywa nas do czynienia dobra, ponieważ jest dobrem. Wzywa nas, byśmy zawsze czuli, że patrzy na nas nasz Ojciec Niebieski i żyli w relacji z Nim, a nie w relacji do osądu innych.

Życie w obecności Ojca jest radością znacznie głębszą, niż chwała doczesna. Niech zatem nasza postawa w tym Wielkim Poście będzie zatem życiem w ukryciu, gdzie widzi nas Ojciec, kocha nas, na nas oczekuje. Oczywiście, również rzeczy zewnętrzne są ważne, ale zawsze musimy wybierać i żyć w obecności Boga.

Czyńmy na modlitwie, w umartwieniu, w braterskiej miłości, to, co możemy pokornie, przed Bogiem. Tak będziemy godnymi nagrody Boga Ojca.

Dobrego Wielkiego Postu, Matka Bożej z Pompei niech wam towarzyszy i proszę: módlcie się za mnie."

kz/niedziela.pl