15.11.19, 16:30(fot. flickr)

Papież o zagrożeniach dla demokracji i praworządności

- Aby sądownictwo karne nie stało się mechanizmem cynicznym i bezosobowym, potrzebni są ludzie zrównoważeni i dobrze przygotowani, a przede wszystkim pragnący sprawiedliwości i świadomi wielkiej odpowiedzialności, która na nich spoczywa – mówił Papież podczas audiencji dla uczestników Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego.

W obszernym przemówieniu Franciszek zwrócił uwagę na różne zjawiska i tendencje, które zagrażają dziś demokracji i praworządności. W pierwszym rzędzie wskazał na idolatrię rynku.

Niektórzy mają większą władzę niż państwo

“Osoba słaba i krucha jest bezbronna wobec interesów rynku, który stał się bożkiem i regułą absolutną. Niektóre sektory ekonomiczne sprawują dziś większą władzę niż same państwa. Rzeczywistość ta staje się jeszcze bardziej oczywista w czasach globalizacji kapitału spekulacyjnego. Zasada maksymalnego zysku, nie zważająca na nic innego, prowadzi do modelu wykluczenia, który z całą mocą uderza w tych, którzy ponoszą tego konsekwencje społeczne i ekonomiczne, a przyszłe pokolenia skazuje na pokrycie kosztów środowiskowych. Pierwsze pytanie, które powinni sobie postawić w takiej sytuacji prawnicy dotyczy tego, co można zrobić, aby przeciwstawić się temu zjawisku, które zagraża instytucjom demokratycznym i rozwojowi ludzkości. ”

Franciszek zauważył, że jednym z uchybień prawa karnego jest przywiązywanie małej wagi do przestępstw popełnionych przez najpotężniejsze podmioty, a w szczególności do przestępstw na szeroką skalę, których sprawcami są korporacje. „Światowy kapitał finansowy stoi u podstaw poważnych przestępstw nie tylko przeciw własności, ale również przeciw osobom i środowisku. Chodzi tu o przestępczość zorganizowaną, odpowiedzialną między innymi za nadmierne zadłużenie państw i ograbianie naszej planety z zasobów naturalnych”.

Papież podkreślił, że prawo karne nie może pozostać obojętne na zachowania tych, którzy korzystają ze swej dominującej pozycji, by szkodzić dobru wspólnemu. Przykładem tego jest na przykład sztuczne obniżanie cen obligacji publicznych poprzez spekulacje. Nawiązując do niedawnego Synodu o Amazonii Franciszek zaapelował też o zapewnienie prawnej ochrony środowiska naturalnego. Zapowiedział, że Kościół ze swej strony chce wprowadzić do Katechizmu pojęcie grzechu ekologicznego.

Mówiąc z kolei o nadużyciach władzy karnej, Franciszek wymienił między innymi problem niewłaściwego korzystania z aresztu tymczasowego. W niektórych krajach przetrzymywane w ten sposób osoby stanowią ponad połowę wszystkich więźniów. Negatywnie wpływa to na sytuację więziennictwa i podważa zasadę domniemanej niewinności.

Innym problemem zasygnalizowanym dziś przez Papieża jest rozwijająca się kultura nienawiści.

Odradzają się postawy typowe dla nazizmu

"Kultura odrzucenia w połączeniu z innymi zjawiskami psychospołecznymi obecnymi w społeczeństwach dobrobytu przejawia dziś niebezpieczną tendencję do przeradzania się w kulturę nienawiści. Spotykamy się z nierzadkimi niestety epizodami, wymagającymi oczywiście złożonej analizy, w których znajdują ujście problemy społeczne zarówno młodych, jak i dorosłych. Nie przypadkiem pojawiają na nowo emblematy i działania typowe dla nazizmu. Przyznam się wam, że kiedy słyszę niektóre przemówienia stróżów porządku czy rządzących, to przychodzą mi na myśl przemówienia Hitlera w 1934 i 1936 r. Dzieje się to dzisiaj. Są to działania typowe, które, wraz z prześladowaniem Żydów, Cyganów i osób o orientacji homoseksualnej, stanowią negatywny par excellence wzorzec kultury odrzucenia i nienawiści. Tak robiono wtedy i dziś się to odradza. Trzeba czuwać zarówno w środowisku obywatelskim, jak i kościelnym, by uniknąć wszelkich kompromisów – oczywiście niezamierzonych – z tymi zwyrodnieniami. ”

Franciszek zwrócił też uwagę na nadużywanie prawa w walce politycznej. Zdarza się niekiedy, że stawia się fałszywe zarzuty przywódcom politycznym, korzystając przy tym z pomocy mediów i „skolonizowanych” organów sądowniczych. W ten sposób przy użyciu narzędzi właściwych dla wymiaru sprawiedliwości wykorzystuje się w sposób instrumentalny walkę z korupcją, aby walczyć z niechcianymi rządami, ograniczyć prawa socjalne i szerzyć niechęć względem polityki, na czym korzystają potem ci, którzy dążą do sprawowania władzy autorytarnej.

Po raz kolejny Franciszek wezwał też prawników do poważnego rozważenia zasadności kary dożywocia. Jego zdaniem więźniowie zawsze muszą mieć nadzieję na resocjalizację.

Krzysztof Bronk - Watykan

vaticannews.va


Komentarze

des2019.11.16 11:06
Ciekawe co ważniejsze? Troszczyć się o "imperium rzymskie i jego system polityczny" czy o zbawienie?
katoliczka2019.11.16 0:47
Franciszek wlasnie wprowadza nowy grzech do katechizmu - grzech ekologiczny. 11 przykazanie nowego Boga Franciszka będzie z pewnoscia szerokie i może brzmieć np: nie zanieczyszczaj powietrza uzywajac wegla do ogrzewania, nie scinaj drzewa albo krzewu w ogródku itd.itd. Ciekawa jestem, na co, na ile. my, katolicy, możemy mu jeszcze pozwolić? To już nie sa żarty, kochani. Musimy się od niego jak najszybciej oddzielić.
katolik2019.11.16 0:16
Powstrzymać herezje szerzone przez Bergolio Franciszka, deptanie przez niego Bożych przykazań
B522019.11.15 19:35
franek ma lewicowy odlot
grimm2019.11.15 17:24
Gdyby ten papież miał mniej nienawistne spojrzenie to byłaby połowa sukcesu
T2019.11.15 16:44
Demokracja z zasady jest co najmniej podejrzanym systemem. Bo polega jak wiemy na władzy ludu. Czyli prawo ustala lud. A nie Bóg! Wobec tego lud może wybrać na przykład Adolfa H. i jest to zgodne z zasadami demokracji. Jednak czystej demokracji to właściwie nie ma bo lud nie wybiera! Nie wybiera bo na wybór ludu ma wpływ pranie mózgu przeprowadzane przez media więc wybierają media. Ale media też nie wybierają, bo wybierają właściciele mediów. A ci z kolei są zależni od swoich mocodawców i jeśli przesledzimy ten łańcuszek zależności, to dojdziemy do szczytu władzy na tym świecie czyli do City of London Co. Ale City również nie jest ostatecznym wyborcą w demokracji - jest nią na końcu Lucyfer, bo to on daje wytyczne dla City. Wniosek jest taki, że demokracja jest diabelsko sprytnym pomysłem aby ludzie tworzyli prawa nie zgodne z wolą Boga.
Deutsche2019.11.15 16:31
"Urodzony w Polsce Żyd, który był więźniem niemieckich obozów w Płaszowie i Mauthausen-Gusen, pojawił się w Warszawie na uroczystości z okazji setnych urodzin Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata Józefa Walaszczyka. 93-letni Edward Mosberg przypomniał tegoroczną wypowiedź Israela Katza, który cytując słowa byłego izraelskiego premiera, stwierdził, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. – To nie tylko zniewaga wobec Polaków i Polski; to zniewaga chrześcijaństwa na całym świecie."