01.08.17, 10:35Fot. Jarosław Roland Kruk via Wikipedia, CC 3.0 / wikipedia cc0 / Katarzyna Czerwińska via Wikipedia, CC 3.0

Sąd Najwyższy... nie dopadnie Mariusza Kamińskiego

Zaplanowana na 9 sierpnia rozprawa kasacyjna w sprawie Mariusza Kamińskiego oraz innych byłych szefów CBA nie odbędzie się – Sąd Najwyższy zawiesił dziś rozpatrywanie sprawy kasacyjnej.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego przesłała wnioski o zawieszenie sprawy kasacyjnej, które Sąd Najwyższy dziś rozpatrzył. Pierwszy z dokumentów informował, że Trybunał wszczął postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym.

Wniosek w tej sprawie zgłosił Marszałek Sejmu – miał wątpliwości, czy Sąd Najwyższy miał prawo badać prezydenckie prawo łaski.

Drugie z pism prezes Julii Przyłębskiej to przekazana kopia wniosku Prokuratora Krajowego, który domagał się zawieszenia sprawy Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, do momentu rozpoznania sporu kompetencyjnego.

Sąd Rejonowy skazał Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch funkcjonariuszy CBA w 2015 roku na karę bezwzględnego więzienia za prowokację wobec Andrzeja Leppera. Zanim jednak Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelację – prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich w listopadzie 2015 roku – sąd wobec tego uchylił wyrok oraz umorzył sprawę. Mimo tego oskarżyciele posiłkowi złożyli kasację do SN.

dam/IAR,Fronda.pl