Według danych Eurostatu Polska w ostatnim roku stała się głównym europejskim krajem dla imigracji zarobkowej. W całej Unii Europejskiej wydano w ub. roku niemal 3 mln pozwoleń na pierwszy pobyt dla cudzoziemców przyjeżdżających w celach zarobkowych, rodzinnych, edukacyjnych lub po międzynarodową ochronę. Jedną czwartą z nich wydała Polska.

Polska wydała w 2019 roku aż 724 tysiące, czyli jedną czwartą wszystkich pozwoleń na pobyt w UE. Na drugim miejscu są Niemcy z liczbą 460 tysięcy, a na trzecim Hiszpania z liczbą 320 tysięcy. Pod względem ilości wydanych pozwoleń w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców pierwsze miejsce zajmuje Malta – 42, drugie Cypr – 26, a Polska jest na trzecim miejscu, wydając 19 pozwoleń na pobyt cudzoziemców spoza Unii na tysiąc obywateli kraju.

Polska jest głównym celem zarobkowym imigrantów spoza Unii Europejskiej. Ponad połowa wszystkich pozwoleń w UE z powodu zatrudnienia została wydana właśnie przez Polskę. Są to głównie przybysze z Ukrainy. W celach edukacyjnych najwięcej cudzoziemców przybywa do Francji, a w celach rodzinnych do Niemiec.

kak/IAR