Sejm przegłosował dziś ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Do ustawy przyjęto poprawkę, w myśl której kandydata do Rady Odbudowy zgłasza m.in. marszałek Sejmu.

Prezentując Polski Ład, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego elementem będzie również odbudowa polskich zabytków, wśród nich Pałacu Saskiego.

- „Chcemy rozbudowywać polskie muzea. W tej chwili jest w realizacji albo w zaawansowanych bardziej planach około stu. Ale to ciągle bardzo daleko od przeciętnej Zachodniej Europy. Będziemy tą drogą szli. Będziemy odbudowywali zabytki, zamki, Pałac Saski”

- mówił prezes PiS.

Odbudowa pałacu wpisuje się w świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydencki projekt ustawy został przygotowany przez specjalny zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Biurem Programu „Niepodległa”.

Ustawa została dziś uchwalona przez Sejm. Za jej uchwaleniem głosowało 234 posłów, przeciw było 173, 35 się wstrzymało. Odrzucono większość zgłoszonych poprawek. Przyjęto poprawkę stanowiącą, że kandydata do Rady Odbudowy zgłasza m.in. marszałek Sejmu.

kak/PAP