30.01.17, 08:22Fot. Youtube

Premier: Trzeba budować Europę Karpat!

Premier Beata Szydło na spotkaniu "Europa Karpat" w Przemyślu mówiła o potrzebie budowy ścisłej współpracy między krajami naszego regionu. 

Jedności europejskiej w dużej mierze poświęcone było międzynarodowe spotkanie dyskusyjne w ramach cyklu "Europa Karpat" w Przemyślu. W opinii uczestników jedność wzmacniają między innymi inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej, a państwa Europy Środkowo Wschodniej chcą naprawiać i wzmacniać Europę, wnosząc nową jakość w postrzeganiu jej jako dobra wspólnego.

Uczestnicząca w spotkaniu premier Beata Szydło powiedziała, że Europę Karpat można budować na kilku płaszczyznach. Według niej, jedną z płaszczyzn współpracy w obrębie krajów tego regionu są "projekty infrastrukturalne, projekty gospodarcze". "Szczególnie łączy projekt, który jeszcze do niedawna był postrzegany przez wielu jako niemożliwy do zrealizowania. W tej chwili jesteśmy już w trakcie jego realizowania. Mam na myśli oczywiście Via Carptia" - zaznaczyła Beata Szydło.

Konferencja jest jednym z przedsięwzięć cyklu "Europa Karpat". Inicjatorem spotkania jest marszałek sejmu Marek Kuchciński. Do dyskusji zaprosił przedstawicieli parlamentów, administracji rządowej i samorządów z państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Czech, Węgier i Słowacji.

emde/IAR