09.01.17, 15:26Fot. Michał Józefaciuk via Wikipedia, CC BY 3.0

Polska w remoncie: Gimnazja będą zlikwidowane

Reforma systemu szkolnego w Polsce na szczęście stanie się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. reformy.

Dzięki ustawie zlikwidowane zostaną gimnazja, a system powróci do ośmioletnich szkół podstawowych oraz 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Zasadnicze szkoły zawodowe zostaną zastąpione przez dwustopniowe szkoły branżowe.

Prezydent Duda po podpisaniu ustawy powiedział:

„Nie ukrywam, że miałem cały szereg wątpliwości i pytań albowiem materia jednej i drugiej ustawy jest materią bardzo rozległą, trudną i niezwykle wrażliwą. Niezwykle wrażliwą z bardzo prostej przyczyny – dotyczy przyszłości naszego kraju, dotyczy przyszłych pokoleń, a przede wszystkim dotyczy dzieci i ich rodziców (…)Zresztą miliony Polaków od wielu lat mówią to samo – potrzebny jest dłuższy okres kształcenia w poszczególnych szkołach”

Reforma rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku 2016/2017 skończą klasę VI szkoły podstawowej, w następnym roku uczyć się będą jako pierwsi w VII klasie.

dam/PAP,Fronda.pl