02.05.19, 09:00Fot. Igor Smirnow, KPRP via prezydent.pl

Prezydent Duda wręczył nominacje generalskie czterem oficerom Wojska Polskiego

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie czterem oficerom Wojska Polskiego

Naszym wielkim zadaniem jest zbudowanie polskiej armii silnej, nowoczesnej, bardzo dobrze wyposażonej i nadal doskonale wyszkolonej. O to musimy dbać, tego musimy pilnować, to jest nasze wspólne zadanie, z którego kiedyś rozliczą nas następne pokolenia – powiedział Prezydent podczas uroczystości.

Wierzę, że właśnie Panowie jesteście jednymi z tych, którzy są w stanie temu zadaniu sprostać stąd te nominacje – zaznaczył.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Adam Marczak – dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej;

płk pil. Ireneusz Nowak – dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;

płk Zbigniew Powęska – szef Sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

płk Jan Wojno – dowódca 1. Brygady Pancernej.

Nowi generałowie otrzymali od Prezydenta także flagi państwowe, a od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka honorowe buzdygany.

Prezydent.pl 

Komentarze

syn chama2019.05.2 12:05
Niech Duda już da sobie spokój z tymi awansami.Czy ktoś z MONu to kontroluje?Dlaczgo minister MON oddał władzę prezydentowi w wojsku?Odziedziczyliśmy po PRL ogromną ilość emerytów wojskowych.Następni to emeryci z likwidowanych jednostek.70% budżetu MON idzie na wypłaty świadczeń.W taki sposób nigdy nie zmodernizujemy naszej armii.A potrzeby są ogromne.Przypominam,że z tych 2% PKB na wojsko wypłacane są również emerytury.Mianowanie co jakieś święto kolejnego generała, pewnie tylko po to by miał emeryturę generalską, mija się z celem.
tomasz2019.05.2 10:22
MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz PROKURATOR GENERALNY niech publicznie wyjaśnią postępowania prowadzone w sprawie nielegalnych podsłuchów Żandarmerii Wojskowej wobec kadry 16 batalionu dowodzenia w Elblągu i odpowiedzą na pytania: Dlaczego prokurator Mackiewicz umorzył postępowanie wobec ppor. NS z 16 bdow ,mimo że nikt na tego oficera nie doniósł i nikt nie wnosił o jego ściganie Dlaczego nie zabezpieczono urządzeń podsłuchowych wskazanych przez pokrzywdzonego. Dlaczego umorzono sprawy bez zapoznania się z materiałami operacyjnymi ŻW w Elblągu i ich nie zabezpieczono Dlaczego prokurator TOMASZ MACKIEWICZ z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elbląg zataił dane chor. Grzegorza. K. z ŻW i dlaczego nie poniósł za ten czyn konsekwencji. Dlaczego szef prokuratury garnizonowej w Elblągu JAROSŁAW ŻELAZEK po otrzymaniu ponownego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnych podsłuchów w 2008r nie wykonał czynności sprawdzających . Dlaczego prokurator KAROL KOPCZYK mimo iż potwierdził w aktach sprawy fakt zatajenia informacji przez Mackiewicza nie postawił mu zarzutów Dlaczego tylko pokrzywdzony był przesłuchiwany, żandarmi byli tylko rozpytani bez pouczenia o karalności składania fałszywych zeznań Czy istnieje związek między pierwszym doniesieniem z lipca 2007w sprawie nielegalnie stosowanym podsłuchem , a wypowiedzeniem złożonym przez chor. Grzegorza K w lipcu 2007r .BŁASZCZAK lub Komendant Żandarmerii niech ujawni i poda do publicznej wiadomości zakres i wyniki kontroli przeprowadzonej dn.31.01.2008r w oddziale elbląskim ŻW dotyczącej nielegalnego stosowania podsłuchów. Dlaczego pokrzywdzony nie otrzymał informacji mimo upływu 8 lat na temat zakresu i wyników kontroli. Dlaczego Komendant Żandarmerii woli pisac bezskuteczne doniesienia do prokuratury rejonowej w sprawie znieważania funkcjonariuszy żandarmerii zamiast publicznie odpowiedzieć na pytania. 25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )? Dlaczego do dnia dzisiejszego nie udzielił odpowiedzi autorom petycji. ZAGADKA. Kto był zastępcą komendanta głównego żandarmerii w czasie wydarzeń opisanych w komentarzu?