Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda podkreślał, że wszystkie odznaczone osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom.


– Z całego serca dziękuję Państwu w imieniu Rzeczypospolitej – powiedział.

 

Odznaczeni zostali:

 

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

 

w uznaniu znamienitych zasług

w upowszechnianiu wiedzy historycznej

i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk

humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

 

Andrzej NOWAK

historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski”

 

w uznaniu znamienitych zasług

w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu

 

Grażyna ŚWIĄTECKA

profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

 

 

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej

w dziedzinie fizyki i inżynierii materiałowej

 

Sylwester POROWSKI

fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera

 

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla polskiej kultury,

za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej

 

 

Barbara KRAFFT-SEIDNER

aktorka teatralna i filmowa

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia

w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej

 

 

Stanisław MICHNOWSKI

Powstaniec Warszawski, geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery

 

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej

 

Anna GRĘZIAK

działaczka opozycji demokratycznej w PRL

 

 

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

 

Piotr NOWAKOWSKI

siatkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata

 

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

 

Roman ZYCH

działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielokrotnie aresztowany i represjonowany

 

 

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej

 

Andrzej BĘTKOWSKI

działacz samorządowy, marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

 

Andrzej CZERWIŃSKI

członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa

 

 

za wybite zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

 

Zbigniew GWIAZDA

kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości

 

 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej

 

Stanisław HAN

przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

 

za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

 

Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA

profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność publiczną

 

Wanda KRAJEWSKA-HOFMAN

członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka „Solidarności” w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i twórczej

 

Krystyna MACIĄG

współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych

 

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

 

Tadeusz BURCHACKI

inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej

 

Maria GABINIEWICZ

pielęgnuje pamięć o polskich zesłańcach, wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia, za popularyzowanie wiedzy historycznej

 

Alicja KLICH-RĄCZKA

kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu

 

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

 

Cezary KUKLO

historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

 

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

 

ksiądz Kazimierz NIEMIRKA

kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach

 

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej

 

Wojciech TOMCZYK

dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy

 

 

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

 

Jerzy WOJCIECHOWSKI

znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego „Jazz w muzeum” oraz festiwalu „Muzeum Jazz Festiwal”

 

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej,

za krzewienie polskiej kultury

 

ksiądz Kazimierz WÓJTOWICZ

krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

 

 

Rita COSBY

amerykańska dziennikarka, córka Powstańca Warszawskiego, propagatorka polskiej historii

 

 

za zasługi dla Niepodległej

 

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 

pułkownik Roman ĆWIKLIŃSKI

oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Jan Józef KASPRZYK

historyk, działacz społeczny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Tadeusz KRAWCZAK

historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 

podpułkownik Tomasz SIEŃKO

oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

 

starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej SKRZYPKOWSKI

podoficer w 3. Flotylli Okrętów

 

Mateusz SZPYTMA

historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

 

źródło: prezydent.pl