05.06.16, 16:45

Prymas Grecji: Sekularyzacja niesie za sobą duchową śmierć

Dzisiejszej mszy świętej w Warszawie przy Świątyni Opatrzności Bożej na polach wilanowskich w ramach IX Święta Dziękczynienia przewodniczył prymas Grecji, abp Sevastianos Rossolatos. W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele polskich władz z premier Beatą Szydło oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Prymas Grecji mówił o zagrożeniu, jakim jest sekularyzacja życia.

"Sekularyzacja przeniknęła nasze ojczyzny, zalała Europę i powoduje duchową śmierć wielu ochrzczonych"- mówił hierarcha. Odwołując się do historii Polski i Grecji zaznaczył, że współcześnie naszym wrogiem nie jest barbarzyńca, najeźdźca, naród, który chce okupować nasze ziemie, a powszechna sekularyzacja, odejście od wartości chrześcijańskich.

"Sekularyzacja to duch współczesnego społeczeństwa, który nie stosuje się już do prawdy Ewangelii, nie uznaje już Królestwa Bożego jako skarbu, który warto nabyć za cenę wielkich wyrzeczeń". Jest to duch współczesnego świata, odrywającego nas od Ewangelii i Chrystusa, który oddał życie na Krzyżu, by odkupić nasze grzechy. Zapominamy o ofierze Jezusa, oddając się przyjemnościom, przyjmując mentalność, według której do życia wystarczy nam dobra praca, pieniądze, wykształcenie, nauka, technologia i wszelkie ziemskie przyjemności.

To również całkowite odejście od Kościoła. "Sekularyzacja to taki sposób myślenia, który podpowiada: „jesteś w porządku, nie masz grzechów, jesteś doskonały, kochasz wszystkich i nie potrzebujesz żadnego zbawiciela, a więc nie potrzebujesz też Kościoła, który głosi słowo wiernego Boga i udziela sakramentów zbawienia.”- mówił grecki arcybiskup.

Według Sevastianosa Rossolatosa najłatwiej sekularyzacji da się ponieść osoba, która nie słucha Słowa Bożego, nie szuka odpowiedzi na swoje pytania i problemy w Piśmie Świętym. Hierarcha przypomniał tu przestrogę św. Hieronima: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. 

Czy wystarczy tylko chodzić do kościoła i przyjmować Sakramenty? "Potrzebujemy poznać od początku obietnicę Boga i prawdę, że Bóg jest zawsze wierny i wypełnił swoje obietnice w Jezusie Chrystusie"- powiedział arcybiskup Rossolatos, zaznaczając, że w dzisiejszych czasach potrzebna jest nowa ewangelizacja i katecheza dorosłych.

JJ/KAI