23.08.18, 16:11Wikimedia Commons

Rosja gromadzi duże ilości złota. Szykuje zapasy?

Od kwietnia Rosja konsekwentnie zmienia strukturę swoich rezerw finansowych. Niedawno sprzedała część amerykańskich papierów dłużnych i uzyskane środki lokuje w złocie, aby zminimalizować skutki obecnych i zapowiadanych sankcji.

Jak stwierdził zastępca prezesa Banku Centralnego złoto jest w stu procentach zabezpieczone przed prawnym i politycznym ryzykiem.

Według informacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w lipcu Bank Centralny nabył 26,1 tony kruszcu i w chwili obecnej rosyjskie rezerwy złota wynoszą 2170 ton.

Już w maju Rosja wyprzedziła Chiny i znalazła się na piątym miejscu w światowym rankingu państw posiadających największe zapasy złota.

Bank rosyjski jest natomiast liderem jeśli wziąć pod uwagę tempo przyrostu magazynowanego kruszcu. W ciągu ostatnich 10 lat jego ilość wzrosła o 1000 ton, przy czym 850 ton to efekt ostatnich czterech lat.

źródło: Kresy24.pl