Rządowy Nowy Ład przewiduje m. in. kompleksową reformę systemu podatkowego w Polsce. Na proponowanych rozwiązaniach ma skorzystać 17 mln Polaków, jak szacuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "DGP" reforma podatkowa miałaby odbyć się w 3 krokach. Pierwszy z nich to znaczne zmniejszenie odliczenia składki zdrowotnej w podatku PIT. Drugi etap to podniesienie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. złotych. Trzeci zaś to podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tys. złotych do 120 tys. złotych.

W proponowanych przepisach dużo uwagi poświęcono także kwestii równości płac.

- I tak np. w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik mógłby zażądać, by w ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki. Można byłoby też zażądać informacji o średnich zarobkach osób płci przeciwnej, które wykonują podobną pracę - czytamy w DGP.

Istotnym elementem Nowego Ładu są również inwestycje publiczne. Postulowane jest wobec tego utworzenie funduszu, którego środki miałyby pochodzić z emisji obligacji wtórnych. Funduszem zarządzałby zaś Bank Gospodarstwa Krajowego.

jkg/pap