Wspominany dziś w liturgii św. Franciszek Salezy jest nie tylko doktorem Kościoła, ale również patronem dziennikarzy oraz prasy katolickiej, gdyż miał on w zwyczaju rozlepiać na murach i parkanach ulotki zawierające zwięzłe wyjaśnienia podstawowych prawd wiary. Z okazji dzisiejszego dnia rzecznik Episkopatu złożył dziennikarzom życzenia.

„Abyśmy w naszej dziennikarskiej służbie w prasie, radiu, telewizji czy Internecie, uczyli się jeszcze bardziej słuchać siebie nawzajem” – życzył pracownikom mediów ks. Leszek Gęsiak SJ.

Rzecznik Episkopatu wyraził też życzenie, aby praca dziennikarzy oraz poszukiwanie przez nich prawdy odbywało się zawsze w duchu szacunku do drugiego człowieka. „Niech nasza praca przynosi błogosławione owoce!” – skonkludował ks. Gęsiak.

 

ren/ekai.pl