07.09.18, 06:10

Sędzia Igor Tuleya pisze do TSUE

Sędzia Igor Tuleya napisał do TSUE, Trybuanłu Sprawiedliwości Unii Europejskiej, skargę dotyczacą rzekomego łamania praworządności w Polsce.

Tuleya mianowicie zapytał Trbybunał, czy prawo unijne należy interpretować w ten sposób, że obowiązek państw członkowskich do ustanowienia środków zaskarżenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się przepisom "likwidującym gwarancje niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce poprzez wpływ polityczny na prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i powstanie ryzyka wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych".

Jak podaje dodatkowo portal wPolityce.pl, sędzia Tuleya decydując się na taki krok zarazem... wstrzymał proces trzech bandytów - może chodzić o członków ,,grupy mokotowskiej''. Mieliby to być ludzie odpowiedzialni za porwania dla okupu i zabójstwa.
Proces bandytów został wraz z zapytaniem Tulei do momentu, w którym TSUE odpowie na te pytania.

bb/niezalezna, wpolityce