Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierzające do likwidacji niezależnych mediów, a planowana nowa opłata medialna spowoduje potężne osłabienie mediów niezależnych – w tym lokalnych i regionalnych – których podstawę finansowego funkcjonowania stanowią dochody reklamowe i jednocześnie wzmocni uprzywilejowaną pozycję mediów państwowych wspieranych środkami z budżetu państwa" – czytamy w uchwale.

Za głosowało 51 senatorów, przeciwko 45, a 3 senatorów PiS wstrzymało się od głosu.

Autorką tekstu uchwały jest senator KO Barbara Zdrojewska.

Uchwała ma być odpowiedzią na projekt uchwały nakładającej tzw. podatek od reklam, który został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych rządu na początku lutego.

Uchwała Senatu odnosi się krytycznie do przejęcia przez PKN Orlen niemieckiego koncernu medialnego Polska Press, który skupił w swoich rękach większość tytułów prasy lokalnej. Próba wprowadzenia podatku od reklam jest określana w uchwale Senatu jako „element procesu niszczenia wolnych mediów podporządkowywania ich bieżącym interesom władzy”.

Czytamy też, że:

Jest to sprzeczne z polską racją stanu i interesem obywateli, których prawem jest dostęp do zróżnicowanych i rzetelnych źródeł wiedzy. W przeszłości Polacy wielokrotnie zmuszeni byli organizować alternatywny obieg informacji, a jednym z ważnych postulatów sierpniowych było zniesienie cenzury. Pojęcie wolności jest dla nas jednoznacznie utożsamiane z prawem do wolności słowa. Niestety, dziś Polska w niebezpiecznym tempie zbliża się do modelu państwa o reglamentowanym przez władzę prawie do informacji".


mp/senat/tvp info