Sondaż przeprowadzono w 40 krajach całego świata. Europę reprezentowały następujące państwa: Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rosja, Wielka Brytania, Włochy.

Okazuje się, że Polska jest jednym z trzech najbardziej konserwatywnych krajów Europy (spośród przebadanych). Pomimo tego poziom naszej akceptacji dla takich zjawisk jak aborcja, homoseksualizm, czy stosunki przed- i pozamałżeńskie jest niepokojąca wysoki.

Chociaż w świetle sondażu Polska jest ostoją konserwatyzmu w Europie, to trzeba przyznać - nie jest dobrze. Kościół i wszyscy jego wierni mają dużą pracę do wykonania: trzeba przekonać Polaków do przestrzegania katolickiej moralności!

Aborcja. 47 proc. Polaków uznało ją za nieakceptowalną moralnie. Po 13 proc. stwierdziło, że jest akceptowalna lub neutralna moralnie. W Europie życie nienarodzonych cenią sobie wyżej tylko Grecy, sposród których aborcję odrzuciło 54 proc. badanych. W Rosji i we Włoszech akceptacja dla mordowania dzieci jest tylko o kilka procent niższa niż w Polsce.

Homoseksualizm. Za niegodziwy moralnie uważa go 44 proc. badanych Polaków. 22 proc. sądzi, że jest akceptowalny; 26 proc. – neutralny. W tej sprawie najbardziej konserwatywni w Europie są Rosjanie. Aż 72 proc. ich społeczeństwa uważa homoseksualizm za nieakceptowalny moralnie. Tymczasem we Włoszech to tylko 19 proc. osób, w Hiszpanii – 6 proc.

Antykoncepcja. Zapobieganie ciąży jako niemoralne odrzuca 17 proc. Polaków. To najwięcej w Europie. W Grecji odrzuca ją 14 proc. ankietowanych. 47 proc. Polaków uważa, że antykoncepcja jest akceptowalna moralnie, 24 proc. – neutralna.

Stosunki przedmałżeńskie. Za niemoralne uważa je 22 proc. Polaków. Za rzecz obojętną moralnie uznaje je 21 proc. badanych, za akceptowalną -  44 proc. Mniej tolerancji wobec seksu przedmałżeńskiego mają jedynie Rosjanie (30 proc. obywateli).

Seks pozamałżeński. Nie zgadza się z nim 71 proc. naszych obywateli. Więcej przeciwników pozamałżeńskiego seksu jest tylko w Grecji (79 proc). 9 proc. Polaków sądzi, że takie stosunki są akceptowalne moralnie; 13 proc. – neutralne.

Rozwód. 22 proc. Polaków uważa rozwód za rzecz niemoralną. 35 proc. sądzi, że jest to sprawa akceptowalna, 24 proc. – neutralna. To znów najwyższy wynik w Europie. Dzielimy go razem z Rosjanami (także 22 proc. przeciwko). 

pac