30.05.14, 07:35NSZ (fot. Wikipedia)

Stanowisko Związku Żołnierzy NSZ w sprawie pochówku gen. Jaruzelskiego

W dniu 28 maja 2014 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przekazał do Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego stanowisko ws. pochówku gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach Wojskowych. Poniżej prezentujemy treść tego oświadczenia:

"Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kategorycznie sprzeciwia się państwowemu pochówkowi z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach dla Wojciecha Jaruzelskiego. Uważamy, że człowiek, który od 1945 roku aż do śmierci poświęcił swe życie walce z przejawami polskich dążeń niepodległościowych, nie powinien być honorowany przez niepodległe państwo polskie. Wielu kombatantów w wyniku działań Wojciecha Jaruzelskiego straciło swoich bliskich i towarzyszy broni, walczących z okupantem niemieckim i sowieckim.

Zmarły nigdy nie był żołnierzem Wojska Polskiego – służył w stworzonej przez Stalina u boku Armii Czerwonej formacji o zbliżonej nazwie. Zmarły to w wolnej Polsce jednoznacznie negatywna postać; sowiecki działacz komunistyczny, namiestnik na ziemie polskie wyznaczony przez okupanta sowieckiego, zawsze wierny poleceniom ze Związku Sowieckiego i zawsze stający po stronie okupanta przeciw polskim dążeniem do utworzenia suwerennego, niezawisłego i demokratycznego państwa prawa.

W latach 1945-1947 uczestniczył czynnie w zwalczaniu żołnierzy Wojska Polskiego z formacji Polskiego Państwa Podziemnego, w tym z Narodowych Sił Zbrojnych/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jako wojskowy komendant w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa i Milicją Obywatelską odpowiada za dokonywanie mordów na żołnierzach podziemnego Wojska Polskiego, a w swych raportach nazywał ofiary bandytami. Jako Minister Obrony Narodowej PRL jest odpowiedzialny za krwawą masakrę robotników polskich w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu. Był głównym architektem wprowadzenia stanu wojennego, który nawet z punktu widzenia prawodawstwa PRL był nielegalny. Wszystkie jego działania miały na celu powstrzymanie i zlikwidowanie dążeń Narodu polskiego do niepodległości Polski. Nie cofał się w tym przed użyciem broni i armii przeciw bezbronnym Polakom.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych stoi na stanowisku, że na Powązkach Wojskowych jest miejsce jedynie dla ludzi zasłużonych dla naszej Ojczyzny, którzy swoją postawą życiową mogą służyć za wzór dla współobywateli. Wojciech Jaruzelski swoją postawą i wyborami życiowymi udowodnił, że był patriotą sowieckim. Pochówek państwowy powinna zagwarantować mu Federacja Rosyjska, która jest prawnym spadkobiercą Związku Sowieckiego. Nie ma powodów, dla których obywatele Rzeczpospolitej mieliby płacić za pogrzeb swojego prześladowcy, który rozkazywał ich więzić i do nich strzelać.

W związku z powyższym wnosimy o niehonorowanie pochówku sowieckiego namiestnika ceremonią państwową i asystą wojskową oraz o nie bezczeszczenie tymi czynami polskiego cmentarza wojskowego."

Karol Wołek
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”.

Beb/Nsz.com

 

Komentarze

anonim2014.05.30 9:39
@Joanna55 Jak śmiesz tak pisać o żołnierzach Wojska Polskiego!!!
anonim2014.05.30 9:41
@VinCent A ty co z księżyca spadłeś.....nie wiesz kto w Polsce rządzi i kto podejmuje decyzje?. Pobudka! Pora wstawać!
anonim2014.05.30 10:44
My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi, zdecydowanie opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek formom pośmiertnego honorowania niesławnej pamięci generała Wojciecha Jaruzelskiego, który przez całe życie służył obcemu państwu, a w Polsce utrwalał zbrodniczy system komunistyczny. Państwo polskie nie spełniło oczekiwań większości społeczeństwa i nie pociągnęło Wojciecha Jaruzelskiego do odpowiedzialności za współpracę z władzami sowieckimi, za sprawstwo masakry na Wybrzeżu, za stan wojenny oraz liczne znane i nieznane ofiary działań wojska, komunistycznej partii i służby bezpieczeństwa. Nie zdejmuje to jednak ze zmarłego odium najcięższych zbrodni popełnianych przez reprezentowany przez niego aparat totalitarnego państwa na wielu polskich patriotach. W trosce o zgodne z prawdą rozumienie przez młode pokolenie Polaków najnowszej historii Polski musimy zadbać, aby nie doszło do żadnych prób relatywizacji zbrodni oraz gloryfikacji tej niezwykle szkodliwej postaci naszej historii, a do takich działań zaliczyć trzeba wybór miejsca pochówku. Brak jednoznacznego stanowiska polskiej inteligencji, która przeżyła komunizm, wobec postawy powszechnie ocenianej jako przestępcza, zdradziecka i antypolska, byłby złym przykładem dla przyszłych pokoleń. W panteonie polskich patriotów spoczywających na Powązkach nie powinno być miejsca dla zdrajców Ojczyzny. *W imieniu członków AKO:* prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań prof. dr hab. Ryszard Kantor – przewodniczący AKO Kraków prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
anonim2014.05.30 11:01
To, że w ogóle są obecnie dyskusje na temat pochówku generała, komunisty świadczy o tym, że obecny rząd jest nadal komunistyczny, że era komunizmu wciąż trwa, że zdeklarowani komuniści wciąż mają silną władzę w Polsce. Jeśli generał zostanie zrównany z bohaterami Polski będzie to dla mnie powód dla którego zacznę myśleć o Polsce jako kraju komunistycznym. "Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie!"
anonim2014.05.30 11:03
@blumkwist Masz chyba rację. Ten 1989 rok to taka zmyłka była, dzięki wspaniałemu prezydentowi, Lechowi Wałęsie, który donosił na kolegów i brał za to kasę.
anonim2014.05.30 11:04
@Wojo Przyłączam się do sprzeciwu! Czy nie ma jakiejś strony elektronicznej, żeby zostawić swój podpis?
anonim2014.05.30 11:08
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/800273,ksiadz-o-mszy-swietej-w-intencji-gen-wojciecha-jaruzelskiego.html I chwała mu za to, że podjął taką decyzję, ale zgadzam się z p.Terlikowskim - "msza - tak, ale powązki - nie.
anonim2014.05.30 13:50
Jaruzelski to morderca a prezydenta się mu kłania ....żenada