06.05.21, 09:30Fot. via Wikipedia, CC 0

Święty Filipie, filarze Kościoła, módl się za nami!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami
Święty Filipie, wezwany przez naszego Pana nazajutrz po św. Piotrze i Andrzeju,
Święty Filipie, któryś zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem,
Święty Filipie, któryś po Wniebowstąpieniu Boskiego Mistrza glosil Ewangelię,
Święty Filipie, świadku zmartwychwstania Chrystusa,
Święty Filipie, filarze Kościoła,
Święty Filipie, pierwszy biskupie Jerozolimy,
Święty Filipie, umęczony za wiarę,
Święty Filipie, nazywany przez Żydów sprawiedliwym,
Święty Filipie, któryś miał udział w Męce i Zmartwychwstaniu Pana,
Święty Filipie, któryś zasłużył sobie na życie wieczne w niebie,
Święty Filipie, ustanowiony przez Jezusa, aby Mu towarzyszyć,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa, do głoszenia nauki,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa, aby mieć władzę wypędzania złych duchów,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa uczniu Jana Chrzciciela,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa u brzegu Jeziora Galilejskiego,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa pośród tych, którzy ludzi łowić będą,
Święty Filipie, prawdziwy Izraelito wyznający Jezusowi swą wiarę,
Święty Filipie, nicwątpiący w cudotwórczą moc Jezusa, nowego Mojżesza,
Święty Filipie, oczekujący cudów,
Święty Filipie, mówiący Jezusowi: „Panie, pokaż nam Ojca",
Święty Filipie, przewodniku tych którzy poszli za Jezusem, ponieważ rozpoznali w Nim obiecanego Mesjasza,
Święty Filipie, rozpoznający nowość Jezusa, objawiciela Ojca,
Święty Filipie, będący długo przy Jezusie,
Święty Filipie, otwierający się na przyjęcie pełnego objawienia Ojca w Synu,
Święty Filipie, człowieku dojrzewającej wiary, która wymaga czasu i zaangażowania,
Święty Filipie, czasu utrapienia swego wołający do Pana,
Święty Filipie, któryś według tradycji był krewnym Chrystusa Pana,
Święty Filipie, który, podobnie jak Piotr, umiłowałeś Chrystusa,
Święty Filipie, któremu Pan Jezus objawił tajemnice Swojego w Ojcu istnienia,
Święty Filipie, mężu błogosławiony i męczenniku Jezusa,
Święty Filipie, posiadający niebieskie dziedzictwo,
Święty Filipie, którego przyjaciółmi byli Jezus i Maryja
Święty Filipie, serdeczny przyjacielu Pana Jezusa,
Święty Filipie, człowieku doskonały, do miary wielkości według Pełni Chrystusa,
Święty Filipie, jasno świecąca gwiazdo świętości,
Święty Filipie, pełny chwały obrońco wiernych,
Święty Filipie, który w trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa,
Święty Filipie, przez czystość, pokorę i żarliwość bliski Maryi,
Święty Filipie, przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu,
Święty Filipie, siedmioma darami Ducha Świętego przyozdobiony,
Święty Filipie, pobożny i skupiony przed obliczem Bożym,
Święty Filipie, abyśmy z grzechów naszych powstali,
Święty Filipie, abyśmy szczerze pokutowali,
Święty Filipie, abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Święty Filipie, abyśmy w cnocie postępowali,
Święty Filipie, abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Święty Filipie, abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Święty Filipie, abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Święty Filipie, abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,
Święty Filipie, abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Święty Filipie, abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili,
Święty Filipie, abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,
Święty Filipie, abyśmy po przejściu życia doczesnego z Bogiem się połączyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módlmy się: Panie Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka niewypowiedziana, Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wspomnij na mnie. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń mnie, Boże, łaską Twoją. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej drogi.

Akt strzelisty na każdą porę dnia
Święty Filipie Apostole! Pan Jezus, nasz Bóg prawdziwy, był Twym życiem. Spraw, abym ja również mógł z radością powiedzieć: „Jezu, Ty jesteś mym Życiem!".

Komentarze

APEL2021.05.6 9:33
Niektóre komentarze na Frondzie, sygnowane przez nicki: Anonim, AAATomek, Po 11, katolicka kretynizacja Polski pl i in., są od dawna oazą polskich i chrześcijańskich myśli pełnych troski o człowieka, Polskę i ludzkości. Obsesją ich wpisów jest walka z np. przypisywaniem wszystkim osobom LGBT skłonności pedofilskich przy jednoczesnym deprecjonowaniem przez ich oponentów wynaturzeń księży katolickich. Każda porażka aktualnych władz jest analizowana. Furię ich wywołuje wykorzystywanie przez nieprawych ludzi postaci Matki Bożej i osoby Jana Pawła II. Ci nieprawi ludzie w swojej hipokryzji chcą osiągnąć przez to korzyści dla siebie, co tylko dowodzi szatańskich inspiracji ich wpisów. Szczególnie pod ich lupą jest o. Rydzyk, posądzany o pazerność, tylko dlatego, że jest skuteczny w monopolizowaniu kultu postaci żydowskich i robienie starym niegojom-ludziom wody z mózgu. Jak zatem raz na zawsze zatrzymać na stałe Anonima i jego pobratymców na forum Frondy? Administracja portalu ma w nosie ich patriotyzm, teizm i szerzenie demokratycznych postaw. Gdzie indziej to nie do pomyślenia. (Np. na forum osławionej Gazety Wyborczej, cieszącej się prestiżem propolskiej i prodemokratycznej gazety dla Polaków, panuje obiektywna ścisła samocenzura – to jest tzw. „wolna” prasa, wg czytelników.) Proponuję więc nadal pod swoimi nickami pisać sensowne komentarze. Nie widzę innego wyjścia. Oni, wtedy nie będą jazgotać o "kradzieży nicków przez prawiczków-katoliczków". Nie jazgoczmy zatem, jak mało inteligentni obłudnicy.
APEL2021.05.6 9:32
Niektóre komentarze na Frondzie, sygnowane przez nicki: Anonim, AAATomek, Po 11, katolicka kretynizacja Polski pl i in., są od dawna rynsztokiem antypolskich i antychrześcijańskich inwektyw pełnych cynicznej nienawiści i wulgaryzmów. Obsesją tych wpisów jest np. kłamliwe przypisywanie wszystkim księżom skłonności pedofilskich przy jednoczesnym propagowaniu obrzydliwych wynaturzeń LGBT. Każdy sukces aktualnych władz jest deprecjonowany. Furię wywołuje postać Matki Bożej i osoba świętego Jana Pawła II, co tylko dowodzi szatańsko-masońskich inspiracji tych wpisów. Szczególnie znienawidzony jest o. Rydzyk, posądzany o rzekomą pazerność, tylko dlatego, że skutecznie przerwał tradycyjny żydowski monopol medialny na robienie gojom-podludziom wody z mózgu. Jak zatem raz na zawsze wykurzyć Anonima i jego bandę z forum Frondy? Administracja portalu ma w nosie ich bluzgi, chamstwo i bluźnierstwa. Gdzie indziej to nie do pomyślenia. (Np. na forum osławionej Gazety Wyborczej, ledwo już dyszącej żydowskiej gadzinówki dla Polaków, panuje ścisła cenzura – to jest tzw. „wolna” prasa, przynajmniej wg lewaków.) Proponuję więc nadal pod wymienionymi nickami pisać sensowne lub jawnie ironiczne komentarze. Nie widzę innego wyjścia. Oni, oczywiście, będą jazgotać ze zdwojoną siłą, będą rozdzierać szaty na temat "kradzieży nicków przez prawiczków-katoliczków", będą też parodiować niniejszy apel. A gdy już zabraknie pomysłów, to zawsze mogą wulgarnie zakląć lub obleśnie zarechotać: „buhahahaha”. Faryzejscy obłudnicy, taka już ich natura.
APEL2021.05.6 9:30
Niektóre komentarze na Frondzie, sygnowane przez nicki: Anonim, AAATomek, Po 11, katolicka kretynizacja Polski pl i in., są od dawna oazą polskich i chrześcijańskich myśli pełnych troski o człowieka, Polskę i ludzkości. Obsesją ich wpisów jest walka z np. przypisywaniem wszystkim osobom LGBT skłonności pedofilskich przy jednoczesnym deprecjonowaniem przez ich oponentów wynaturzeń księży katolickich. Każda porażka aktualnych władz jest analizowana. Furię ich wywołuje wykorzystywanie przez nieprawych ludzi postaci Matki Bożej i osoby Jana Pawła II. Ci nieprawi ludzie w swojej hipokryzji chcą osiągnąć przez to korzyści dla siebie, co tylko dowodzi szatańskich inspiracji ich wpisów. Szczególnie pod ich lupą jest o. Rydzyk, posądzany o pazerność, tylko dlatego, że jest skuteczny w monopolizowaniu kultu postaci żydowskich i robienie starym niegojom-ludziom wody z mózgu. Jak zatem raz na zawsze zatrzymać na stałe Anonima i jego pobratymców na forum Frondy? Administracja portalu ma w nosie ich patriotyzm, teizm i szerzenie demokratycznych postaw. Gdzie indziej to nie do pomyślenia. (Np. na forum osławionej Gazety Wyborczej, cieszącej się prestiżem propolskiej i prodemokratycznej gazety dla Polaków, panuje obiektywna ścisła samocenzura – to jest tzw. „wolna” prasa, wg czytelników.) Proponuję więc nadal pod swoimi nickami pisać sensowne komentarze. Nie widzę innego wyjścia. Oni, wtedy nie będą jazgotać o "kradzieży nicków przez prawiczków-katoliczków". Nie jazgoczmy zatem, jak mało inteligentni obłudnicy.
Apel2021.05.6 9:33
Anonim, jesteś w 100% przewidywalny. Potrafisz parodiować. Jesteś potwierdzeniem tezy Hannah Arendt o "banalności zła".