25.09.21, 06:40

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi

PIERWSZE CZYTANIE

Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

Za 2, 5-9. 14-15a

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość».

I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej».

«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Druga zapowiedź męki

Łk 9, 43b-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

frgfdgdgdfgdfgdfgdfgdfg2021.09.25 11:58
A wasza mowa niech będzie prosta.....
rebe2021.09.25 8:06
Ale ten oszust nie poniósł krzywdy gwałtu - ani w dzieciństwie, ani w więzieniu. A przecież miał dać świadectwo, a nie dał w tak bardzo ważnej dolegliwości, które tu ludzi spotykają. Ale wszelkie ofiary tej zbrodni (której praprzyczyną jest pycha władzy Boga Jahwe wyrażona pozbawieniem innych wszechmocy) w końcu przebiły się u mnie przez gruby pancerz sojuszu nieba i piekła i obaliły bożka Jezusa i jego trik ze zbawieniem. Oto Słowo Moje, które gładzi Słowo Boże.
rebeliant2021.09.25 8:11
...liant oczywiście.