11.02.17, 19:49Screenshot / Youtube

Szef MON i bp Guzdek wręczyli patenty oficerskie dla 161 kapłanów-żołnierzy

161 kapłanów, którzy w czasach seminaryjnych przymusowo zostali wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego, otrzymało dziś patenty oficerskie. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego wręczyli je minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz biskup Józef Guzdek.

Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON mianował na pierwszy stopień oficerski, podporucznika rezerwy, łącznie 207 księży.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz "Bogurodzicy". Minister obrony Antoni Macierewicz podkreślił, że duchowni pełnili szczególną posługę dla polskiej armii i narodu. "Wtedy, gdy chciano was upokorzyć, wtrącając do niewolniczej pracy, aby zniszczyć Kościół, a przez Kościół również naród" - mówił minister Macierewicz. Podkreślił, że polska armia jest dumna z niezłomnych księży-żołnierzy. Minister obrony narodowej powiedział, że stanowią oni wzór dla sił zbrojnych. "Jesteście solą ziemi i solą polskiej armii. Jesteście jej prawdziwym korpusem oficerskim" - powiedział minister Antoni Macierewicz.

Szef MON zaznaczył, że wolna Ojczyzna potrzebuje kapłanów-żołnierzy, mimo że wydawałoby się, że "fizyczne zagrożenia minęły". Dodał, że problem zagrożeń dla siły ducha i najwyższych wartości jest dzisiaj bardzo istotny, podobnie jak wczasach, gdy "z łamów "Trybuny Ludu" tytuły krzyczały o klerykalizmie".

Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek mówił, że prawda o alumnach polskich seminariów, wcielonych w szeregi Ludowego Wojska Polskiego w czasie komunistycznego zniewolenia, miała być przemilczana i zapomniana. Dodał, że księża-żołnierze, mimo represji, których doświadczyli, nie dali się złamać.

"Przymusowy pobyt w wojsku był czasem poniżania waszej godności i próbą łamania sumień. Jednak wyszliście zwycięsko z tamtych doświadczeń" - podkreślił biskup Józef Guzdek, dodając, że kapłani w Ludowym Wojsku Polskim poznali metody ideologii walczącej z Kościołem.

Wśród grupy księży, którzy otrzymali patenty oficerskie jest 27 kapłanów, którzy służyli razem z ks. Jerzym Popiełuszką w wojskowej jednostce w Bartoszycach.

W sumie około 3 tys. alumnów z seminariów diecezjalnych i zakonnych zostało wcielonych do Ludowego Wojska Polskiego. Specjalne jednostki kleryckie były bezpośrednio podległe zarządowi głównemu władz ludowej armii.

Uroczystość mianowania na pierwszy stopień podporucznika rezerwy kapłanów odbyła się po raz trzeci. Dotychczas w sumie mianowano około 500 księży-żołnierzy.

dam/IAR