Jak już dzisiaj informowaliśmy, Parlament Europejski głosami 513 europosłów przyjął rezolucję krytykującą Polskę, w której ma mieć miejsce dalsze pogarszanie się stanu praworządności. Poparli ją między innymi deputowani Platformy Obywatelskiej i Lewicy.

Przeciwko rezolucji, o której europoseł PiS Beata Kempa pisała, że to „[…] seans nienawiści, który wzniecają polscy europosłowie opozycji wśród swoich kolegów, prosząc wręcz, żeby przyszli im z odsieczą”, zagłosowało 148 deputowanych. 33 wstrzymało się od głosu.

Jeśli chodzi o reprezentantów Polski na forum Parlamentu Europejskiego, przeciwko rezolucji zagłosowali wszyscy europosłowie PiS:

Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Kosma Złotowski.

Europarlamentarzyści z PSL wstrzymali się od głosu. To Krzysztof Herman, Adam Jarubas i Jarosław Kalinowski.

Przeciwko Polsce, nie po raz pierwszy, zagłosowali europosłowie Platformy, a więc:

Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Jan Olbrycht i Radosław Sikorski.

Za” byli także deputowani z Lewicy, czyli Marek Belka, Marek Balt, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberadzki, Robert Biedroń, Łukasz Kohut oraz Leszek Miller.

dam/PAP,Fronda.pl