28.01.22, 12:40Fot. screenshot - YouTube (ThinkPriest)

Transseksualne kobiety w amerykańskich seminariach. Legenda o ,,papieżycy Joannie’’ staje się rzeczywistością?

Seminaria w Stanach Zjednoczonych stoją przed problemem wdrożenia dodatkowych procedur sprawdzania kandydatów do stanu kapłańskiego. Okazuje się, że niektórzy kandydaci mogą w rzeczywistości nie być mężczyznami, a kobietami doświadczającymi tzw. „dysforii płciowej”. „Wiadomość o potrzebie dodatkowej selekcji przekazano pod koniec września [zeszłego roku] po tym, jak arcybiskup Jerome Listecki z Milwaukee ostrzegł amerykańskich biskupów o przypadkach, w których kobieta żyjąca pod transpłciową tożsamością została przyjęta do formacji seminaryjnej”.

„Arcybiskup Listecki zachęcił pozostałych biskupów amerykańskich do upewnienia się, że kandydaci są biologicznymi mężczyznami – co jest wymogiem ważnych święceń kapłańskich – po tym, jak odkryto, że nieujawniona liczba osób przyjętych do seminariów lub domów formacyjnych, urodziła się jako osoby płci żeńskiej i żyły stosując męską tożsamość bez wiedzy swoich formatorów. Przynajmniej jeden przypadek związany był z kobietą, która sfałszowała swoje rejestry dotyczące sakramentów” – pisze Ann Schneible z „National Catholic Register”.

„National Catholic Register” oraz “Catolic News Agency” jeszcze jesienią zeszłego roku badały sprawę dwóch kobiet, które obecnie nie są już w seminariach, a które po zmianie płci po szkole średniej przyjęto jako „kandydatów” do stanu kapłańskiego. Za procesy administracyjne weryfikujące kandydatów odpowiada biskup miejsca. Za dokument weryfikujący płeć kandydata uważa się świadectwo chrztu, ale okazuje się – jak pokazuje wyżej podany przykład – że może ono zostać sfałszowane.

Oprócz weryfikacji dokumentów dotyczących sakramentów przyjętych przez kandydata, dokonuje się jego oceny psychologicznej i medycznej oraz musi on przedłożyć swój życiorys. Kościół w żadnym wypadku nie dopuszcza do święceń kapłańskich „biologicznych kobiet”, czyli mówiąc wprost: kobiet, które doświadczając zaburzeń tożsamości płciowej zmieniły płeć. Nie ma precedensu w nauczaniu Kościoła katolickiego, który by dawał taką możliwość.

Także wytyczne watykańskie dotyczące weryfikacji kandydatów do kapłaństwa z roku 2008 mówią o zastosowaniu nauk medycznych i psychologii w tym celu. Tzw. „transpłciowość” jest czynnikiem wykluczającym kandydata, jako posiadającego zaburzenia psychiczne. Kościół nie może zaakceptować terminologii „transpłciowej” bez zanegowania chrześcijańskiej antropologii. Kandydaci wyrażają też pisemną zgodę na badanie psychologiczne.

Jak podkreśla dr Patrick Lappert, chirurg plastyczny, zwykłe badanie lekarskie powinno określić płeć kandydata w 99,8 procent przypadków mimo postępów w chirurgii plastycznej. W ostatecznym przypadku można posłużyć się testem DNA. Istnieją też rzadkie przypadki, kiedy mężczyzna ma wrodzoną wadę biologiczną, która uniemożliwia mu funkcjonowanie w pełni jako mężczyzna. To również jest przeszkodą, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia święceń kapłańskich.

 

jjf/ncregister.com

Komentarze

Mówią, że…2022.01.28 21:30
Πάπισσα Ιωάννα (papissa Ioanna) zapisała się jako papież Jan XIII.
katolik2022.01.28 20:21
𝐅𝐀𝐊𝐓𝐘 => 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐍𝐀 większość hospitalizacji w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 ... /// ~99% trupów 𝐊𝐎𝐋𝐂𝐇𝐎𝐙𝐍𝐈𝐊𝐎𝐖 w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 = > (dzis prawie 100 zaszczepionych 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐘𝐓𝐔𝐓𝐄𝐊 𝐳𝐝𝐞𝐜𝐡𝐥𝐨 𝐧𝐚 𝐒𝐘𝐅 - 𝐊𝐈𝐋𝐀 ...). A wam 𝐓𝐎𝐖. 𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒𝐙𝐄𝐍𝐊𝐀 to 𝐁𝐎𝐋𝐒𝐙𝐎𝐉𝐄 𝐒𝐏𝐀𝐒𝐈𝐁𝐀 usuwając swoje 𝐖𝐄𝐍𝐄𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐊Ö𝐑𝐖𝐘 z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda 𝐋𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀 !!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 𝐅𝐀𝐊𝐓𝐘 => 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐍𝐀 większość hospitalizacji w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 ... /// ~99% trupów 𝐊𝐎𝐋𝐂𝐇𝐎𝐙𝐍𝐈𝐊𝐎𝐖 w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 = > (dzis prawie 100 zaszczepionych 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐘𝐓𝐔𝐓𝐄𝐊 𝐳𝐝𝐞𝐜𝐡𝐥𝐨 𝐧𝐚 𝐒𝐘𝐅 - 𝐊𝐈𝐋𝐀 ...). A wam 𝐓𝐎𝐖. 𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒𝐙𝐄𝐍𝐊𝐀 to 𝐁𝐎𝐋𝐒𝐙𝐎𝐉𝐄 𝐒𝐏𝐀𝐒𝐈𝐁𝐀 usuwając swoje 𝐖𝐄𝐍𝐄𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐊Ö𝐑𝐖𝐘 z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda 𝐋𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀 !!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 𝐅𝐀𝐊𝐓𝐘 => 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐍𝐀 większość hospitalizacji w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 ... /// ~99% trupów 𝐊𝐎𝐋𝐂𝐇𝐎𝐙𝐍𝐈𝐊𝐎𝐖 w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 = > (dzis prawie 100 zaszczepionych 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐘𝐓𝐔𝐓𝐄𝐊 𝐳𝐝𝐞𝐜𝐡𝐥𝐨 𝐧𝐚 𝐒𝐘𝐅 - 𝐊𝐈𝐋𝐀 ...). A wam 𝐓𝐎𝐖. 𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒𝐙𝐄𝐍𝐊𝐀 to 𝐁𝐎𝐋𝐒𝐙𝐎𝐉𝐄 𝐒𝐏𝐀𝐒𝐈𝐁𝐀 usuwając swoje 𝐖𝐄𝐍𝐄𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐊Ö𝐑𝐖𝐘 z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda 𝐋𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀 !!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 𝐅𝐀𝐊𝐓𝐘 => 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐍𝐀 większość hospitalizacji w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 ... /// ~99% trupów 𝐊𝐎𝐋𝐂𝐇𝐎𝐙𝐍𝐈𝐊𝐎𝐖 w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 = > (dzis prawie 100 zaszczepionych 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐘𝐓𝐔𝐓𝐄𝐊 𝐳𝐝𝐞𝐜𝐡𝐥𝐨 𝐧𝐚 𝐒𝐘𝐅 - 𝐊𝐈𝐋𝐀 ...). A wam 𝐓𝐎𝐖. 𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒𝐙𝐄𝐍𝐊𝐀 to 𝐁𝐎𝐋𝐒𝐙𝐎𝐉𝐄 𝐒𝐏𝐀𝐒𝐈𝐁𝐀 usuwając swoje 𝐖𝐄𝐍𝐄𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐊Ö𝐑𝐖𝐘 z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda 𝐋𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀 !!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 𝐅𝐀𝐊𝐓𝐘 => 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐍𝐀 większość hospitalizacji w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 ... /// ~99% trupów 𝐊𝐎𝐋𝐂𝐇𝐎𝐙𝐍𝐈𝐊𝐎𝐖 w całej 𝐁𝐈𝐀𝐋𝐎𝐑𝐔𝐒𝐈 to 𝐙𝐀𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐕 = > (dzis prawie 100 zaszczepionych 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐘𝐓𝐔𝐓𝐄𝐊 𝐳𝐝𝐞𝐜𝐡𝐥𝐨 𝐧𝐚 𝐒𝐘𝐅 - 𝐊𝐈𝐋𝐀 ...). A wam 𝐓𝐎𝐖. 𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒𝐙𝐄𝐍𝐊𝐀 to 𝐁𝐎𝐋𝐒𝐙𝐎𝐉𝐄 𝐒𝐏𝐀𝐒𝐈𝐁𝐀 usuwając swoje 𝐖𝐄𝐍𝐄𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐊Ö𝐑𝐖𝐘 z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda 𝐋𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀 !!!
katolik2022.01.28 19:45
Nazistki i nazisci z lewicy zebrali 10 tyś podpisow aby wyszczepienie było obowiązkowe, czyli trzeba ZACZAĆ zbierac podpisy przeciwne i o odsunięcie wszystkich od wladzy
Żydek toja to żydek Skrzypek co sra z dachu2022.01.28 18:20
zamiast do mojżesza modli się O! akbar allahu!
toja2022.01.28 17:24
bog wybaczy po spowiedzi kazde bezecenstwo. jak wam katolikom latwo zyc. spowiedz i konto zerowe. Niewierzacy musza uporac sie sami
Chcesz wiedzieć kim jest Skrzypek?2022.01.28 17:04
Jest to sk urwysyn żyd nazwiskiem DANIEL PASSENT !!!
Chcesz wiedzieć kim jest Skrzypek?2022.01.28 17:04
Jest to sk urwysyn żyd nazwiskiem JERZY URBAN !!!
Chcesz wiedzieć kim jest Skrzypek?2022.01.28 17:04
Jest to prowokator k urwa żydowska nazwiskiem JAN HARTMAN!!!
Chcesz wiedzieć kim jest Skrzypek?2022.01.28 17:03
Jest to prowokator k urwa żydowska nazwiskiem JAN HERTRICH-WOLEŃSKI !!!
Skrzypek na dachu2022.01.28 16:32
Pan Jezus wam przebaczy , ale tylko pod warunkiem ze pozalujecie wasze grzechy .
Skrzypek na dachu2022.01.28 16:27
Szkoda gadania , chyba izlamisci posprzataja tych degeneratow od falszywego uzurpatora Franciszka .
rebeliant2022.01.28 17:00
A o jakie posprzątanie ci chodzi, bo o ile wiem, to nasz "zbawiciel" nastręcza nam uwielbienie bezsilności... z której ten zbawiciel szybko uciekł ku wszechmocy.
rebeliant2022.01.28 15:05
"Istnieją też rzadkie przypadki, kiedy mężczyzna ma wrodzoną wadę biologiczną, która uniemożliwia mu funkcjonowanie w pełni jako mężczyzna. To również jest przeszkodą, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia święceń kapłańskich." - a zatem zakończmy pyerdy o bogu kochającym ludzi, który stał się tylko narzędziem do wywyższania się jednych ponad innych, a zacznijmy rozmawiać o teorii uprawy ludzi podług oczekiwań... na full wypas.
Po 11 ...2022.01.28 14:55
Zakapućkanie KK jest powalająco zabawne ... "kiedy mężczyzna ma wrodzoną wadę biologiczną, która uniemożliwia mu funkcjonowanie w pełni jako mężczyzna. To również jest przeszkodą, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia święceń kapłańskich". Ale jaja :)) To znaczy prawie ... jaja ...
Anonim2022.01.28 15:06
Ministranci nie znaliby moresu przed takim...😁😁😁
After 11 (p.m.)2022.01.28 19:24
To jeszcze chyba echa Starego Testamentu, gdy kohen (kapłan żydowski) nie mógł mieć żadnej wady fizycznej; musiał mieć — na dzisiejsze — wojskową kategorię A.
Marianczi2022.01.28 13:36
Dla zboczonych są burdele nie seminaria. Trzeba żydom to przypomnieć.
Anonim2022.01.28 14:39
Buhahahahahhaaaaaaaa 😁😂🤣😂😁 Czym się różni burdel od seminarium? W burdelu są jednak jakieś granice.
Anonim2022.01.28 13:13
Niedługo do seminariów będą brali garbatych debili, bo tylko tacy chętni będą...😁😁😁
Anonim2022.01.28 13:49
A co ciebie to może obchodzić jak nic nie jesteś w stanie zrozumieć? No co?
Anonim2022.01.28 14:35
Bo jak każdy w Katotalibanie finansuję ten bardak. 😁😁😁
Krzysztofff2022.01.28 13:12
Czy dla Boga ma znaczenie czy sługa boży ma siusiaka czy szparkę? Dlaczego to takie ważne, co mamy miedzy nogami?
Anonim2022.01.28 13:49
Bo katolicy są zafiksowani na tematy seksu obcych ludzi.
Sem2022.01.28 14:54
Widocznie ma, bo kapłanami w Starym Testamencie byli tylko mężczyźni. Rabinowie, imamowie, w buddyzmie i wielu innych religiach kapłanami są tylko mężczyźni. Ale nikt nie broni kobietom też swoje religie zakładać i niech sobie będą kapłankami, tylko dla kogo? Tłumów to jednak nie ruszy - przykład protestantyzmu.
witia2022.01.28 12:54
Następuje upadek Kościoła. To bardzo przykre. Będzie potężny spadek powołań. Już jest. Kościół będzie kadłubowy i biedny.