03.09.20, 10:50Screenshot Youtube - Telewizja Republika

TYLKO U NAS! "Mamy prawdziwą wojnę". Ks. prof. Andrzej Kobyliński o LGBT, Michale Sz. i zamęcie w Kościele

Damian Świerczewski, Fronda.pl: Michał Sz. pseudonim „Margot” opuścił areszt, do którego trafił w związku z atakiem na furgonetkę fundacji „Pro – Prawo do Życia” oraz jej kierowcę. Wcześniej poręczyli za niego między innymi dwaj rabini, a jeśli chodzi o Kościół katolicki – ks. Adam Boniecki oraz ks. Alfred Marek Wierzbicki. Wydaje się, że tego typu akcje katolickich duchownych wprowadzają tylko jeszcze większy zamęt wśród wiernych. Jak ksiądz to ocenia?

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Owszem, od wielu lat ma miejsce w Kościele katolickim gigantyczny zamęt ideowy i doktrynalny, a ostatnio można powiedzieć, że ten kryzys zaczyna się jeszcze bardziej pogłębiać. Powstaje coraz większe pęknięcie między katolicyzmem konserwatywnym i katolicyzmem liberalnym. Katolicy konserwatywni i katolicy liberalni prezentują radykalnie odmienne oceny moralne takich zjawisk jak aborcja, homoseksualizm, eutanazja czy adopcja dzieci przez tzw. małżeństwa gejowskie. Nasza polska dyskusja jest częścią sporu globalnego, który dotyczy całego Kościoła katolickiego, innych wyznań chrześcijańskich oraz wszystkich pozostałych religii. W każdym kraju ta wielka wojna światopoglądowa ma swoją specyfikę. Na przykład w Niemczech debata ma głównie charakter filozoficzny i intelektualny, natomiast w Polsce można mówić o sporze w wersji brutalnej, tragikomicznej i ludycznej.

Dziś w rozmowie z Radiem ZET wspomniany aktywista podkreślił, że owszem – walka o pewne interesy... uzasadnia przemoc. Biorąc pod uwagę wspomniane poręczenie duchownych – powinni oni chyba teraz publicznie przeprosić za to, że w pewnym sensie opowiedzieli się tu po jednej ze stron?

Czytałem rozmowę z „Margotem” na portalu OKO.press. Jestem przerażony wulgarnością niektórych jego stwierdzeń. Rzeczywiście nasza wojna światopoglądowa w wersji tragikomicznej, brutalnej i ludycznej łączy się w niektórych przypadkach z przemocą. Oczywiście nie może być zgody na przemoc. Nie wolno atakować przeciwników aborcji i obrońców życia dzieci nienarodzonych. Jakakolwiek afirmacja przemocy jest niedopuszczalna. Nie ma dla niej żadnego usprawiedliwienia.

Jeszcze bardziej szokujące w tym kontekście wydaje się to, co Michał Sz. powiedział w rozmowie z „Vogue”. Poinformował, że pieniądze zebrane poprzez zrzutkę zostaną przekazane między innymi organizacjom, które „zajmują się organizowaniem aborcji na żądanie”. To już wojna cywilizacyjna na całego?

Dzisiaj aborcja na życzenie, szczególnie w wersji chemicznej, jest powszechnie dostępna. Niestety, coraz więcej kardynałów, arcybiskupów, biskupów, księży i ludzi świeckich milczy w tej sprawie. Także w Polsce mamy gigantyczny problem z aborcją chemiczną, która jest tematem tabu. Owszem, denerwuje mnie promocja aborcji przez „Margota”, ale jeszcze bardziej jestem przerażony totalnym milczeniem liderów Kościoła katolickiego w Polsce w sprawie aborcji chemicznej. Wprowadzenie do naszych aptek tabletek „dzień później” i „pięć dni później”, które w niektórych przypadkach mają działanie aborcyjne, właściwie nie zostało zauważone przez kościoły, organizacje społeczne, dużą część mediów. Trudno wytłumaczyć milczenie w tej sprawie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W niektórych krajach o wiele bardziej zsekularyzowanych i mnie religijnych niż Polska problem ten spotkał się z większym zainteresowaniem społecznym. Niestety, rozwój Internetu ułatwia dzisiaj dostęp do różnego rodzaju preparatów medycznych, umożliwiając w pewien sposób aborcję chemiczną dla wszystkich w wymiarze globalnym.

Margot” mówił też o tym, że rewolucja musi być krwawa, a on i pozostali aktywiści wcale nie osiągnęli jeszcze skrajnego radykalizmu i nie muszą się cofać, bo „nie mają nic do stracenia”. Kwestią czasu więc wydaje się to, kiedy dojdzie do kolejnych profanacji i ataków. Co wobec tego powinni robić katolicy? Jak protestować przeciwko temu, co usiłuje przeprowadzić w Polsce skrajna lewica?

Z jednej strony nie wolno lekceważyć działań podejmowanych przez aktywistów skrajnej lewicy, z drugiej – nie można przeceniać ich wpływu na życie społecznego. Osobiście uważam, że stanowią oni pewien margines. Szkoda, że większość środowisk katolickich w naszym kraju koncentruje swoją uwagę na ich działaniach. Kwestią tysiąc razy ważniejszą jest kształtowanie światopoglądowe młodego pokolenia. Niestety, zagadnienia związane z tożsamością płciową, homoseksualizmem czy ideologią LGBT są zasadniczo przemilczane na lekcjach religii, w parafiach, w ruchach katolickich, w Szkołach Nowej Ewangelizacji, w charyzmatycznych wspólnotach modlitewnych, w naszych rodzinach. Jeśli młody człowiek uczestniczy w lekcjach religii w szkole podstawowej i średniej, to ma w sumie ok. 900 jednostek lekcyjnych. Niestety, oddziaływanie światopoglądowe lekcji religii jest bardzo mizerne. Dlatego powiem trochę prowokacyjnie: mniej zainteresowania „Margotem”, więcej kształtowania umysłów młodych katolików w naszym kraju.

Liczba profanacji oraz pozostałych akcji środowisk LGBT w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła. Do tego stopnia, że wygląda to po prostu na z góry zaplanowaną strategię. Sądzi ksiądz, że w końcu także i w Polsce lewackie ideologie zaczną brać górę wśród ogółu społeczeństwa, czy też jednak jest nadzieja na odwrócenie trendu, za którym podąża Zachód?

Wzrost liczby profanacji jest głównie związany z trzema kampaniami wyborczymi, jakie mieliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Polityka dolała oliwy do ognia. Oczywiście nie ma zgody na profanacje jakichkolwiek symboli religijnych. Profanacje naruszają zasadę wolności sumienia i religii, która stanowi najważniejsze prawo człowieka. Jednak sprawą o wiele ważniejszą niż profanacje jest stan świadomości katolików w Polsce, szczególnie młodego pokolenia. Wydaje mi się, że obecnie większość młodych katolików w naszym kraju sympatyzuje ze środowiskami LGBT. Jedną z najtrudniejszych kwestii jest moralna ocena homoseksualizmu i tożsamości seksualnej człowieka.

Czego dotyczy ten spór?

Dyskusja wokół homoseksualizmu i tożsamości seksualnej w Kościele katolickim dotyczy zasadniczo trzech kwestii. Po pierwsze, jak oceniać tendencję homoseksualną i akty homoseksualne? Po drugie, co sądzić o małżeństwach jednopłciowych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne i zawieraniu takich związków w świątyniach katolickich? Po trzecie, czy wolno dopuszczać osoby homoseksualne do święceń kapłańskich i biskupich oraz życia zakonnego? Na te trzy pytania kardynałowie, biskupi, księża, siostry zakonne, zakonnicy i ludzie świeccy z wielu krajów udzielają dzisiaj bardzo różnych odpowiedzi. Niestety, jedność doktrynalna w tych kwestiach jest już dzisiaj niemożliwa. Także w Polsce duchowni i świeccy są wokół tych kwestii głęboko podzieleni. Mamy prawdziwą wojnę.

Michał Sz. w rozmowie z mediami powiedział, że on i jego koleżanki „mają więcej wspólnego z myślą chrześcijańską niż oni”. Dodał: „Chrześcijaństwo jest zbyt poważną sprawą, by zostawiać ją w rękach polskich katolików”. Wydaje się, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt by nawet nie wpadł na pomysł, aby mając takie poglądy, łączyć je w jakikolwiek sposób z chrześcijaństwem. Tymczasem dziś wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której jakiś działacz LGBT usiłuje pokazywać Chrystusa jako rewolucjonistę, który dziś byłby po ich stronie. Czy nie jest tak, że to zbytnia „miękkość” wielu duchownych w podejściu do tematu ideologii LGBT, także tych wyżej postawionych w hierarchii kościelnej, sprawia, że lewacy korzystając z tego celowo mieszają pojęcia, wprowadzając coraz większy zamęt w samym Kościele?

Znakomita większość katolików liberalnych wspiera postulaty środowisk LGBT. W czerwcu 2017 roku James Martin opublikował szeroko komentowaną książkę pt. „Budując most: jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą wejść w relację szacunku, współczucia i wrażliwości”. Martin jest amerykańskim duchownym katolickim, jezuitą, pisarzem, redaktorem prestiżowego magazynu „America”. W kwietniu 2017 roku papież Franciszek mianował go konsultorem Sekretariatu ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej. 6 lipca 2017 roku w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN James Martin wezwał księży katolickich o orientacji homoseksualnej do „coming outu” i publicznego dzielenia się swoją seksualnością. Nie ma co ukrywać, że najtrudniejszy spór toczy się w samym sercu Kościoła. W naszym kraju na razie dominują emocje, dlatego obecnie nie ma żadnej szansy na jakąkolwiek merytoryczną dyskusję. Mam nadzieję, że prędzej czy później będzie można spokojnie rozmawiać o tych trudnych kwestiach, które mogą stać się przyczyną schizmy w Kościele katolickim. Spektakularnym potwierdzeniem takiego zagrożenia jest przypadek Malty.

Ten kraj jest powszechnie uznawany za jedno z najbardziej katolickich społeczeństw na świecie. W jaki sposób katolicy maltańscy traktują ideologię LGBT?

Z jednej strony, rzeczywiście społeczeństwo maltańskie jest bardzo religijne. Prawie wszyscy mieszkańcy tej wyspy są katolikami. Malta to państwo wyznaniowe. W konstytucji tego kraju jeden z artykułów mówi o tym, że „religią Malty jest rzymsko-katolicka religia apostolska”. Z drugiej strony, w roku 2014 parlament Malty zalegalizował tzw. małżeństwa homoseksualne i przyznał parom jednopłciowym prawo do adopcji dzieci. W lipcu 2017 roku parlament maltański przyjął kolejną ustawę, która zrównała pod każdym względem małżeństwa homoseksualne z małżeństwami heteroseksualnymi. Nowa ustawa zakazuje stosowania takich określeń, jak „matka”, „ojciec”, „mąż” czy „żona”. Obecnie na Malcie wolno mówić jedynie ogólnie o rodzicach i małżonkach. Za przyjęciem nowej ustawy głosowało 66 parlamentarzystów, natomiast tylko jeden był przeciw. Czy Polska wybierze drogę Malty?

Komentarze

tomasz.2020.09.6 18:50
"bo szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty" (objawienia Maryji w Quito)
posoborowie trwa2020.09.6 17:22
@STANISLAW "O, zauważam, że duch lefebryzmu panuje wśród nich niepodzielnie. Z jednej strony chcą być w Kościele, bo nie ma innej drogi, z drugiej strony walczą ze wszystkim, co w Kościele nie pachnie ideologią lefebryzmu." A dlaczego nie przeszkadza Panu modernizm ? Po prostu, w dużym skrócie mówiąc, po Soborze Watykańskim II dokonano PRZESUNIĘCIA znaczenia pojęć: katolicyzm -> "lefebryzm" liberalny katolicyzm (nierzadko zalatujący modernizmem) -> katolicyzm, a wszystko to w imię "otwarcia Kościoła na świat", czy "dostosowania Kościoła do potrzeb współczesnego człowieka". Widać od razu, czym sie skończyły: to "otwarcie" i to "dostosowanie".
posoborowie trwa2020.09.6 17:18
@LL "Co za głupek wprowadził pojęcie-katolik liberalny-?" Ostrożnie z takimi tekstami. "Katolik liberalny", to osoba chcąca uchodzić oficjalnie za katolika, a mająca poglądy liberalne i nierzadko ocierająca się o herezję. Właśnie o katolikach liberalnych mówił Papież Św. Pius X: cyt."Zwolenników błędów należy dziś szukać nie już wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele: ukrywają się oni – że tak powiemy – w samym wnętrzu Kościoła; stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej dostrzegalni." i "Poprzez przebiegłość i zakłamanie perfidnego liberalnego katolicyzmu, który z trudem utrzymując się na granicy potępionego błędu, usiłuje się zachowywać pozory systemu przestrzegającego najczystszej doktryny. Ksiądz ma za zadanie wykryć te przewrotne knowania. Liberalni katolicy są wilkami odzianymi w owcze skóry. Będą was nazywali papistami, klerykałami, nieprzejednanymi wstecznikami; miejcie to sobie za honor! " (źródło: Wikicytaty) Cóż, wielu dzisiejszych biskupów, czy kardynałów, to ludzie, którzy SAMI hołdują liberalnym i/albo modernistycznym przekonaniom.
Szybka Randka2020.09.6 9:48
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu- https://erooo.pl i wyszukaj mnie po niku: Monik5 napisz do mnie i spotkajmy sie!
katolik2020.09.6 8:32
aborcja+in vitro+gender=zagłada homo sapiens
Piotr2020.09.5 19:21
Jeżlei wojna to zadaje się straty przeciwnikowi i zwalcza dywersję. A co robi się z tygodnikiem robiacym dywersję ? On może i powinien zostać wywalony z kręgu zaufania Kościoła. Ale przcież Kościół nie zwalcza dywersji nawet we własnych szeregach. A całe to lewactwo to chuliganeria młodociana , ale ma wpływ na rówieśników.
Randka juz dzis2020.09.4 17:23
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! http://frircikvip.com.pl Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
Anonim2020.09.4 16:50
PIS oplaca LGBT zeby osmieszyc socjaldemokracje i idee swieckiego panstwa tak by kojarzyly sie z fekaliami, obecnie podwojnymi fekaliami bo tez tymi w wisle
ZZ2020.09.4 10:14
Wprowadzają idiotyzmy od zarania , czyli od powstania KK by omotać , opętać ludzi wierzących w Boga swoimi doktrynami , filozofiami , dogmatami . Byle odciągnąć od Boga a przyciągnąć do religii . Tylko władza i kasa się liczy . Nie wiesz tego LL ?
LL2020.09.4 9:28
Co za głupek wprowadził pojęcie-katolik liberalny-? Księże kochany ? jeśli ktoś jest za aborcją,małżeństwami homoseksualistów ,eutanazją to nie jest katolikiem,to jest opętanie przez ZŁO. Twoja mowa ma być -tak,tak lub nie,nie ,nie możesz być letni czyli nijaki ...taki liberał lub libertyn i nazywać się o zgrozo....katolikiem.Skończ księże filozofować i wyrażaj się jasno.
gleen2020.09.6 12:51
Zło jest dużo fajniejesze zachęcam wszystkich do przejścia na ciemną stronę mocy. Łaska pańska już na mnie spływała ale szatan rozciągnął nade mną parasol ochronny i na szczęście do mnie nie dotarła. Zło nie musi się do mnie wkradać nie wyważa się otwartych drzwi jest po prostu lepsze
Pokręć2020.09.4 9:07
Taaaa, tylko u Niemców kłócą się czy dawać śluby homoparom w kościele, czy w katedrze. Czy kobiety mogą być księżmi, czy prałatkami, etc, etc. Wszystko uczenie, filozoficznie i elegancko. Ich przodkowie bardzo filozoficznie i w białych rękawiczkach 80 lat temu zastanawiali się czy do gazowania ludzi lepsze będa spaliny silnika Diesla czy Cyklon B. Na zimno i w sposób absolutnie racjonalny, jakby zastanawiali się z czego zrobić autostradę: z asfaltu czy z betonu. Żadnego rejwachu, wrzawy, ludyczności i wulgarności, metodycznie i naukowo. Dla Niemców nie ma kwestii etycznych. Są tylko logistyczne, technologiczne i ekonomiczne.
Sticky Notes2020.09.6 13:06
Mało kto wie, ale niemieccy naukowcy w czasie wojny opracowywali takie rzeczy jak np. "linie technologiczne" aby zautomatyzować palenie zwłok w krematoriach. Miało się to odbywać na mobilnych wózkach...
STANISLAW2020.09.4 7:49
Ksiądz Profesor powinien uważać na swoje słowa, wypowiada bowiem tzw, proroctwa samospełniajce się: "Jest zamęt i bałagan w Kościele, bo ja właśnie go robię", albo: "Kościół się rozpada, bo ja właśnie sieję zamęt".
Anonim2020.09.3 23:38
WAŻNE ! ! ! The Dead Game - pandemia wirusa - czy - terror dewiantów .... https://att.neon24.pl/post/157365,the-dead-game-pandemia-wirusa-czy-terror-dewiantow
STANISLAW2020.09.4 8:00
Jest groźna pandemia, bo oprócz jej form objawowych są i bezobjawowe, które zarażają formami objawowymi i śmiertelnymi. Tak niedawno zmarł jeden z księży w tarnowskiem. Nadto objawem tej pandemii jest i niewiara w jej istnienie i ciągłe niezadowolenie, że ten milion - to za mało trupów, byśmy wierzyli; te 5% w skali świata zmarlych z zakażonych nas nie zadowala, by wierzyć! To właś nie jest pandemia!
rebeliant2020.09.3 23:22
A kiedy tego zamętu w kościele nie było ? I może nawet "dobrze", bo przynajmniej widać, że potrzeba ręki Boga. Gdyby było tak cudownie, to masa ludzi mogłaby żyć w przeświadczeniu, że okiełznała relację z Bogiem.
Anonim2020.09.3 22:41
Apel wybitnych hierarchów w sprawie pandemii ..... https://rebeliantka.neon24.pl/post/157398,apel-wybitnych-hierarchow-w-sprawie-pandemii
buli2020.09.3 20:15
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
Zarabiaj Nawet 200$ dziennie2020.09.3 18:59
Praca Zdalna dla Każdego - Nowy biznes 0nline, Zarobki ponad 20.000zł miesięcznie, hit roku 2020, wysokie i stałe dochody, praca zdalna wystarczy smartfon lub laptop, teraz każdy może tak zarabiać, obecnie można zapisać się bezpłatnie i nauczyć inwestowania na stronie: https://bit.ly/32WUoNk Od razu po zapisaniu otrzymasz system do zarabiania, który pozwoli Ci jeszcze dziś zarobić pierwsze pieniądze!
Oferta dla Frajerów!2020.09.3 19:11
ZNISZCZĄ CI KOMPUTER !!! Nie znasz strony internetowej - NIE OTWIERAJ!!!
kto podpisując traktat lizb.2020.09.3 18:05
otworzył drzwi Szatanowi? Leszek Misiak "Tracimy Kościół"
Krzyżowiec2020.09.3 18:02
Kobyliński,Wierzbicki,Sowa i inni tefałenowscy doopolizowcy to zakała zdrowo rozs ądkowego katolicyzmu mającego za zadanie walczyć wszelkimi środkami w obronie wiary wspólnoty KK!
verizanus2020.09.3 18:52
Może trochę szkoda ks. Kobylińskiego, chyba chce dobrze ale niepotrzebnie łazi do tego tefałenu ;)
Al hantla2020.09.3 17:54
Prof,ks Kobyliński w niektórych swych wypowiedziach z niewiadomych przyczyn wydaje się być konformistą i zajmuje się bulwarowymi bzdetami
fronda.pl2020.09.3 17:03
Jezus żył z 12 mężczyznami, których odciągnął od kobiet. Na frondzie pewnie byście to nazwali, że Jezus żył w gejowskiej komunie.
Al-kilo2020.09.3 17:51
Piszesz jak pożyteczny idiota! Gdyby Chrystus.....!/miał wąsy to byłby dziadkiem!
***2020.09.3 19:42
Wedle tradycji Jezus miał wąsy - jak to teraz niektórzy mówią "ciapaty Żyd z wąsami i brodą, w dodatku wolał żyć z mężczyznami niż z żoną".
***2020.09.3 20:39
....no co ty nie powiesz kanalio?....i co spodobał ci się ten nick?
Przeciw kretynom2020.09.3 17:03
Dlaczego ciągle Fronda karmi nas pustosłowiem tego księdza dziwoląga. Ten koleś jest ohydny. W ani jednym zdaniu nie określa jasno swojego stanowiska. Stwierdza, że odziaływanie światopoglądowe lekcji religii jest żadne, samemu nie wskazując co jest dobre a co złe. Rzuca zdania typu "Jedną z najtrudniejszych kwestii jest moralna ocena homoseksualizmu i tożsamości seksualnej człowieka" ale jej nie podaje. Rzygam na takich osobników!
ZERRO2020.09.3 15:11
Biskup katowicki Wiktor Skworc oraz biskup łowicki Andrzej Dziuba na czas wyjaśniania ich roli w przenoszeniu księży pedofilów po parafiach powinni być odsunięci od posługi i w końcu ukarani, jak to się stało z biskupem Edwardem Janiakiem z Kalisza.
Anonim2020.09.3 15:02
„Od wielu lat ma miejsce w Kościele katolickim gigantyczny zamęt ideowy i doktrynalny, (…)” Warto doprecyzować to od ilu lat ? Od ok. 1960 r. [1962-65 r. II S.W.] czyli 60 l a może i więcej. A jeśli tak to gdzie Ksiądz Profesor pobierał nauki w tym czasie ? Jak wiadomo na Zachodzie. Nic dziwnego zatem , że ma duże doświadczenie i wiedzę w temacie REFORM i wprowadzania ZAMĘTU można nawet podejrzewać , że jako wykształcony posoborowy profesor SAM UCZESTNICZYŁ w tworzeniu ZAMĘTU IDEOWEGO i DOKTRYNALNEGO chociażby w jego NAUCZANIU – jako nauczyciel akademicki , promocji – jako celebryta medialny i okazywaniu ZACHWYTU nad pontyfikatem J.P.II i koniecznością ZMIAN niszczących Kościół Katolicki. Dlatego komentowanie przez NAUKOWCA Prof.x. Kobylińskiego skutków REFORM jest nie tylko CYNICZNE ale wskazuje na totalne zamieszanie OSOBISTE i trwanie w alienacji. Jeśli dziś wierni patrzą na RUINY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO to nie oznacza , że są głupcami i nie nie potrafią wskazać , tych co „podpalali” i podsycali niszczący OGIEŃ . Tacy EKSPERCI będący zarazem reformatorami niszczącymi Kościół są FAŁSZYWI i powinni najpierw SAMI się OCZYŚCIĆ z błędów i herezji czyniąc zadośćuczynienie Panu Bogu i Wiernym K.K. a nie popisywać się swoja szczegółową wiedzą w temacie zniszczeń.
MaxFiend2020.09.3 14:55
"Mamy prawdziwą wojnę" - własną, wewnętrzną i wyłącznie na własne życzenie. Brawo! To w końcu kiedy weźmiecie się "za siebie" i skończycie tę żenadę?
verizanus2020.09.3 14:26
Milczenie pasterzy w wobec ISTOTNYCH zagrożeń nie jest dziwne. DEKOMUNIZACJI i LUSTRACJI nie było a wszystko inne to tylko pochodna.... Niektóre rzeczy są jasne np od 2005 r. homoseksualizm jest PRZESZKODĄ do święceń.
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:20
Kobylinski ujawnil sie ostatecznie jako antypolski heretycki mason,i wrog Kosciola Swietego.
posoborowie trwa2020.09.3 13:42
Fragment wywiadu przeprowadzonego z Ś.P. Ks. Malachi Martinem (byłym współpracownikiem papieża Jana XXIII; nie mylić z ks. Jamesem Martinem), przez kanadyjskiego dziennikarza i wydawcę, Bernarda Janzena, w 1996 r.: cyt."Bernard: Jak wygląda w tym momencie strategia liberałów ? Ks. Martin: Polega ona na uczynieniu Kościoła Rzymskiego do tego stopnia akceptowalnym dla wszystkich, by nikt nie postrzegał go jako zagrożenia dla swych swobód obywatelskich, swobód politycznych, wolności słowa, czy wolności intelektualnych - jednym słowem, by mógł on zostać zaakceptowany jako składnik współczesnego społeczeństwa. Bernard: Pragną więc, by przypominał on coś na kształt Kościoła Anglii czy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, i nie podnosił rabanu o kwestie takie jak aborcja. Ks. Martin: Nawet nie jak Cerkiew Prawosławna. Coś daleko bardziej zasymilowanego. Chcą oni Kościoła z żonatymi księżmi, kapłankami, małżeństwami homoseksualnymi i nie zabraniającego praktykowania antykoncepcji. [...] Bernard: Tak więc zatoczylismy w naszej dyskusji pełne koło. Powróciliśmy do głównego punktu wspomnianego planu, którym jest uczynienie Kościoła członkiem klubu. Ks. Martin: Dokładnie. Jeśli nie chce się zostać członkiem klubu, jest się wykluczonym. Można obecnie zaobserwować, że niektórzy z najbardziej wykształconych i znanych katolików zmieniają front. Mówią: 'Trzeba wreszcie skończyć z całym tym średniowieczem. Musimy zintegrować się z całym społeczeństwem. Nie możemy tak odstawać od reszty. Musimy włączyć się do głównego nurtu. Na miłość Boską, zmodyfikujmy wszystkie te średniowieczne przepisy i uczyńmy nasze życie we współczesnym świecie łatwiejszym.' [...]" (z: "Przejście przez pustynię apostazji. Wywiad z ks. Malachi Martinem. Podręcznik survivalu dla katolików", Triumph Communications 2009, brak informacji o Autorze/Autorach tłumaczenia na język polski)
jeden_z_nich2020.09.3 14:27
Malachi Martin pisał straszne rzeczy. Jeśli to jest prawda, to Zachód powtarza słowa "KREW JEGO NA NAS I NA DZIECI NASZE". I tak będzie.
posoborowie trwa2020.09.3 13:40
Napisałem poprzednio m.in. "Za to, oni oraz księża należący do Bractwa Św. Piusa X i Bractwa Św.Jana Vianneya (a zwłaszcza ci pierwsi), byli i są nazywani "lefebrystami". " Obecnie, Bractwo Św. Jana Vianneya, a właściwie apostolska adminitratura personalna Św. Jana Vianneya (wg Wikipedii), jest już "pogodzone" z Rzymem tzn. już nie stawia oporu wobec posoborowych zmian w Kościele (a już na pewno nie tak, jak kiedyś).
STANISLAW2020.09.3 15:51
O, zauważam, że duch lefebryzmu panuje wśród nich niepodzielnie. Z jednej strony chcą być w Kościele, bo nie ma innej drogi, z drugiej strony walczą ze wszystkim, co w Kościele nie pachnie ideologią lefebryzmu.
posoborowie trwa2020.09.3 13:35
Faktycznie, w Kościele ma miejsce ogromny kryzys, o którym wielu ludzi (nawet wykształconych), nie ma w ogóle jakiegokolwiek pojęcia. O tym kryzysie, jego przyczynach i skutkach, a także, jak postąpić w tej sytuacji, można się dowiedzieć z książek: Ks. Mateusz Gaudron, "Katechizm o kryzysie w Kościele" (dostępna na: kaplicachorzow.files.wordpress.com/2015/06/katechizm-o-kryzysie-w-koc59bciele.pdf), Abp Marcel Lefebvre, "Kościół przesiąknięty modernizmem" (dostępna na: bibula.com/?p=74072) , a także w czasopiśmie "Zawsze wierni" (niektóre artykuły dostępne bezpłatnie i legalnie, na stronie: piusx org pl/zawsze_wierni/). Temat ten jest też poruszany w książkach: 1. Marie Carré, "TW 1025 'FILOZOF' " (" 'Filozof ' TW 1025 czyli Pamiętnik Anty-Apostoła"), 2. Michael Davies, "Liturgiczne bomby zegarowe. Zniszczenie katolickiej wiary przez zmiany w katolickim kulcie", 3. Michael Davies, "Nowa Msza papieża Pawła", 4. Abp Marcel Lefebvre, "List otwarty do zagubionych katolików" (tytuł skrócony: "List do zagubionych katolików"), 5. Ks. Karl Stehlin "W obronie prawdy katolickiej. Dzieło Arcybiskupa Lefebvre", 6. "Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie ?" (Wydawnictwo "Te Deum"), a także we filmach oraz wykładach, które można ściągnąć bezpłatnie i legalnie, ze strony: piusx org pl/pobieranie (m.in. film "What We Have Lost" - "Oto, co utraciliśmy", z polskimi napisami).
posoborowie trwa2020.09.3 13:32
Cyt."ks. Prof. Andrzej Kobyliński: Owszem, od wielu lat ma miejsce w Kościele katolickim gigantyczny zamęt ideowy i doktrynalny, a ostatnio można powiedzieć, że ten kryzys zaczyna się jeszcze bardziej pogłębiać." Przecież to nic nowego. Przestrzegał przed krzyysem w Kościele, Abp Marcel Lefebrve. No, ale przecież większość katolików w Polsce, jeśli już o Nim cokolwiek słyszała, to ma go za niemal "czarny charakter". Nic dziwnego, wszak tak został odmalowany przez hierarchię Kościoła w Polsce. Bowiem właściwy kryzys Kościoła i jego prawdziwą przyczynę, ta hierarchia skrzetnie ukrywała przez wiele lat. A skąd ten kryzys ? Ano, jego przyczyną są konsekwencje wydarzenia, które hierarchia Kościoła w Polsce wychwala pod niebiosa, a któremu na imię "Sobór Watykański II" (Vaticanum II). W związku z tym, trafne jest, niestety, użycie frazy "hierarchia Kościoła posoborowego". Ta hierarchia żyje głównie osobą Jana Pawła II: "Jan Paweł II napisał to", "Jan Paweł II powiedział tamto" itd. Zatem, nie powinno też dziwić to, że ta hierarchia z dużą neichęcią lub nawet wrogośicą odnosiła się do przestróg Abp Marcela Lefebvre'a, czy Bp Antonio de Catsro Mayera. Ci dwaj odważni duchowni nie wahali się sprzeciwiać następstwom posoborowego spustoszenia Kościoła. Za to, oni oraz księża należący do Bractwa Św. Piusa X i Bractwa Św.Jana Vianneya (a zwłaszcza ci pierwsi), byli i są nazywani "lefebrystami". W ten sposób, u osoby, która to słyszy, często powstaje wrażenie, że Bractwo Św. Piusa X jest jakąś sektą, gdy tymczasem są to po prostu, KATOLICY.
edi2020.09.3 13:17
WOJNA TRWA - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2015 r. POLSKA RATUJE SWÓJ NARÓD PRZED ZALEWEM IDEOLOGII GENDER, LGBT itp. - od 2020 r. DZIĘKI OPATRZNOŚCI BOŻEJ ANDRZEJ DUDA ZOSTAJE PREZYDENTEM NA II KADENCJĘ i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!POLSKA ROŚNIE W SIŁĘ MATERIALNĄ, SPRAWIEDLIWOŚCI i DUCHA TAK TRZYMAĆ !! BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
buli2020.09.3 20:12
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
Anonim2020.09.3 13:02
Zamet idzie wlasnie od Kobylinskiego, manipulanta i karierowicza.
Polak katolik2020.09.3 12:59
Kobylinski mowi o nieistniejacym sporze liberalow i konserwatystow w Kosciele . Spor jest miedzy Kosciolem i antyKosciolem czyli katolikami a udawaczami-neomarksistami ktorzy zinfiltrowali Kosciol. Kobylinski tak lawiruje, tak np. promuje kosciol niemiecki cyt. "Niemieccy katolicy debatuja na temat sporu katolikow konserwatywnych w sposob filozoficzny i intelektualny - a u nas to wersja ciemna - brutalna i ludyczna . A oto jak wspiera i promuje neomarksistowskich manipulantow udawaczy ktorzy zinfiltrowali nasz Kosciol cyt. Znakomita większość katolików liberalnych wspiera postulaty środowisk LGBT. W czerwcu 2017 roku James Martin opublikował szeroko komentowaną książkę pt. „Budując most: jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą wejść w relację szacunku, współczucia i wrażliwości”. Martin jest amerykańskim duchownym katolickim, jezuitą, pisarzem, redaktorem prestiżowego magazynu „America”. W kwietniu 2017 roku papież Franciszek mianował go konsultorem Sekretariatu ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej. 6 lipca 2017 roku w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN James Martin wezwał księży katolickich o orientacji homoseksualnej do „coming outu” i publicznego dzielenia się swoją seksualnością.
skuter2020.09.3 12:26
Biedni głupcy ci co myślą że zwyciężą kościół
scooter2020.09.3 12:43
Jon sam upadnie pod własnym ciężarem.
Biszkopty nawracajcie się2020.09.3 12:23
I nie wysyłajcie księży-pedofilów na Ukrainę.
kazik2020.09.3 12:17
Ks. homoseksualista, który przyznał się do tego faktu w sposób brutalny, dalej jest Proboszczem w Diecezji Koszalińskiej
verizanus2020.09.3 14:29
Nie może być. To jakiś fake news
#Duda kłamał?2020.09.3 12:10
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Andrzej-Duda-klamal-w-sprawie-ulaskawienia-pedofila-Tak-sugeruje-Fakt-i-pokazuje-dowody
gosc2020.09.3 11:53
Katolicyzm liberaly to taka politycznie poprawna nazwa antykosciola. Siostra Lucja miala widzenia zniszczonego kosciola z ktorego ostalo sie juz tylko prezbiterium. Dzieje sie to na naszych oczach. Masoneria po latach bezposredniej konfrontacji z Kosciolem (rewolucja antyfrancuska) potem bolszewicka, zmienila taktyke teraz niszczy Kosciol od srodka, bo walka bezposrednia generowala meczennikow swietych. Ale KK to mistyczne cialo Chrystusa wiec ostatecznie zwyciestwo jest nasze bo bramy piekielne go nie przemoga choc dzis sa bardo licznie reprezentowane.
Polak Ateista Dumny Polak2020.09.3 11:52
Odbytnica jest smaczniejsza od pisdy!
killpedryll2020.09.3 11:54
bzdura, tylko PiSda zalatująca rybką nikt mnie nie przekona, że to niesmaczne!
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:22
Wulgarnosci to zawsze slady mongolskiej kultury rosyjskiej,,obcej Polsce.
Król Wszechświata Jezus2020.09.3 11:51
Dopóki stoi Jezus Chrystus w Świebodzinie, największa rzeźba w Polsc, spedalenie nam NIE grozi.
katolik2020.09.3 13:36
Powinniśmy postawić jeszcze większą rzeźbę Maryji, żeby każdemu bez wyjątku przypominała o Jezusie.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.3 11:42
Pyerdolenie o Szopenie, a Polaków coraz mniej interesują sprawy ideologii katolickiej i poza kwestią zdemoralizowania pedofilnych księży, mało kogo obchodzi sytuacja w kościele, podziały na frakcje i widma "schizm". Polacy są dziś zainteresowani przede wszystkim poprawą swojej sytuacji materialnej oraz koronawirusem. Kościół i jego wewnętrzne cyrki to temat zastępczy. Co do samej Margot oczywiście aktywistka ma rację, że istnieje uzasadniona przemoc. To przemoc w obronie i odpowiedzi na gwałcenie cudzej godności, prześladowania, szczucie i publiczną propagandę podjudzającą do ataków. Akcja budzi reakcję, kościół oraz jego przedstawiciele, którzy plują na społeczność LGBT, obrażają, propagują szkalujące kłamstwa, w końcu posiłkują się zwyrodniałymi cytatami z biblii, nie powinni się dziwić, że ktoś w końcu powie dość i weźmie sprawy w swoje ręce.
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:24
Komune poznac po zapachu .
matis892020.09.3 11:41
Co ten ksiądz pierdzieli. Jaki katolicyzm konserwatywny i katolicyzm liberalny ??? Katolicyzm ze swej natury jest konserwatywny i nie ma czegoś takiego jak katolicyzm liberalny, czyli katolicyzm który popiera aborcję, sodomię, LZPKNTB, invitro, gender.... bo to nie jest żaden katolicyzm liberalny tylko zwyczajny satanizm, nauki masońskie. Nawet w tym wywiadzie ksiądz sam kłamie, fałszuje i wybiela kult praw szatana, antychrysta wprowadzanych do KK i nazywa to jakimś katolicyzmem liberalnym. Ksiądz sam perfidnie ten zamęt buduje.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.3 11:44
Obecna wersja Biblii, zarówno w Starym (Rdz 19,1–29; Księga Kapłańska 18,22), jak i w Nowym Testamencie (List do Rzymian 1, 24–27; 1. List do Koryntian 6, 9; 1. List do Tymoteusza 1, 10) piętnuje homoseksualność. Z badania przeprowadzonego na tekście Księgi Kapłańskiej wynika jednak, że wczesna Biblia nie zawierała fragmentów potępiających homoseksualność, które zostały dodane później.
Anonim2020.09.3 11:54
Jasne, jasne, sodomici, lewactwo i pedofile od dawna mówią że trzeba zmienić Pismo Św. i ocenzurować pewne fragmenty. To tak jak sodomici chcą karać wszystkich za złe słowo o sodomii, za posiadanie innego zdania, a sami chcę móc na ulicach stosować przemoc.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.3 11:56
Mi to lata i powiewa, bo nie jestem religiofilem, a tym bardziej katolem, natomiast fakty są dla was nieubłagane. Biblia w pierwotnej wersji nie zawierała żadnych fragmentów antyhomo. Wszystko sobie później dopisały katolskie homofoby.
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:26
Komunisci zawsze klamia. Zydzi byli zawsze przeciwko homoseksualistom,i to radykalnie.
***2020.09.3 20:45
Wracaj na drzewo, razem ze swoim kuzynem banany zajadać. Specjalista się znalazł.
Darek2020.09.3 11:41
Szczegóły wojny są tu -- https://www.cda.pl/video/568491550
jak PiS patologizuje Polaków2020.09.3 11:36
https://www.youtube.com/watch?v=nGxiSKGAEos
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:38
Konfederacja Rosyjaka morduje Polakow na zlecenie Kremla.
***2020.09.3 11:28
Myślę, że jeszcze za naszego życia, Kościół katolicki będzie udzielać ślubów homoseksualnych. Z niewolnikami im też zajęło prawie 2000 lat, ale w końcu się udało. Kwestia czasu.
AntySzwab2020.09.3 11:39
Będzie ale nie w Polsce. Np. w Danii już udziela ale nie rzymsko-katolicki.
katolicka deratyzacji Polski2020.09.3 14:36
Kabotyni nie odrozniaja zydowskiego protestantyzmu od katolicyzmu.
***2020.09.3 14:37
W Polsce też, kwestia czasu. Kościół katolicki potrzebuje czasu, ale w końcu zmienia zdanie. Tak było z paleniem na stosie, tak było z niewolnictwem, tak będzie z homoseksualistami, a nawet Żołnierzy Wyklętych w końcu przeproszą. :-)
***2020.09.3 20:47
...przestań pieprzyć farmazony!!
Anonim2020.09.3 14:37
Kosciol katolicki NIGDY nie uznawal niewolnictwa,i przyjmowal od poczatku niewolnikow.
majka2020.09.3 11:28
zamęt idzie z góry od Franciszka
Po 11 ...2020.09.3 11:30
zamęt idzie z góry, od Jezusa
matis892020.09.3 13:03
hehe lewackoateistyczne włazi tyłki i obrońcy swojego pana Głowy Watykanu Bergoglio.
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:34
Niezmierzona jest glupota i prymitywizm komunistow.
Anonim2020.09.3 11:26
Lewackim głosicielom jedynie słusznej "prawdy" proponuję udać się na misje zmieniania świata do arabskich krajów, jak choćby Arabii Saudyjskiej.
Po 11 ...2020.09.3 11:30
To, że są jeszcze bardziej posrane religijnie kraje niż nasz nie jest żadnym argumentem. To raczej przyznanie się do głupoty. To coś w rodzaju: Zobaczcie jestem idiotą, ale tam mieszka jeszcze gorszy. Żennnaddda
Wojtek Polak2020.09.3 11:43
Ani zawsze w swej niemocy i miernocie umysłowej dają argument ad islam. Żenada.
Dam2020.09.3 12:56
Zwłaszcza, że sami mówią, że w Polsce Katolicy są prześladowani, ale nie robią nic, żeby pomóc tym faktycznie prześladowanym w krajach muzułmańskich.
Karnovskienė2020.09.3 11:46
Mundołku anonimowy. Są queerowe strony arabskie: https://thequeerarabs.com
Anonim2020.09.3 14:33
Po11 to fanatyk komunistyczny i morderca.
NaziBarbi2020.09.3 11:19
Wyborcza służy tylko do wycierania butów jak się wdepnie. Twarze jej redaktorów także.
Cool2020.09.3 11:17
W podobny sposób rodziły się krucjaty i wojny krzyżowe. Kościół Katolicki to zło w czystej postaci.
Anonim2020.09.3 11:21
prawda w oczy kole?
katolicka deratyzacja Polski.2020.09.3 14:31
Komunisci zamordowali setki milionow LUDZI za ich wiare w Boga,i jeszcze im malo.
Art2020.09.3 14:46
Ostroznie z tym argumentem! Kosciol powszechny to zdaje sie najwiekszy w historii prowokator i siewca smierci. I to wszystko w imie Boga!
Po 11 ...2020.09.3 11:15
To w sumie zabawne, ale i żenujące, że te same zjawiska w ramach jednej organizacji są tak drastycznie różnie oceniane. Mam taką radę, zamknijcie się w kwestii LGBT, dogadajcie się sami ze sobą w ramach KK, a potem zaprezentujcie wspólne stanowisko. Te wasze gierki, schizemki, wzajemne podgryzanie, obrażanie jest tak dziecinne, że Jezus na pewno jest zdrowo wk .....
Woleński ty kürwo żydowska!2020.09.3 11:23
Pomimo tylu tytułów, tylu przeżytych lat jesteś wiernym odbieciem domu rodzinnego - parchów od których cały z obrzydzeniem się odwraca. I teraz jesteś sam nawet Hartman cie olał. Została ci Fronda - you’re pathetic piece of shit.
Po 11 ...2020.09.3 11:35
Tak to działa. Urodziłeś się w polskiej rodzinie katolickiej .... na 99% będziesz katolikiem. Urodziłeś się w muzułmańskiej rodzinie w Arabii Saudyjskiej będziesz prawie na pewno wyznawcą Allaha. Nigdy cię ta dziwna zbieżność nie zastanowiła? To, że o wyznaniu nie decyduje prawda, doktryna ... tylko geografia.
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:30
Urodziles sie w rodzinie mordercy i zboczenca,a wiec bedziesz komunista.
Dam2020.09.3 11:11
Piękna zasłona dymna. Tymczasem Ziobro chce cenzurować dokument o tym, jak Kościół walczył z pedofilią w różnych krajach, a komisja do spraw pedofilii mimo roku od powstania wciąż nie działa. Ale faktycznie, jakiś pajac lansujący się na fb jest problemem Kościoła.
tfu na TVN2020.09.3 11:15
Ni3ch się TVN zajmie mordercą najsztubem i pedofilem wojewódzkim, a nie podsyła troli na frondę. Tu nie ma cenzury jak w tvn
Dam2020.09.3 12:54
Tu nie ma cenzury, tu jest tylko "selektywne wybieranie tematów". Nie wstyd ci takich głupot czytać? Wiesz, że TVN wielokrotnie jechał po PO? Ile razy fronda napisała coś krytycznego o PIS?
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.3 11:04
kościół zawsze ma z kimś wojnę! jak nie z in vitro to z gender jak nie z gender to z LGBT! klechy muszą podsycać nienawiść do wyimaginowanych przeciwników bo inaczej nie mogli by trzymać ciemnego motłochu za mordy! a nic tak nie cementuje jak zagrożenie i wspólny wróg!
A wy parchy macie na całym świecie2020.09.3 11:15
samych przyjaciół.
Anonim2020.09.3 11:20
Kościół, nauka Jezusa Chrystusa jest stała, niezmienna. Masoni, wyznawcy satanizmu, wypowiedzieli Jezusowi Chrystusowi wojnę obliczoną na wiele lat, i włażą do Kościoła wszelkimi możliwymi drogami, szczególnie przez pieniądze. Dziś to już nawet masoni nie zaprzeczają, że znoszenie Kościół jest warunkiem bytu NWO.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.3 11:31
"nauka Jezusa Chrystusa jest stała, niezmienna" dlatego watykan organizuje co jakiś czas synody w czasie których cały czas coś zmienia bo bzdury które wymyślają po jakimś czasie robią się niedorzeczne i przestają pasować do danej chwili?
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:28
Komunisci zawsze kusili debili swoja glupotas.
Julian2020.09.3 11:23
Ciekawe jaki motłoch ty prezentujesz?
TVN242020.09.3 11:02
TVN i TVN24 atakuje Polskę ideologią antypolską. Słyszy się to nawet w tramwaju.
Wyborca2020.09.3 11:04
Ja wyprogramowałem z dekodera wszystkie tvny i w przeglądarce zablokowałem wp/onet/interię/neewsweek. No i wolny jestem. Ulgę czuję.
Konfederata2020.09.3 11:00
A ja głasiju na Brałnu bo on lubit Rosiju.
andy2020.09.3 10:58
Zamęt w Kościele potęguje się odkąd rządy w nim objął Franciszek. Pozwala (i aprobuje) różnego rodzaju dwuznaczności w swoim "nauczaniu".
Polska nie jest wolna!2020.09.3 10:55
Pachoły PiSu wcale nie lepsze od niem. pachołów PO. https://www.youtube.com/watch?v=7yB4REz3JaQ
katolicka deratyzacja Polski2020.09.3 14:27
Konfederacja Rosyjska musi byc zdelegalizowana.