15.10.20, 09:00Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

,,W Nim mamy odkupienie przez Jego krew''

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Ef 1, 1-10

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

Łk 11, 47-54

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:

«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Styki2020.10.15 20:31
Gdybym nie był katolikiem i chciałbym znaleźć prawdziwy Kościół w dzisiejszym świecie, szukałbym Kościoła, który nie żyje w harmonii ze światem … Chciałbym szukać Kościoła, którego świat nienawidzi. Arcybiskup Fulton J.
rebeliant2020.10.15 14:58
"Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata" Ale proszę jeszcze określić o kogo chodzi - jakich nas i spośród jakiej zbiorowości ?
Biblijnie wierzący2020.10.15 18:20
Chodzi o wszystkich, którzy uwierzą Ewangelii. Uwierzą Jezusowi Chrystusowi. Tutaj jest miejsce dla wszystkich, którzy o tym zdecydują na TAK.
Biblijnie wierzący2020.10.15 10:53
Cudowna to Prawda. Bóg, który w Swojej Łasce przyszedł do mnie, bardzo nas kocha. Każdego z nas. Jest bardzo wrażliwym Bogiem, pełnym miłości i zrozumienia, i współczucia. On Sam dokonał naszego zbawienia. Każdy, kto uwierzy i zaufa Jezusowi Chrystusowi już jest zbawiony. Aby utrzymać ten Dar, trzeba wytrwać w wierze i relacji do końca życia. Nasze Zbawienie już jest faktem. Jest też Obietnicą pozostawioną nam na Piśmie. To jest Cudowna, Dobra Nowina, która dotyczy każdego z nas! Skorzystaj z niej, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś!
Natalja Siwiec2020.10.15 13:27
To zwykły próżny sadysta domagający się uwielbienia za wszelką cenę. Poczytaj ze zrozumienim Biblię, zwłaszcza Stary Testament.
Biblijnie wierzący2020.10.15 18:19
Biblia zawiera treści ukryte, które dobrze jest rozumieć duchowo. Bóg Starego Testamentu to Ktoś, Kto stale nawołuje do ludzi, żeby zmienili swoje postępowanie. Stale przemawia do ich serc i rozumów. Ale oni nie słuchają, mają to za nic. I poprzez swoje postępowanie sami na siebie ściągają sprawiedliwość. Polega to na tym, że grzech rodzi odstępstwo od Światłości, oddzielenie od Światłości. Powstaje ciemność. A w tej ciemności charakterystycznymi są wojny, głód, prześladowania, klęski, choroby, cierpienie... czyli to wszystko, co mamy na Świecie teraz też. Powrót do Światłości, przyznanie się do tego, że się nawalało, stanięcie przed lustrem w prawdzie odnośnie samego siebie powoduje, że zbliżamy się do Boga. A On tylko na to czeka. Żebyśmy się zaparli, wyrzekli swojego grzesznego życia i zapragnęli nowego, przemienionego. I wtedy Bóg wkracza w akcję i pomaga zmienić w życiu WSZYSTKO. I zaczynają się dziać prawdziwe znaki i cuda. Jeśli o mnie chodzi, to ja nie napisałem tego z teorii. Tak to zadziałało i działa w praktyce u mnie w tej chwili. Polecam. Gorąco zachęcam.
Anonim2020.10.16 13:58
Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen. Imprimatur: T. J. Toolen, arcybiskup Mobile-Birm