Watykan upoważnił metropolitę poznańskiego abp. Gądeckiego do przeprowadzenia wstępnego dochodzenia w sprawie biskupa kaliskiego, Edwarda Janiaka. Przed dwoma tygodniami, po premierze filmu "Zabawa w chowanego" abp Wojciech Polak, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży poinformował, że zwróci się przez Nuncjaturę Apostolską o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka.

Abp. Gądecki został upoważniony do "przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych".

Do czasu podjęcia innych decyzji abp. Gądecki posiadać będzie "wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących w toku, czy też nowych".

Abp. Wojciech Polak zwrócił się do Watykanu o wszczęcie odpowiedniego postępowania po premierze filmu "Zabawa w chowanego". Film opisywał historię trzech chłopców, którzy zostali wykorzystani przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej. Zgodnie z treścią filmu, bulwersujące przypadki pedofilii miał tuszować biskup kaliski.

Diecezja kaliska po premierze filmu oświadczyła, że posiada dokumentację wskazującą na "zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary każdego przypadku pedofilii osób duchownych w latach 2012-2020".

g/niezalezna