16.01.22, 18:37fot. pixabay.com

[Wideo] Raport Ordo Iuris. Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – linie płodowe w szczepionkach, zdrowie psychiczne i izolacja młodzieży

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

· Publikacja podejmuje również temat zasadności obowiązku szczepień w świetle badań naukowych oraz etycznego aspektu szczepionek produkowanych z wykorzystaniem linii płodowych. 

· Raport został zaprezentowany podczas debaty ekspertów.

POBIERZ RAPORT - LINK

Pandemia Covid-19 przyniosła szereg negatywnych skutków, przede wszystkim w obszarze ochrony zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Interdyscyplinarne podejście do badań nad skutkami wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii ograniczeń praw i wolności musi zatem obejmować nauki o zdrowiu.

W demokratycznym państwie wolność badań naukowych i prezentowania ich poglądów oraz szeroko pojęta wolność słowa jest wręcz elementem ustrojowym. Wolna debata oparta na argumentach naukowych pozwala społeczeństwu ocenić przyjęty przez rządzących kierunek działań” – podkreślił Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach obostrzeń epidemicznych. Publikacja obejmuje rozważania nad definicją pandemii i epidemii, skutecznością interwencji niefarmaceutycznych jako sposobu zwalczania zakażeń SARS-CoV-2, skutkami długotrwałej izolacji dla zdrowia psychicznego czy wreszcie skutecznością szczepień i etycznością procesu produkcji szczepionek i leków na Covid-19.

Autorzy publikacji podkreślili m.in., że w czasie pandemii spadła liczba hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Może się z tym wiązać wzrost wskaźnika śmiertelności. W raporcie poruszony został także temat pogorszenia stanu psychicznego w wyniku różnych sytuacji związanych z pandemią, w tym przymusowej izolacji. Problem ten dotknął w szczególności osoby w wieku 18-30 lat oraz ludzi, którzy już wcześniej zmagali się z problemami psychicznymi. Raport podejmuje też zagadnienie zasadności wprowadzania przymusu szczepień przeciwko Covid-19. Autorzy zwracają uwagę, że znaczny udział osób zaszczepionych w transmisji wirusa podważa konieczność segregacji sanitarnej.

Raport Instytutu został zaprezentowany podczas debaty ekspertów. Wśród panelistów znaleźli się współautorzy raportu - immunolog dr Piotr Witczak czy znany z licznych wypowiedzi medialnych kardiolog i internista lek. med. Paweł Basiukiewicz. W debacie udział wzięli także prof. Bogdan Chazan - dyrektor medyczny MaterCare International, biotechnolog prof. Piotr Rieske, dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska -ginekolog-położnik, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Dorota Jarczewska - lekarz rodzinny oraz r.pr. Katarzyna Gęsiak Dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Interwencje niefarmaceutyczne doprowadziły do bardzo gwałtownych zmian w strukturze leczenia chorych w Polsce. Wywołały spadek liczby osób, które zgłaszały się po poradę lekarską oraz spadek sumarycznej liczby hospitalizacji. Jeżeli w jakimś województwie mieliśmy mniej redukcji hospitalizacji w stosunku do lat poprzednich, tam była mniejsza śmiertelność ponadnormatywna. Nie było też korelacji między śmiertelnością ponadnormatywną, a liczbą zgonów przypisanych do Covid" - zaznaczył lek. med. Basiukiewicz.

O przyczynach nadmiarowej liczby zgonów mówił też prof. Chazan.

Nieszczęścia zaburzenia stanu zdrowia najczęściej zaczynają się w opiece ambulatoryjnej w domu. Jeżeli choroba nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryta, a pacjent nie zostanie przewieziony do szpitala, to często już jest za późno, żeby uratować życie. Przyczyny obecnych problemów mogą leżeć w opiece ambulatoryjnej, w zdalnych poradach" - zauważył.

Do problemów personalnych w służbie zdrowia odniosła się natomiast dr hab. Gajzlerska.

Wyeliminowanie na początku pandemii studentów pracujących w szpitalach było bardzo złą rzeczą. Po 7-8 miesiącach studenci sami prosili o możliwość kontaktu z pacjentem, dlatego że nie byli w stanie się uczyć wyłącznie zdalnie. Żaden fantom nie zastąpi człowieka. Decydenci chyba nie zastanowili się nad tym, w jaki sposób studentów, szczególnie ostatnich lat, można wykorzystać do pomocy" - stwierdziła.

Prelegenci poruszyli również kwestię szczepień. Dr Witczak omówił ich wpływ na poziom transmisji wirusa.

Raport poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego szczepionki nie hamują transmisji wirusa, a wręcz mogą tę transmisję wzmagać. Po dłuższym okresie obserwacji wykazano, że skuteczność szczepionek spada gwałtownie, zwłaszcza w czasie występowania wariantu delta, a szczególnie wariantu omikron, który zaczyna dominować. W ciągu kilku miesięcy może ona spaść do zera" - powiedział lekarz.

Pozytywny wpływ szczepionek na walkę z pandemią zauważył za to prof. Rieske

Nie ma skutecznego leczenia przeciwko COVID-19 i szybko nie będzie. Dzieje się tak dlatego, że pacjenci przychodzą do lekarzy, gdy kończy się okres namnażania wirusa - po 5 dniu od wystąpienia objawów, a po 10 od infekcji. Leki przeciwwirusowe wtedy nie mogą pomóc. Leki te są bardziej szkodliwe niż szczepienia. Skuteczną metodą jest szczepienie, bo dzięki niemu pojawiają się naturalne terapie immunologiczne, które działają od pierwszego dnia infekcji, a jeśli zaczną się objawy to ich skuteczność - stężenie, liczba komórek - gwałtownie wzrasta" - zaznaczył.

Kwestie etyczne szczepionek poruszyła dr Jarczewska.

Osoby będące zwolennikami szczepień podnoszą argument, że wykorzystanie linii płodowych to kwestia historyczna, dotycząca aborcji sprzed kilkudziesięciu lat. Powiązania przemysłu farmaceutycznego i aborcyjnego są jednak coraz ściślejsze. Obecnie jest już 1557 linii płodowych, które można zakupić. Coraz więcej jest także pobrań tkanek dzieci uśmierconych w wyniku aborcji" - zauważyła.

R.pr. Gęsiak odniosła się za to do aspektów prawnych związanych z przymusem szczepień.

Jeden z problemów występujących w projekcie Lewicy jest dyskryminacja osób, które chciałyby się zaszczepić, ale na skutek badania diagnostycznego przed szczepieniem, mają te możliwość co najmniej odroczoną. Takie osoby byłyby traktowane jako osoby niezaszczepione i musiały się testować co 48 godzin. Obowiązek szczepień przewidziany w projekcie jest powszechny i nie uwzględnia wyjątkowych okoliczności, które dotyczą poszczególnych grup osób, które mają przeciwwskazania albo nie potrzebują szczepień, ponieważ mają już odporność" - wskazała. 

Wcześniej Instytut opublikował także pierwszą część raportu, dotyczącą aspektów prawnych obostrzeń.

mp/ordoiuris.pl

Komentarze

Eksperci medyczni Ordo Iuris:2022.01.19 12:35
1. Dr No; 2. Dr Proctor; 3. Dr Dolittle; 4. Dr Watson; 5. Dr Strange; 6. Dr Ewa; 7. Dr Who; 8. Dr Żywago; 9. Dr Strosmayer; 10. Dr Zosia; 11. Dr Judym; 12. Dr Sen; 13. Dr Murek; 14. Dr Quinn; 15. Dr Paj-Chi-Wo; 16. Dr Strangelove; 17. Dr Ojboli; 18. Dr Kildare; 19: Dr z alpejskiej wioski; 20. Dr Jekyll; 21. Pan Hyde; 22. Ojciec Mateusz; 23. Gaja Kodek.
matis982022.01.17 11:13
AKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!
Jacuś2022.01.17 7:09
Coraz więcej dowodów na wątpliwe szczepienia. Brawo wszyscy ci odważni, którzy ukazują prawdę. Obudź się Polsko.
matis982022.01.17 11:13
brawo 500 trupów nieszczepów dziennie, im więcej tym LEPIEJ!!!!!!!!
matis982022.01.17 5:54
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!!
matis982022.01.17 5:54
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!!
matis982022.01.17 5:53
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!!
Krzysztof2022.01.16 23:35
Bogdan Chazan to ten sam który mordował polskie dzieci ,czy ja śnię?
Tak jest mało czasu, mało dni2022.01.16 22:04
Serce bije tylko kilka chwil.
Anatol2022.01.16 21:46
Czy to prawda że za puste łózko covidowe w gotowości 3800 zł/dzień a za takie z respiratorem 9000zł? Jesli tak to po co pacjęci? Wystarczy gotowość i szpital nie ma zadłużenia.
Adam2022.01.16 21:43
szok co nam pchali! powinni tego zakazać, a Prezydent dziś zachęcało, co oni robią?
Anonim2022.01.16 21:42
Poniewaz Antychryst Szumowski, ojciec chrzestny piekla na polskiej ziemii, nie zostal ekskomunikowany, rozwazam wypisanie sie z KK. Ktos z rodziny w Szwecji postapil jeszcze radykalniej i dal dzieciom szwedzkie imiona, a ja mam do nich przeslanie "NIE WRACAJCIE TU NIGDY" tak jak powiedzala matka dzieci uciekinierow w "300 mil do nieba".Zmieni sie rzad ale oprawcy i tak nigdy nie zostana osadzeni co juz kiedys przerabialismy. https://pl.wikipedia.org/wiki/300_mil_do_nieba
nie ślepy2022.01.16 20:33
Cymbał prof. Rieske potwierdził przypadkowo przez co ludzie umieraj na wirusa a no przez to, że się ich nie leczy! Porada przez telefon typu czekać i obserwować...a po 5 dniach jest już za późno! Potem do szpitala pod respirator i ewentualnie do wora! A tzw służba zdrowia kasuje pieniążki tak, czy siak!
matis892022.01.16 19:47
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!
matis982022.01.17 5:47
thx :)))
katolik2022.01.16 19:34
RIESKE NIE OSMIESZAJ SIĘ PUBLICZNIE Z TAKĄ MOWA< NORMALNIE POKAZAŁES PUBLICZNIE JAKI GUPI JESTEŚ, ZERO MYSLENIA--------Pozytywny wpływ szczepionek na walkę z pandemią zauważył za to prof. Rieske „Nie ma skutecznego leczenia przeciwko COVID-19 i szybko nie będzie. Dzieje się tak dlatego, że pacjenci przychodzą do lekarzy, gdy kończy się okres namnażania wirusa - po 5 dniu od wystąpienia objawów, a po 10 od infekcji. Leki przeciwwirusowe wtedy nie mogą pomóc. Leki te są bardziej szkodliwe niż szczepienia. Skuteczną metodą jest szczepienie, bo dzięki niemu pojawiają się naturalne terapie immunologiczne, które działają od pierwszego dnia infekcji, a jeśli zaczną się objawy to ich skuteczność - stężenie, liczba komórek - gwałtownie wzrasta" - zaznaczył.
matis892022.01.16 19:47
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!
katolik2022.01.16 19:28
SSPIS PO PSL SLD chce wcześniejsze wybory bo--- nazista Bill Gates, kótry jest autorytetem w sprawie mordu i nikt go nie zamyka zamierza podawac przymusowo ludziom chemię genetyczną która będzie na wiruy działać kilka lat, co absolutnie jest niewskazane-- dlatego SSPIS PO PSL SLD zapewniając ciagłosć władzy już w tym roku -- dokona przymusu wyszczepienia nową chemią !!! BRONMY SIE !!
katolik2022.01.16 19:22
każdy człowiek ma absolutną wolność co do tego czy chce do swego orgaznizmu wprowadzać truciznę i żadne szamabo społeczno- polityczne nie ma prawa zmuszać kogokolwiek aby poddał sie śmierci na rozkaz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ak2022.01.16 21:14
Wszystko ok. Tylko jeśli zachorujesz, to spadaj, won ze szpitala. Tam jest miejsce dla innych. Lecz się sam. Z głupoty też.
Anonim2022.01.16 21:48
To oddaj podatki pobrane do tej pory
Po 11 ...2022.01.16 19:19
Ordo Iuris to konserwatywna organizacja powiązana jest z tajemniczym ruchem Tradycja, Rodzina i Własność. Ta wywodząca się z Brazylii sekta nawet przez kościelnych hierarchów uważana jest za „pseudokatolicką” i „fanatyczną”. Ordo Iuris jest dziś jednym z najbardziej widocznych skrajnie konserwatywnych think tanków w Polsce. Angażuje się tam, gdzie trzeba się przeciwstawić „ideologii LGBT” i „wulgarnej edukacji seksualnej” (zwłaszcza w szkołach i samorządach), „walczyć o prawa rodziny”, chronić tradycyjne małżeństwa i walczyć z ich „dyskryminacją”, walczyć z aborcją oraz chronić dzieci przed pornografią. Ordo Iuris to katolicki odpowiednik fundamentalistycznej sekty islamistycznej Talibów.
Styki2022.01.16 19:33
Szala kary została zważona. Nie ma odważników, które utrzymałyby ją na wadze. Eutanazja, aborcja, aborcja, aborcja.. – padło trzy razy – Morderstwa, nienawiść, zachłanność, kazirodztwo, podjudzanie, sodomia, homoseksualizm, a na drugiej Jezus.
nie styka2022.01.16 20:50
wielokropek to trzy kropki (…).
matis982022.01.17 6:00
byłoby super gdyby nie setki milionów trupów na rękach sekty katolibskiej wymodrowane w imię nie-waszego Żydowskiego bożka pustynnego, którego nawet i Żydzi podkradli Sumerom. Jezus ten Żydek-komuch na drugiej szali i tyle?? KPINA!!!
katolik2022.01.16 19:19
Podstawa dyskusji-- W ZDROWYM I NORMALNYM SPOŁECZEŃSTWIE-----komputerowo stworzony wirus nie moze byc przedmiotem rozważań, czy jest zasadność stosowania wyszcepienia czy nie, bo jeśli argumenty są fałszywe to kazda teza jest i bedzie fałszywa. Nie ma potrzeby aby niszczyć celowo ludzkie zdrowie i życie bo naćpane kasą masońskie bydło chce relizować plan depopulacji, zniewolenia i zamordyzmu. Tylko od ludzkosci zależy czy sie obroni czy zdechnie !!!!!
#breaking2022.01.16 19:16
https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-malgorzata-zarychta-surowka-nie-zyje-radna-pis-ze-slaska-mia,nId,5773024
Ta dziewczyna ze środka2022.01.16 19:12
😍😍😍
Pet2022.01.16 19:02
A co porządnego człowieka jakaś sekta obchodzi i jej wypociny?