21.11.17, 08:00fot. Katarzyna Czerwińska, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

Wojna w kaście. Sędziowie ostro krytykuję Gersdorf

Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia'' ostro krytykuje prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. Zarzuca jej, że przygotowała projekt ustawy z naruszeniem konstytucji, a ponadto, że nie przystoi prezes SN wychodzić naprzeciw prezydentowi i politykom rządzącej partii.

,,Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym przedstawiony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf'' - czytamy w oświadczeniu sędziów.

,,Zastrzeżenia budzi przede wszystkim sposób opracowania i zaprezentowania tego projektu. Jak wskazano w piśmie przewodnim skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowienie prawa nie może odbywać się bez szerokich konsultacji społecznych oraz uwzględnienia głosu środowiska, którego dotyczą. Tymczasem projekt ten, zawierający szereg rozwiązań dotyczących sędziów sądów powszechnych, nie był z sędziami konsultowany. Nie może on być zatem uznany za głos środowiska sędziowskiego, lecz autorskie dzieło Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego'' - pisze dalej ,,Iustitia''.

,,Ponadto z pisma przewodniego do projektu wynika, że przedłożona propozycja wychodzi naprzeciw programowi wyborczemu partii rządzącej oraz postulatom formułowanym publicznie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to co najmniej niezręczne i nie przystoi Sądowi Najwyższemu'' - krytykują sędziowie.

I dodają:

,,Zarząd sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w przedstawionym projekcie, które (podobnie jak w projekcie rządowym i prezydenckim) godzą w podstawowe zasady konstytucyjne''.

Co ciekawe sędziowie twierdzą też, że projekt godzi w... ,,laickość państwa''. ,,Sprzeciw budzą te fragmenty projektu i jego uzasadnienia, które są nie do pogodzenia z zasadą laickości Państwa, na przykład możliwość wskazywania kandydatów na ławników w Izbie Dyscyplinarnej przez Kościół Katolicki oraz inne Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce'' - piszą.

mod/iustitia.pl