25.02.20, 09:20

Zagłada katolików w protestanckiej Anglii

Nie wolno nam zapominać o milionach katolików wymordowanych przez wrogów Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków. Olbrzymią daninę krwi złożyli angielscy i irlandzcy katolicy mordowani przez wiele wieków przez angielskich protestantów.

 

Historie prześladowań katolików opisał w będącej obowiązkową lekturą dla wszystkich katolików w Polsce, wydanej przez wydawnictwo Fronda, pracy „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła” Grzegorz Kucharczyk (doc. dr hab., Kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu).

W 1534 roku król Angielski Henryk VIII ogłosił akt supremacji, ogłaszając się głową kościoła w Anglii. Wszyscy poddani zostali zmuszeni do złożenia przysięgi na akt supremacji (czyli wyrzeczenia się Kościoła katolickiego), a ci, którzy odmówili, byli torturowani i zabijani.

Prawie wszyscy hierarchowie wyrzekli się Kościoła i łożyli przysięgę. Duchowni i świeccy odmiennie od hierarchów pozostali wierni Kościołowi. Prześladowania katolików organizował Tomasz Cromwell prawa ręka króla. W rok po rozpoczęciu prześladowań, w 1536 katolicy rozpoczęli protesty.

Następca Henryka VIII, jego 10-letni syn Edward VI, otworzył Anglię na herezje protestanckie (jego ojciec, choć dokonał schizmy, to zwalczał w Anglii nie tylko katolików, ale i heretyków). Nowy król (niczym posoborowi reformatorzy w Kościele katolickim) usunął łacinę z liturgii, zlikwidował ołtarze, w miejsce ołtarzy wprowadził stoły ofiarne, wrócił księży w stronę wiernych. Z czasem wprowadzono komunie pod dwiema postaciami i likwidacje celibatu.

Najbardziej szkodliwą protestancką reformą było wprowadzenie Księgi Modlitwy Powszechnej. Według niej msza święta przestała być ofiarą a stała się pamiątką Ostatniej Wieczerzy, a celebrans przestał być kapłanem i stał się przewodniczącym zgromadzenia.

W 1549 protestanckie władze Anglii stłumiły krwawo bunt katolików przeciwnych antykatolickim prześladowaniom. Antykatolicki terror został zatrzymany w 1553 roku za rządów (córki Henryka VIII) Marii. Po jej śmierci w 1588 władze objęła jej siostra Elżbieta, która rozpętała kolejną falę antykatolickiego terroru.

W Szkocji rządziła Maria Stuart (prawnuczka Henryka VII, ojca Henryka VIII), która miała większe prawa tronu niż Elżbieta. Po wybuchu w 1568 roku rebelii w Szkocji Maria Stuart poprosiła o azyl w Anglii, Elżbieta, zamiast pomóc, uwięziła Marie i po latach więzienia zabiła.

W 1569 w Anglii krwawo stłumiono kolejną katolicką rebelię domagającą się wolności wyznania dla katolików.

W 1688 roku w Anglii obalono Jakuba II Stuarta podejrzewanego o sprzyjanie katolikom. W 1688 parlament uchwalił Deklaracje Praw, która uczyniła z brytyjskich katolików poddanych drugiej kategorii. Według tej deklaracji katolik nie mógł zostać królem, nikt z rodziny królewskiej nie miał prawa zostać mężem katolika lub pojąć za żonę katoliczki.

W kolejnych latach angielski parlament zakazał katolikom posiadania broni oraz koni o większej wartości, a od 1699 uprawiania wolnych zawodów (czyli tych, które mogły zapewnić lepsze dochodu). W 1699 Anglia wprowadziła też dożywotnie więzienie dla księży za odprawianie nielegalnych mszy (zakaz odprawiania nielegalnych mszy był już wcześniej).

Prześladowania katolików w Wielkiej Brytanii trwały do 1828 roku, kiedy to parlament brytyjski uchwalił ustawę emancypacyjną, która zrównała katolików w prawach z protestantami – co spotkało się z wściekłością protestantów i angielskich mediów.

Kolejna fala antykatolickiej histerii wybuchła w Anglii po tym, jak papież Pius IX reaktywował hierarchię katolicką w 1850 roku. W 1851 parlament brytyjski uznał za nielegalne tytuły nowych angielskich biskupów. W 1852 zakazano „publicznych procesji katolickich i publicznego noszenia stroju duchownego przez księży i zakonników katolickich”.

Do 1910 roku każdy nowy król musiał składać przysięgę, że nie ma przeistoczenia (hostia w czasie mszy nie zamienia się w ciało Jezusa, a wino w krew), a kult maryjny to zabobon i bałwochwalstwo. Nadal rota przysięgi zawiera deklaracje, że król jest protestantem.

Ofiarą antykatolickiego terroru Anglików byli Irlandczycy. Zbrodnie zostały zintensyfikowane za czasów Cromwella. Od 1654 angielski okupant odbierał Irlandczykom ziemie. Od 1688 w Anglii i okupowanej Irlandii ustawami karnymi wprowadzono antykatolicki apartheid – katolicy stali się obywatelami drugiej kategorii - „nie mieli prawa do wykształcenia i wykonywania większości zawodów”. Katolikom odebrano prawo dziedziczenia ziemi po zmarłych rodzicach, jeżeli byli jacyś nawet dalecy krewni protestanci – wbrew woli zmarłych cały spadek przekazywano protestantom.

„Gdy protestantka wychodziła za katolika, jej ziemie przejmowali protestanccy krewni”. „Katolicy nie mogli pełnić żadnych funkcji publicznych […] katolickie kaplice […] nie mogły mieć dzwonnic ani wież”, a kościołów nie można było budować.

W wyniku brytyjskiej polityki lat 40 XIX wieku w Irlandii zapanował głód. Od 1845 do 1846 z powodu głodu zmarło 2 miliony Irlandczyków, 500.000 wyemigrowało do USA (część z nich nie przeżyła podróży).

Nadal w Wielkiej Brytanii katolicy są dyskryminowani. Od 1996 roku nie wolno odprawiać mszy świętych w Tower gdzie mordowani byli przez protestantów katoliccy męczennicy.

Jan Bodakowski

Komentarze

Walter2020.03.22 13:06
W odpowiedzi na artykuł pragnę przypomnieć, że w czasie "Nocy Świętego Bartłomieja", to katolicy zabijali protestantów. W Hiszpanii w XV wieku katolicy masowo mordowali lub wysiedlali Żydów i Muzułmanów. W katolickiej Polsce szlachcic Kazimierz Łyszczyński został skazany na śmierć za ateizm i w okrutny sposób stracony w Warszawie. W czasie II wojny światowej chorwaccy księża katoliccy np. Miroslav Filipović-Majstrović i Petar Brzica masowo podrzynali gardła prawosławnym Serbom. Mirslav Filipović-Majtrović był komendantem obozu koncentracyjnego w Jasenovać w którym dokonywano ludobójstwa na Serbach, Żydach i Cyganach. W czasie konfliktu w Irlandii Północnej takich samych zborni dokonywali zarówno katolicy jak i protestanci. Autor artykułu pisze wyłącznie o winach protestanckich, a winy katolickie pomija milczeniem.
CZAS WYPIE.RDOLIĆ KK Z POLSKI2020.03.22 12:32
ANGLIA TO JUŻ DAWNO ZROBIŁA I NA TYM SKORZYSTAŁA
Rochel572020.03.1 22:47
Wszystko to robota żydów. Ich głównym celem jest zniszczyć chrześcijaństwo, które mówi o miłości, a z ludzkości zrobić niewolników. Już jesteśmy niewolnikami. I co, obronimy się ? Po to stworzyli lewicę, lgbt, multikulti i cały ten debilny nieludzki syf. Kazde zło Świata jest robotą zydów. Wszystko. Dosłownie wszystko. Wszelkie działania wojenne, destrukcyjne, upadlajace itd. Mordowania prezydentów Ameryki, wojna północ/południe, niewolnictwo, rozwalenie bliskiego wschodu, rewolucja francuska, utworzenie UE, wymyślenie Euro, najazd islamu, pornografia, zatrute szczepionki, debile u władzy i co by tylko nie przyszło komukolwiek do głowy. Za wszystkim stoja żydzi. Ich bogiem jest Szatan. Nas już nie ma. Polska to pozory. Rozwiazanie jest tylko jedno. Ale musiałby ruszyć cały Świat. A tenże Świat jest przez żydów we wszystko uwikany. Oni kontrolują wszelką wszelakość. Wszystko za pośrednictwem energii skalarnej, która jest ponad wszelkie energie i nie ma na nią sposobu. Kontrola umysły, to także dzięki niej. Studiujcie Energię Skalarną odkrytą przez Nikolae Teslę. Ona pozwoli Nam się także bronić.
Thomson2020.02.26 23:58
Angole to prostaki, bydło robocze. Tylko ich zdemoralizowane elity są dobrze wykształcone. Przeciętny, typowy Angol nie ma "szerokich horyzontów".,
Protestant2020.02.25 20:53
Kontekstem dla sytuacji protestantów były dokumenty wydane przez papieży. Najpierw bulla papieża Bonifacego VIII z 1302 r. stwierdzała: "Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia." Bullę tę przywołał i jej aktualność potwierdził w 1516 r. Leon X w bulli Pastor aeternus gregem podczas Soboru Laterańskiego V, która idzie dalej, bo stwierdza, że: "...ten, który jest nieposłuszny następcom Piotra (biskupom rzymskim) ponosi śmierć" (Petri successores [...] quibus ex libri Regum testimonio ita obediere necesse est, ut qui non obedierit morte moriatur.) Oznacza to, że w czasach reformacji żaden z władców protestanckich nie mógł się czuć bezpieczny w kraju zamieszkiwanym również przez katolików. Katolik mógł np. skrytobójczo zabić króla, kierując się motywami religijnymi, bo gdyby to zrobił, w Rzymie zostałby pochwalony/rozgrzeszony. Idea wolności religijnej, była jeszcze przez cały wiek XIX traktowana w Kk jak herezja. Dopiero Deklaracja o wolności religijnej Soboru Watykańskiego II (Dignitatis humanae) definitywnie zmieniła obowiązujące wcześniej zasady. To niemal 400 lat po tzw. konfederacji warszawskiej (1573).
Jan Radziszewski2020.02.27 0:44
doczytaj - wieczna śmierć tzn Piekło inaczej wpadniesz do jeziora ognia i siarki w ciemności zewnętrzne /Ap 20,15 ; 22,15 / bo kto cię rozgrzeszy i udzieli wiatyku na godzinę śmierci" TZN - DIABEŁ JAKI DZIAŁA PRZEZ PROTESTANCKICH MINISTRóW JAK NAZYWAJą PROTESTANCI swojego pastora. ha ha ha !
Protestant2020.02.27 13:05
Myślisz, że rozgrzeszenie księdza znaczy więcej, niż rozgrzeszenie dane przez Boga? Bo to Bóg rozgrzesza (por. Mk. 2,7.10-11). Jeśli księża mają moc odpuszczać grzechy - to zapewne mają też moc by uzdrawiać paralityków? Ale mam dla Ciebie inną wiadomość, która mnie zasmuca - bo pokazuje jak prawda Boża bywa w Kk zniekształcana. Ponad 10 lat temu (6 czerwca 2009 roku) Benedykt XVI przedstawił list na rozpoczęcie roku kapłańskiego. I tam między innymi znajdujemy cytat z patrona tamtych obchodów, Jana Marii Vianneya. Z pewnością Vianney pozostawił po sobie wiele różnych wypowiedzi, a więc Papież, cytując go, bierze na siebie treść cytatu, bo nie polemizuje z nim, ale z treścią tą się utożsamia. Cóż więc tam czytamy: „Wyjaśniając swym wiernym znaczenie sakramentów [Jan Maria Vianney] mówił: „Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan.”” Papież proklamuje pogląd, że Pan (czyli Chrystus) jest obecny ze swoim ludem tylko na jeden sposób, a jeśli tego sposobu zabrakłoby – „nie mielibyśmy Pana”. Krytykuję te słowa nie z pozycji protestanckich. Twierdzę, że Papież posunął się poza granice wszelkiej chrześcijańskiej ortodoksji, w tym katolickiej. Czy Papież nie zna słów Jezusa, że będzie obecny pośród wierzących, zebranych w Jego Imię (Mt. 18,20), albo tych, które stwierdzają, że to Pocieszyciel-Paraklet, Duch Prawdy będzie z wierzącymi i w wierzących tak, że nie będą oni „sierotami” (por. J. 14,16-18)? A jeśli zna, to dlaczego godzi się na błędną optykę Vianneya?
Nie znasz strony internetowej - NIE OTWIERAJ!!!2020.02.25 17:14
"Filmy online" Legalne, normalne obojętnie jakie firmy jak chcą zareklamować swój produkt wykupują czas w mediach. Tak robią ludzie uczciwi prezentujący swój produkt LEGALNIE mający LEGALNY PRODUKT. A kim jest ten pajac proponujący filmy "dożywotnio"? Ruscy, Ukraińcy gdzieś na Ukrainie, w Rosji jakieś mendy polsko-języczne mają NIELEGALNE kopie z Chin - ale tu nie chodzi o filmy tylko o WASZE KARTY KREDYTOWE. O DOSTĘP DO WASZYCH KONT!
anonim2020.02.25 17:06
Oglądaj Hit- Bad Boy (2020) oraz inne filmy/seriale www.ciinema.eu ========= Jedyny VOD gdzie płacisz raz i masz dożywotni dostęp, Wystarczy założyć konto oraz je aktywować i juz ogladasz.
czy to wreszcie zamyka sprawę?2020.02.25 16:08
Skąd pochodzi cytat autorstwa A. Einsteina: ""Atheisten sind dumm"? Z dwóch miejsc; jedno w książce - biografii A. Einsteina pt.: "Einstein: The Man, the Genius, and the Theory of Relativity" by Walter Isaacson. A drugim takim miejscem jest Princeton gdzie A. Einstein przybywał podczas swego pobytu w USA. Był on w Institute for Advanced Study. W tym samym czasie w Princeton przebywał Thomas Mann z którym przyjaźnił się Einstein. T. Mann mieszkał w Georgian House (Princeton) i tam w można bylo na ścianach zobaczyć ich zdjęcia oraz oprawiony w ramce cytat:"Atheisten sind dumm" - A. Einstein. Dodam, że Georgian House przez wiele dekad był siedzibą The Aquinas Institute. Kilka lat temu The Aquinas Institute sprzedał tą piękną willę i się przeniósł.
Albert2020.02.25 16:15
"Einstein: The Man, the Genius, and the Theory of Relativity" by Walter Isaacson. Strona?
not for you2020.02.25 16:51
Jak czytasz/łeś to powinieneś wiedzieć. It's hard to miss! Ale na to; English is a must - and you don't have it!
Albert2020.02.25 17:55
Czyli kolejne kłamstwo. Nie znasz strony, bo i książki na oczy nie widziałeś, nie mówiąc o czytaniu. Jak mogłeś ją przeczytać, skoro nie masz pojęcia o angielskim? Katoćwok w pełnej krasie.
meanwhile, kiss my ass2020.02.25 18:00
Try me! In English, of course!
Albert2020.02.25 20:44
Stronę w książce podaj a nie odwracaj kota ogonem. Bredni o podpisie pod obrazkiem nawet nie skomentuję, bo nawet takie półgłówki, jak katolicy się na to nie złapią.
Gamberro2020.02.25 15:52
Jak tylko Polacy na wyspach nie będą już potrzebni, będzie powtórka .na razie angole potrzebują rak do pracy, więc jest spokój. Razem z ciapatymi bedą naszych rezat.
Rafał2020.02.25 15:10
Żeby zrozumieć RELACJE między narodami i współczesną historię to.... To trzeba tego uczyć w szkole (i jeszcze kilku innych rzeczy też trzeba uczyć, o relacjach współczesnych narodów)
Atheisten sind dumm - A. Einstein2020.02.25 15:03
Jestem w stanie na każdy z tych "punktów" odpowiedzieć i to dość szczegółowo, nie "wikipedycznie'. A ty "Albert" bądź ostrożny bo się zabijesz własnym jadem.
Rafa\305\2022020.02.25 15:21
Proszę powiedz, gdzie mogę znaleźć ten cytat: "Atheisten sind dumm" - A. Einstein
Albert2020.02.25 16:13
Na Frondzie, w podpisie jednego z typowych tutejszych katoćwoków. Einstein takich słów nigdy nie wypowiedział, ani nie napisał. Oczywiście katoćwok zaraz cię zaleje stekiem bzdur - przygotuj się na to - ale nie będzie w stanie podać ani jednego źródła dla takiego cytatu.
Albert2020.02.25 16:14
No to zacznij czytać i wróć jak będziesz partnerem do rozmowy. Na razie ciągle nie skończyłeś ogarniać wirusów w plikach wideo. Nie łap dwóch srok za ogon.
anonim2020.02.25 14:45
Frondo proszę coś z tym zrobić to jest jawne nawoływanie domordowania ,jest to karalne . JPIII 25.2.20 12:39 Katoli trzeba mordować jak najwięcej, a szczególnie tych w czarnych kieckach. To źródło pedofili.
Jan Radziszewski2020.02.27 0:32
za rządów Antychrysta spełni sią to twoje Antykatolickie żądanie "Obecne struktury Kościoła zostaną pokonane już niedługo. Syn zatracenia, Antychryst, będzie czynił wiele swoich wysiłków, aby zabić jak najwięcej z was. W tym czasie na 1 300 000 000 (miliard trzysta milionów) katolików śmierć męczeńską może ponieść 1 200 000 000 (miliard dwieście miliomów)./ uwaga tzn zostanie 100 milionów które będą w Nowej ziemi ) Z całego stanu kapłańskiego przy życiu na 1000 kapłanów może zginąć męczeńsko 990, a biskupów na 1000 zginie 998, kardynałów zostanie tylko kilku. Ale potem marnie Budiet z tobą Piekło cię pochłonie Działanie syna zatracenia, Antychrysta zakończy ostatni bój i walka ze Świętym Michałem Archaniołem. Aniołowie, wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego uruchomią cztery żywioły ziemi, która pochłaniać będzie miliardy istnień. Z tych, którzy będą ginąć w tym czasie nie będzie nikt wysłuchany, bo nie odwrócą się od zła, które czynią. Na 1 000 000 (milion) ludzi zginie około 989 954, a zostanie 10 046. Z tych co umrą, do piekła pójdzie 743 521 osób, bo nie będzie nikogo, kto będzie chciał ich ratować, reszta, czyli 246 433 na milion trafi do czyśćca. i to nie dalej jak za 8 lat - Piekło cię czeka
anonim2020.02.25 14:39
W pośredniaku byliście, Bodakowski?
Po prawej Ty po lewej ja2020.02.25 14:28
Nie zapomnijmy także o: - IV wyprawie krzyżowej czyli rzezi Konstantynopola, - krucjacie aleksandryjskiej, która z samego założenia była podyktowania ekonomią i polityką, ale rycerze z krzyżami na plecach nieźle robili na wizerunek XD - krucjacie nikopolitańskiej, w której wstrętni Turcy wymordowali katolików (!) gotowych nieść miłość i dobro grzesznikom, - dwóch wyprawach ludowych, w których katolicki prawy lud Europy został zmasakrowany przez Turków, - jednej wyprawie dziecięcej, w której zginęło tysiące (katolickich!) dzieci, a te co nie umarły z głodu zostały sprzedane do niewoli, - wojnach husyckich, w których zginęło tysiące chrześcijan, a to wszystko dlatego że jedni chcieli skończyć z mordowaniem, a drudzy z papieżem na czele mieli chętkę na więcej ziemi, hajsu i władzy, oraz (na koniec najlepsze) - całej historii konkwisty, który to podbój oprócz chciwości katolickiej Hiszpanii, wsparli dzielni rycerze gotowi nawracać grzeszne dusze na jedyną słuszną religię. A później był już tylko największy holokaust ludzkości do tej pory - holokaust Indian, których niedobitki pozamykano w rezerwatach. Pamiętamy [*]
Gamberro2020.02.25 15:42
Głąbie. Anglosasi powybijali najwięcej Indian.Rezerwaty to też ich sprawka.
Jan Radziszewski2020.02.27 0:37
za rządów Antychrysta spełni się to twoje Antykatolickie żądanie "Obecne struktury Kościoła zostaną pokonane już niedługo. Syn zatracenia, Antychryst, będzie czynił wiele swoich wysiłków, aby zabić jak najwięcej z was. W tym czasie na 1 300 000 000 (miliard trzysta milionów) katolików śmierć męczeńską może ponieść 1 200 000 000 (miliard dwieście miliomów)./ uwaga tzn zostanie 100 milionów które będą w Nowej ziemi ) Z całego stanu kapłańskiego przy życiu na 1000 kapłanów może zginąć męczeńsko 990, a biskupów na 1000 zginie 998, kardynałów zostanie tylko kilku. Ale potem marnie Budiet z tobą Piekło cię pochłonie Działanie syna zatracenia, Antychrysta zakończy ostatni bój i walka ze Świętym Michałem Archaniołem. Aniołowie, wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego uruchomią cztery żywioły ziemi, która pochłaniać będzie miliardy istnień. Z tych, którzy będą ginąć w tym czasie nie będzie nikt wysłuchany, bo nie odwrócą się od zła, które czynią. Na 1 000 000 (milion) ludzi zginie około 989 954, a zostanie 10 046. Z tych co umrą, do piekła pójdzie 743 521 osób, bo nie będzie nikogo, kto będzie chciał ich ratować, reszta, czyli 246 433 na milion trafi do czyśćca. i to nie dalej jak za 8 lat - Piekło więc cię czeka żydzie
nie jestem tak dumnym z siebie pedałem2020.02.25 14:12
Halo, Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam ponad lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Szkoły otwarte, a ja mam pod bokiem podstawówkę nr. 133 (W-wa). Krótki spacer od domu. Kupuje kilka batoników czekoladowych dla chłopaczyków. Co za przyjemność posiedzieć tam i popatrzeć na te młode ciałka chłopczykow. Już wiosna niedługo i chłopczyki będą w krótkich spodenkach. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Lubię takie pseudonimy jak "PolishPatriot" (choć nie jestem ani jednym ani drugim), "Polak" albo "Słowianin", "Sarmata"(a to dobre!) a ostatnio jestem "𝐋𝐞𝐬𝐳𝐞𝐤" - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. Można mnie bylo znaleźć m.in. pod "nickami" jak 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚, 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐎𝐭𝐭𝐨 itp. Nie tylko lubię źeńskie "nicki", ale i lubię się ubierać jak Rafalala - w zaciszu domowym. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Powinienem dostać Order Lenina za mój iście stachanowski trud.
Urszula2020.02.25 14:02
Niewielkie zmiany i będzie pasować do programu i propagandy PiS: Dziesięć przykazań Hutu[5][6] Następujące przykazania zostały opublikowane w grudniu 1990 w gazecie „Kangura”: Każdy Hutu powinien wiedzieć, że kobieta Tutsi, gdziekolwiek jest, pracuje dla interesów ludu Tutsi. Dlatego będzie uznany za zdrajcę każdy Hutu, który: a) poślubia kobietę Tutsi; b) przyjaźni się z kobietą Tutsi; c) zatrudnia kobietę Tutsi jako sekretarkę lub konkubinę. Każdy Hutu powinien wiedzieć, że nasze córki Hutu są właściwsze i bardziej sumienne w zadaniach kobiety, żony i matki rodziny. Czyż nie są one piękne i szczere? Kobiety Hutu, bądźcie czujne i starajcie się przeciągnąć swoich mężów, braci i synów na właściwą drogę. Każdy Hutu powinien wiedzieć, że każdy Tutsi jest nieuczciwy w interesach. Jego jedynym celem jest władza dla jego ludu. Dlatego będzie uznany za zdrajcę każdy Hutu, który: a) zakłada spółkę z Tutsi; b) inwestuje swoje albo rządowe pieniądze w przedsięwzięcie Tutsi; c) pożycza pieniądze Tutsi albo pożycza od niego; d) sprzyja Tutsi w interesach. Wszystkie strategiczne pozycje polityczne, administracyjne, ekonomiczne, wojskowe i policyjne powinny być w rękach Hutu. Sektor edukacyjny musi być w większości Hutu. Armia Rwandy powinna składać się wyłącznie z Hutu. Hutu nie powinien dłużej litować się nad Tutsi. Hutu, gdziekolwiek są, muszą działać zjednoczeni i solidarni, i mieć na uwadze losy ich braci Hutu. Wszyscy Hutu muszą być nauczani na każdym poziomie o Rewolucji Społecznej 1959, Referendum 1961 i Ideologii Hutu. Każdy Hutu musi wszędzie głosić tę wied
obserwator2020.02.25 18:33
Przecież to tekst antysemicki, jako Hutu przedstawiasz Żydów.
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.02.25 13:54
Najbardziej szkodliwą protestancką reformą było wprowadzenie Księgi Modlitwy Powszechnej. Według niej msza święta przestała być ofiarą a stała się pamiątką Ostatniej Wieczerzy, a celebrans przestał być kapłanem i stał się przewodniczącym zgromadzenia. HEHEHEHEHEH. Czytajcie watykanscy kłamcy Hebr 7,24 ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. 7,25 Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. 7,26 Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; 7,27 który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. 7,28 Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. TAK WLASNIE OKŁAMUJECIE SWOICH WIERNYCH bo Ponieważ Jezus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę za grzech człowieka i jest kapłanem na wieki, dlatego kapłaństwo związane ze składaniem ofiar za grzechy zostało zlikwidowane. Jeśli katolicy mają kapłanów, którzy składają podczas mszy ofiarę za grzechy żywych i umarłych, pokazują, że nie wierzą w doskonałą ofiarę Jezusa. Kapłaństwo powszechne polega nie na składaniu ofiar, ale na rozgłaszaniu ‚cnót’ Pańskich wy zdrajcy nauk i fałszywi nauczyciele z watykanskiej sekty
Jan Radziszewski2020.02.27 0:22
Piekło was nie dalej jak za 8 lat czeka tam będziecie wylewali swą antykatolicką nienawiść w piekielnej radości żydowskiej
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic 2020.02.25 13:42
1 Czekam na te różne szacunki. Ale ostrożnie towariszcz, bo zgodnie z tradycją możesz być ponownie ośmieszony. 2 Nie jest trudna do oszacowania. Nie tak dawno ponownie zajrzano w "tajne" archiwa KK w Watykanie, Hiszpanii i Portugalii. W Polsce nie było takiej potrzeby. Sporo pisano na temat. 3 Wyprawy krzyżowe przeciw muzułmanom, hmm... Kto tu kogo mordował?! Więcej jest w tym temacie fikcji niż faktów. Ostrożnie towariszcz, jest na ten temat bogata literatura faktologiczna, napisana m.in. przez Żydów. 4 "w zasadzie przez cały okres historii Kościoła katolickiego" - tzn. od kiedy. I znowu towariszcz, ostrożnie. Jest na ten temat bogata literatura faktologiczna, ale jeszcze więcej mitów. 5 Zgodnie z powiedzeniem kogo władza tego "religia" - pewnie towariszcz mógłbyś wręcz rodzinnie się do tematu odnieść. Niemcy hitlerowskie zamordowały więcej katolików i z innych wyznań chrześcijańskich niż Żydów. Zapomniałeś o Chmielnickim. Dla fanatyków fakty nie mają znaczenia. Łaskawie nie odpowiadaj taką "polsczyzną": - "O ͏k͏u͏r͏w͏a, już myślałem..." - - "Klasyczne katoprawackie ͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏e͏n͏i͏e.'' - - "Kur­wa mać ..." -
Albert2020.02.25 14:46
"1 Czekam na te różne szacunki. Ale ostrożnie towariszcz, bo zgodnie z tradycją możesz być ponownie ośmieszony." Żeby było "ponownie" musi być najpierw "pierwszy raz". Jak masz kłopoty z pojmowaniem znaczenia słów, podeprzyj się słownikiem. "2 Nie jest trudna do oszacowania. Nie tak dawno ponownie zajrzano w "tajne" archiwa KK w Watykanie, Hiszpanii i Portugalii. W Polsce nie było takiej potrzeby. Sporo pisano na temat." O tak, archiwa KK są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Szczególnie te dokumenty, które zniszczono lub które zaginęły. "3 Wyprawy krzyżowe przeciw muzułmanom, hmm... Kto tu kogo mordował?! Więcej jest w tym temacie fikcji niż faktów. Ostrożnie towariszcz, jest na ten temat bogata literatura faktologiczna, napisana m.in. przez Żydów." To przeczytaj może coś na ten temat, żeby mieć choćby cień pojęcia o temacie. "4 "w zasadzie przez cały okres historii Kościoła katolickiego" - tzn. od kiedy." Zapytaj się kogoś, kto wie. Choć rozumiem, że możesz mieć z tym problem, skoro obracasz się wśród katoćwoków słynących nie od dziś z braku pojęcia o czymkolwiek. "I znowu towariszcz, ostrożnie. Jest na ten temat bogata literatura faktologiczna, ale jeszcze więcej mitów." Jest. Ale nie dowiesz się tego, póki nie przeczytasz choćby jednej książki na ten temat. "Niemcy hitlerowskie zamordowały więcej katolików i z innych wyznań chrześcijańskich niż Żydów." Aha. To byłoby na tyle jeśli chodzi o dyskusję z tobą. Wróć, jak będziesz miał cokolwiek sensownego do powiedzenia. Czyli zapewne nigdy.
Jan Radziszewski2020.02.27 0:19
Piekło cię nie dalej jak za 8 lat czeka tam będziesz wylewał swą antykatolicką nienawiść w radości żydowskiej
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.02.25 13:41
Wy sekciarze juz zapomnieliscie o rzezi Hugenotów? Jak mordowaliscie Indian? Gdziekolwiek pojawiliscie sie tam płyneła krew. Wasz papiez podburzał władców do wojen nie wyłaczając króla Polski do napaści na Czechy. Wy watykanscy sekciarze chcecie komus wytykac zle postepowanie?
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:43
Jesteś głupim i niedouczonym trollem, a to co robisz, to fałszerstwo mające na celu wywoływanie nienawiści i niepokoje społeczne. Dlatego też powinien się tobą zainteresować prokurator, jeśli nie ABW, ty bydlaku.
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.02.25 20:38
Lecz sie na łeb ateistyczny analfabeto historyczny i doucz się o listach papieskich do króla Jagiełły nieuku
Jan Radziszewski2020.02.27 0:54
Piekło czeka na głupich Duraków wierzących w Ateizm rodem z PIEKŁA
JPIII2020.02.25 12:39
Katoli trzeba mordować jak najwięcej, a szczególnie tych w czarnych kieckach. To źródło pedofili.
Nairobi2020.02.25 12:38
Robienie z siebie ciągle prześladowanej ofiary, podczas gdy ma się niejedno na sumieniu, to przykład skrajnej hipokryzji. Czekam na książkę "KK. 2000 lat skrajnej nienawiści do wszystkiego, co się rusza".
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:46
Polecam szpital na Sobieskiego w Warszawie.
Nairobi2020.02.25 13:48
Nie byłam. Był Pan? I jak?
anonim2020.02.25 11:48
Na Prime Amazon jest film: Historia Irlandii, oparty na wiarygodnych źródłach. Dokładnie pokazuje to samo, co tu jest napisane. Film jest w języku angielskim i trwa ponad trzy godziny. Jest naprawdę uczciwie zrobiony i godny obejrzenia.
Pan Jezus jest NOWYM IZRAELEM2020.02.25 11:43
WALDENSI - to przykład ponurej historii Kościoła rzymskiego. Ile jeszcze takich i tym podobnych historii było, miejsca by brakło żeby to opisać.
mir2020.02.25 11:19
w naszym kraju nie ma zakazu noszenia sutanny ale klechy się tak wstydza swojego złodziejskiego zawodu że żaden nie pjawi sie na miescie w swojej pedalskiej kiecy
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:48
A ty się nie wstydzisz wychodzić w esesmańskim mundurze, bandyto?
mir2020.02.25 15:57
ja nie chodze w mundurach bo ich nie mam . a klechy mają sutanny i ich unikaja. do drugiego soboru watykańskiego nie mogli nawet posiadać ubioru cywilnego
do Robotnicza krew z 10.552020.02.25 11:10
Wymień te unikalne kultury wymordowane przez KK. Podyskutujemy o faktach, a nie o obłudnej propagandzie rodem z tych źródeł, które wydały z siebie takie totalitaryzmy jak ludobójczy bolszewizm sowiecki czy niemiecki hitleryzm. Obie te "kultury" wymordowały - jak się obecnie szacuje - około 70 mln ludzi, często bardzo unikalnych kultur. No i przelały całe morze nie tylko robotniczej krwi...
Albert2020.02.25 11:23
Faktach? Dobrze. 1. Indianie - szacunki są różne, ale ogólnie można przyjąć, że była to największa, planowa rzeź w historii ludzkości. 2. Inkwizycja - liczba ofiar trudna do oszacowania. 3. Wyprawy krzyżowe przeciwko muzułmanom. 4. Prześladowania Żydów - w zasadzie przez cały okres historii Kościoła katolickiego. 5. Mnóstwo wojen religijnych i pojedynczych rzezi (noc św. Bartłomieja chociażby). I przede wszystkim popieranie wszystkich praktycznie dyktatur. Także ludobójczego hitleryzmu niemieckiego i komunizmu. Pewnie o czymś zapomniałem. Także katolikom radzę nie podskakiwać, bo bardziej zbrodniczej organizacji i tak skrajnego zbydlęcenia jak katolstwo nigdy w historii ludzkości nie było. I nie będzie.
Dam2020.02.25 12:10
Niestety muszę się z częścią nie zgodzić. 1. O ile wielu zostało wymordowanych, to większość wybiły choroby przywiezione przez Europejczyków. Niby niezamierzone, ale niektórzy przypisują komunistom masowe zgony z powodu głodu, więc chyba można przypisać. Zwłaszcza że zdarzały się "podarunki" w postaci zarażonych koców. 2. Raczej sprawa protestantów, niż KK. 3. Jeżeli wyprawy krzyżowe miały na celu odbicie ziemii świętej, to osiągnęły to w ciągu pierwszych trzech. Potem to już były zwykłe wojny rabunkowe (zwłaszcza czwarta, gdzie popsuł im się GPS i trafili na Konstantynopol). Najważniejszym jest właściwie popieranie faszystów we Włoszech i Hiszpanii, oraz to że mimo jednej religii w Europie Katolicy ciągle zabijali się nawzajem w wojnach.
Darek2020.02.25 12:23
2. Inkwizycja była katolicka a nie protestancka. "Inkwizycja została powołana jako odpowiedź Kościoła katolickiego na szerzące się w wielu regionach Europy ruchy heretyckie", także była właśnie przeciw takim jak protestanci.
Albert2020.02.25 12:24
1. Liczy się efekt końcowy. 2. Inkwizycja to w 100% dzieło katolików. Skierowana była między innymi przeciwko protestantom. Nie przypisuj zbrodni inkwizytorów protestantom, bo to grube nieporozumienie. 3. Patrz punkt 1.
Jan Radziszewski2020.02.27 0:16
ty duraku nie rozumiesz co to jest Inkwizycja to Proces a nie bezprawne mordowanie jak u Protestantów Luteran czy kalwinów a co do Indian może powiesz że Katolicy ich wymordowali a nie nakręceni przez żydów protestanci por ilu zostało w USA a ile krajach kolonizowanych przez Katolików jedź do np. Meksyku kto mordował może nie protestanccy Masoni w 19 i 20 wieku podobnie jak w Rosji ta sama żydowska sekta
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:36
Obaj pie.dolicie głupoty jak potłuczeni. Dzieci propagandy komunistycznej od czasów rewolucji francuskiej. Inkwizycja nigdy nikogo nie zabiła. Pospolici przestępcy więzieni w lochach miejskich, chętnie przyznawali się do herezji, żeby trafić do więzienia inkwizycji, gdzie mieli prawo domniemania niewinności, adwokata i prawo do odwiedzin, czyli wszystko to, czym się szczyci współczesna Temida. Stosy płonęły u protestantów, a kaci byli zawsze katami miejskimi i wykonywali wyroki świeckich władców miast. Tyle w temacie, niedouczone głąby.
J.P2020.02.25 14:08
Ty przede wszystkim pierdzielisz, Inkwizycja posługiwała sie pospolstwem jak narzędziem byle sobie łap nie pobrudzic, przejmowala majątki pomordowanych, to był stalinizm w formie katolickiej. Kumoterstwo państwa i Kościoła dla zysku. Takie pierdy to wciskaj na Trwam
Stan2020.02.26 20:10
L.P. Brak faktów, proszę o fakty a nie propagandę. Tylko proszę nie cytować wikipedii.
Gamberro2020.02.25 15:37
Znakomite. pozdrawiam.
Urszula2020.02.25 13:43
Udział w mordowaniu Tutsi w Ugandzie. Tu bardzo aktywne były siostry zakonne, które donosiły do Hutu gdzie ukrywają się Tutsi. Tutsi najczęściej ukrywali się w kościołach, ale to nic nie dało bo siostrzyczki natychmiast informowały kogo trzeba i ukrywających sie mordowano nawet w murach kościoła. Obrzydliwe te zakonnice.
Gamberro2020.02.25 15:39
Ula ,aleś zabłysnął.Miszczu.
Wojtek Polak2020.02.25 17:30
ooo a pani nieuk {głąb pospolity}to z czego te mądrości wyssała z brudnego palucha z banana a może z czegoś zupełnie innego. czy każdy lewak to musi być głupek i nieuk.
anonim2020.02.25 21:22
Obrzydliwe to są twoje kłamstwa Urszulo .
Darek2020.02.25 11:24
Sam Papież Grzegorz IX to 100 000 000 ofiar śmiertelnych więc jeden facet w sukience pobił wyczyny Hitlera i Stalina, a to bez wypraw krzyżowych, podboju Ameryk, niewolnictwa, mordowania katarów, i całej reszty. Nie istniej w znanej nam historii bardziej morderczy reżim niż chrześcijaństwo, choć islam stara się dorównać to bez chrześcijaństwa nie mielibyśmy i tego problemu.
andy2020.02.25 12:09
O czym ty facet piszesz? Jakie 100 milionów? Papież Grzegorz IX żył w latach 1145-1241 (XIII wiek). Chory jesteś? Cała ludzność Europy w tym czasie była mniejsza niż 100 mln ludzi. To co Kościół w XIII w. wymordował całą ludność Europy? Na głowę upadłeś? Co to za idiotyzmy wypisujesz?
Darek2020.02.25 12:18
"Dokonania" Grzegorza IX zbierały swoje śmiertelne żniwo jeszcze 120 lat po jego śmierci, a dotknęły nie tylko Europy, ale taże Afryki Północnej, a nawet i części Azji. Ale liczebnie masz rację, Kościół wymordował przez stulecia taką liczbę ludności że odpowiada to całej ludności Europy i jeszcze trochę.
andy2020.02.25 12:27
Produkujesz kłamstwa, które z rzeczywistością historyczną nie mają nic wspólnego. Prawdopodobnie coś masz z głową.
RobotniczaKrew2020.02.25 10:55
"Nie wolno nam zapominać o milionach katolików wymordowanych przez wrogów Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków." - A ile KK wymordował na przestrzeni wieków? Ile unikalnych kultur upadło, ile krwi zostało przelanej by wprowadzić katolicki totalitaryzm?
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:52
Polecam szpital na Sobieskiego w Warszawie. Może ci nie pomogą, ale przynajmniej odizolują od zdrowych.
Nairobi2020.02.25 14:20
Mi się chyba podoba. Pacjenci z dostępem do Internetu... No, no.
anonim2020.02.25 14:50
Miło ,że piszesz z tego szpitala ,chyba tam ciebie potrzymają ,bopotrzebujesz widać długiej terapii .
andy2020.02.25 10:54
Prof. Kucharczyk wszystko prawdziwie opisał. Tak rzeczywiście było. Anglia w swojej historii poreformacyjnej była (jest?) najbardziej antykatolickim krajem na świecie. Napisano tam zwłaszcza w XVII w. mnóstwo antykatolickich książek. W 1789 r. ogłoszono tolerancję religijną w Anglii, ale nie dla katolików. Ci nadal byli prześladowani. Prof. Kucharczyk dobrze opisuje, jednego z największych koronowanych bandytów w Europie, Henryka VIII, który po prostu siłą zagarnął mienie katolików i to całkowicie bezprawnie, zabijając przy tym mnóstwo ludzi. Społeczeństwo angielskie w czasach tego tyrana było katolickie, a idee protestanckie były prawie, w przeciwieństwie do ówczesnej Francji.
Polak2020.02.25 10:34
Populacja Brytanii w XVII wieku szacowana jest na jakieś 2,5-3 miliony ludzi. To tak w temacie propagandowych bajeczek które próbuje się tu wciskać.
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:39
A autor pisze o pięciu wiekach. Poza tym, twoje szacunki są nieprawdziwe.
Polak2020.02.26 6:54
Te wydumane "prześladowania" skończyły się po rebelii księcia Charliego. Czyli w okresie gdy populacja Brytanii spadła względem okresu po czarnej dżumie w wyniku serii wojen domowych. Nie czarujmy się, w kwestii wymyślania bajeczek propagandowych katolicy leża i pokwikują cichutko przez własną niekompetencję.
Jan Radziszewski2020.02.27 1:02
protestancki żydzie doczytaj - czeka cię wieczna śmierć tzn Piekło inaczej wpadniesz do jeziora ognia i siarki; w ciemności zewnętrzne /Ap 20,15 ; 22,15 / bo kto cię rozgrzeszy i udzieli wiatyku na godzinę śmierci" TZN - może DIABEŁ JAKI DZIAŁA PRZEZ PROTESTANCKICH MINISTRóW JAK NAZYWAJą PROTESTANCI swojego pastora. ha ha ha !
Albert2020.02.25 10:15
Brytyjczycy stosowali segregację odpadów, zanim to się stało modne.
Palindrom2020.02.25 13:21
Przed i w czasie Rewolucji Październikowej też pomagali w segregacji, a potem sponsorowali te odpady.
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:38
W Auschwitz też, prawda głupi Alberciku?
Albert2020.02.25 16:10
Brytyjczycy w Auschwitz? Kolejny katoprawacki geniusz się objawił jak widać.
Darek2020.02.25 16:31
Auschwitz to byli Niemcy a nie Brytyjczycy nieuku!
Jan Radziszewski2020.02.25 10:06
Niestety teraz w czasie Antychrysta zginą nie miliony a miliardy zostaną zamordowane!!! ++Obecne struktury Kościoła zostaną pokonane już niedługo. Syn zatracenia, Antychryst, będzie czynił wiele swoich wysiłków, aby zabić jak najwięcej z was. W tym czasie na 1 300 000 000 (miliard trzysta milionów) katolików śmierć męczeńską może ponieść 1 200 000 000 (miliard dwieście miliomów). Z całego stanu kapłańskiego przy życiu na 1000 kapłanów może zginąć męczeńsko 990, a biskupów na 1000 zginie 998, kardynałów zostanie tylko kilku. Te ofiary uratują wieczność tych, którzy będą ginąć, męczeńsko umierać. Tym z was i tym spośród kapłanów, których wyznaczyłem, jako pierwociny Nowej Ery, pozwolę im przetrwać w ukryciu, w domach modlitwy na całym świecie. Działanie syna zatracenia, Antychrysta zakończy ostatni bój i walka ze Świętym Michałem Archaniołem. Aniołowie, wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego uruchomią cztery żywioły ziemi, która pochłaniać będzie miliardy istnień. Z tych, którzy będą ginąć w tym czasie nie będzie nikt wysłuchany, bo nie odwrócą się od zła, które czynią. Na 1 000 000 (milion) ludzi zginie około 989 954, a zostanie 10 046. Z tych co umrą, do piekła pójdzie 743 521 osób, bo nie będzie nikogo, kto będzie chciał ich ratować, reszta, czyli 246 433 na milion trafi do czyśćca.
Ciekawy2020.02.25 16:43
Janie skąd te liczby? Ciekawa arytmetyka zbawionych i potępionych? Chyba nie z Kabały?W Ewangeliach, Dziejach Apostolskich ,Listach Pawłowych nie ma.Dla Izraela to "Reszta". Jest 144 000. Ale skąd tak dokładne dane? Zadziwiająca dokładność.
Jan Radziszewski2020.02.27 1:07
w orędziach Pana na czasy ostateczne z dnia 25.09..2019 r
karmienie się Słowem bo ciało na nic się zdaje2020.02.25 9:58
cyt "Najbardziej szkodliwą protestancką reformą było wprowadzenie Księgi Modlitwy Powszechnej. Według niej msza święta przestała być ofiarą a stała się pamiątką Ostatniej Wieczerzy, a celebrans przestał być kapłanem i stał się przewodniczącym zgromadzenia." Prawie wszystko zgodnie z Pismem Św.
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.02.25 13:43
Ty sobie poczytaj List do Rzymian i sie nie osmieszaj bo te wasze sekciarskie brednie juz musiał Ap Paweł obalac na temat tak zwanej mszy
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.25 13:56
Ty się już nie ośmieszaj, matołku, bo nie jesteś mądrzejszy od tych, którzy z Jezusem chodzili, jedli i nauczali jego Ewangelii. Więc zachowaj swoje mądrości dla swoich ze zboru, a od nas katolików to albo się ucz, albo się odpie.dol.
anonim2020.02.25 14:41
Ciekawe w który kościele protestanckim jest prawda jak jest ich tysiące ,z pewnością w żadnym ,nie ośmieszaj się człowieku .
Jan Radziszewski2020.02.27 1:00
Protestancki żydzie doczytaj - czeka cię wieczna śmierć tzn Piekło inaczej wpadniesz do jeziora ognia i siarki ; w ciemności zewnętrzne /Ap 20,15 ; 22,15 / bo kto cię rozgrzeszy i udzieli wiatyku na godzinę śmierci" TZN - może DIABEŁ JAKI DZIAŁA PRZEZ PROTESTANCKICH MINISTRóW JAK NAZYWAJą PROTESTANCI swojego pastora. ha ha ha !
do lektury marsz2020.02.25 9:53
Bodakowski, a mówi ci coś takie nazwisko jak William Tyndale (inna pisownia nazwiska Tindall lub Tyndall), nie, no to czas najwyższy to naprawić.