30.04.20, 13:40Fot. zbigniewkuzmiuk.pl

Zbigniew Kuźmiuk: Wygląda na to, że wyjdziemy obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa

1. W środę Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez ministerstwo finansów coroczną aktualizację Programu Konwergencji, która już dzisiaj zostanie przesłana do Komisji Europejskiej i Rady UE.

Komisja Europejska w tym roku zgodziła się na Program Konwergencji w ograniczonej formie, ze względu na pandemię koroanwirusa, co więcej koncentruje się on na skutkach działań antykryzysowych podjętych w związku z pandemią w tym także konsekwencjach dla systemu finansów publicznych.

Na podstawie analizy tak przygotowanych aktualizacji Programów Konwergencji przez poszczególne kraje członkowskie, KE przygotuje zalecenia w ramach tzw. semestru europejskiego, których realizacja zapewni koordynację i odpowiedni poziom działań fiskalnych wspierających ich gospodarki.

2. Już w marcu Rada ECOFIN (Rada ministrów finansów krajów członkowskich) stwierdziła, że w gospodarkach krajów członkowskich dojdzie do spowolnienia, a nawet recesji (spadek PKB w II kolejnych kwartałach) i w związku z tym należy skorzystać z tzw. generalnej klauzuli wyjścia znajdującej się w Pakcie Stabilności i Wzrostu.

Pozwala to państwom członkowskim w 2020 roku na tymczasowe odejście od zaleceń Rady UE dotyczących polityki budżetowej, pod warunkiem jednak, że odejście to nie zagraża stabilności finansów publicznych w średnim okresie.

W tej sytuacji rząd polski zasygnalizował, że przewiduje w naszym kraju realny spadek PKB, któremu będzie towarzyszył spadek wpływów budżetowych w stosunku do 2019 roku z podatku VAT oraz wpływów z podatków dochodowych tj. CIT oraz z PIT w części związanej z działalnością gospodarczą.

Z kolei poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku będzie zdeterminowany przede wszystkim skalą pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej i Tarczy finansowej, kierowanej do przedsiębiorstw w celu potrzymania aktywności gospodarczej oraz w celu wsparcia rynku pracy.

W konsekwencji w 2020 roku pogorszy się wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB, oraz nastąpi wzrost długu tego sektora w stosunku do PKB.

3. W rezultacie pandemii koronawirusa realne tempo wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku wyniesie -3,4% (w 2019 roku wyniosło 4,1%), tempo wzrostu spożycia prywatnego -3%, tempo wzrostu spożycia publicznego wzrośnie o 2,9%, tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (inwestycje i wzrost zapasów) wyniosą -11,4%, tempo wzrostu eksportu wyniesie-7%, importu -9,4%.

W konsekwencji finalny popyt krajowy ujemnie złoży się na PKB w wysokości 3,3 pkt. procentowego, inwestycje także ujemnie w wysokości 1,1 pkt. proc., natomiast eksport netto dodatnio w wysokości 1,1 pkt proc (na skutek szybszego spadku importu niż eksportu).

Spadek PKB jak już wspominaliśmy spowoduje spadek dochodów podatkowych, a z kolei konieczność poniesienia dodatkowych wydatków w związku ze wspieraniem przedsiębiorstw i ochroną miejsc pracy, pogorszą stan finansów publicznych.

W rezultacie deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 0,7% PKB w 2019 roku do 8,4% PKB w 2020 roku, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 46% PKB w 2019 roku do 55,2% PKB w 2020 roku.

4. Aktualizacja Programu Konwergencji zawiera także prognozy dotyczące 2021 roku i z nich wynika, że tempo wzrostu PKB będzie szybsze niż tempo spadku w 2020 roku, co oznacza, że wzrost PKB może zbliżyć się do 4%.

Tak wysokie odbicie w gospodarce i znaczący wzrost PKB, powinno spowodować odbudowanie wpływów podatkowych zarówno jeżeli chodzi o wpływy z podatku VAT jak i akcyzy oraz wpływy z obydwu podatków dochodowych CIT i PIT.

A więc już w roku 2021 powinna się poprawić nie tylko sytuacja gospodarcza ale także sytuacja budżetu i w konsekwencji całych finansów publicznych, a to oznacza także obniżenie relacji długu publicznego do PKB.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze

Polak2020.04.30 17:57
Jeśli wyrzucimy PiS z powrotem do Federacji Rosyjskiej to tak, jest szansa. Jeśli pisowska mafia zostanie przy władzy kryzys jest pewny, nawet bez koronawirusa.
OFICJALNY KOMUNIKAT AGENCJI TASS!!!2020.04.30 16:24
𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐍𝐈𝐄𝐦𝐚𝐖𝐲𝐛𝐨𝐫𝐮 - 𝐊𝐎𝐋𝐄𝐉𝐍𝐘 𝐒𝐊𝐀𝐍𝐃𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐙𝐄𝐒𝐀! 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐍𝐈𝐄𝐦𝐚𝐖𝐲𝐛𝐨𝐫𝐮 - 𝐏𝐎𝐋𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐑𝐀𝐃𝐙𝐈𝐄𝐂𝐊𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐒𝐓𝐔𝐉𝐄!
#PoloniaNIEmaWyboru2020.04.30 16:04
Protestujemy! My, Polacy mieszkający poza granicami Polski, protestujemy przeciwko odbieraniu nam konstytucyjnie zagwarantowanego prawa głosu w wyborach prezydenckich 10 maja 2020 roku. Globalna pandemia wirusa SARS-CoV-2, potocznie nazywanego koronawirusem, sprawiła, że wiele krajów na całym świecie ogłosiło stany nadzwyczajne i wymogło na swoich obywatelach pozostanie w domu. Zakaz ten dotyczy również wszystkich innych osób przebywających w danym kraju, w tym Polonii, co uniemożliwia nam udział w wyborach, bez łamania lokalnych przepisów i narażania się, nie tylko na zakażenie niebezpiecznym wirusem, ale również na dotkliwe kary finansowe. Wielu Polaków, z uwagi na zawieszenie połączeń lądowych, lotniczych i wodnych pomiędzy krajami i w obszarach poszczególnych państw, nie ma fizycznej możliwości dotarcia do lokali wyborczych. Rząd RP w żaden sposób nie zapewnił nam, Polakom przebywającym poza granicami kraju, możliwości spełnienia naszego konstytucyjnego prawa. Liczba komitetów wyborczych na obczyźnie jest o wiele niższa, niż w poprzednich latach, mimo że nie zmniejszyła się w tym czasie liczba polskich emigrantów. Niejednokrotnie oznacza to, że osoba pragnąca zagłosować musi pokonać setki kilometrów, żeby dostać się do lokalu wyborczego. Wiąże się to przede wszystkim z narażeniem zdrowia i życia, a także dodatkowymi kosztami i czasem. Ponadto przekraczanie granic między regionami i miastami, jest obecnie w wielu krajach zabronione, bądź poważnie utrudnione. W związku z wprowadzonymi stanami nadzwyczajnymi, obywatele RP chcący zagłosować w krajach, w których przebywają, nie mając oficjalnego wsparcia ze strony Rządu RP, ambasad oraz jednostek konsularnych, mogliby być narażeni na łamanie lokalnego prawa i wysokie kary. Nie zgadzamy się na pozbawianie nas, Polaków na emigracji, naszych praw, które gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego protestujemy. #PoloniaNIEmaWyboru”
anonim2020.04.30 15:37
Ma rację... bankster Morawiecki i jego klika z klakierem Kuźmiukiem wyjdą obronną ręką. Niestety, zwykli obywatele niekoniecznie.
MM2020.04.30 15:36
Kuźmiuk znowu bredzi... ta pandemia dobitnie pokazała nieudolność rządu na wielu płaszczyznach.
Michał Jan2020.04.30 14:50
Macie pacany kombinować, jak zyskać, a nie jak nie stracić! Rząd wiecznych trzecioligowców zmarnuje szansę na awans Polski w Świecie, bo tylko swoich potrafi gnoić zakazami i podatkami.
Dej2020.04.30 14:32
Partyjny kacyk na zdjęciu
Robert2020.05.1 0:11
Dej! hahaha! Ale błąd! Powinni twoje zdjęcie pokazać? Tak? Zazdrościsz, to widać!
katolicka kretynizacja polski 2020.04.30 14:11
Polska jest potęgą, liderem. Nasze samochody elektryczne "Morawiec" podbijają świat!