10.03.17, 16:30źr. zdj. Youtube

Zmiany w kierownictwie MEN. Marzena Machałek nową wiceminister

Poseł Marzena Machałek została powołana przez premier Beatę Szydło na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Marzena Machałek zastąpi na tym stanowisku Teresę Wargocką.

Rzeczniczka MEN, Anna Ostrowska poinformowała, że dotychczasowa wiceminister „zrezygnowała ze stanowiska z powodów osobistych”.

Marzena Machałek zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 2007 roku. Dotychczas pełniła funkcję zastępczyni przewodniczącego sejmowej komisji edukacji. Szefowała również m.in. pracom podkomisji zajmującej się reformą oświaty.

Nowa wiceminister edukacji jest absolwentką filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła również studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. Jak informuje na swojej stronie resort edukacji, w latach 80, Marzena Machałek była zaangażowana w działalność „NSZZ Solidarność”. 

 Od 1983 do 2006 r. pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, natomiast w latach 1998-2002 była zastępcą burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze; Od 2006 r. pełniła funkcję dolnośląskiego wicekuratora oświaty.

W Sejmie zasiadała w: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Ustawodawczej.

yenn/men.gov.pl, portal www.tvp.info, PAP, Fronda.pl