Ucieczka z Federacji Rosyjskiej po ogłoszeniu przez Władimira Putina powszechnej mobilizacji na ukraiński front wielu tysięcy Rosjan w wieku poborowym, zmusiła Unię Europejską do stawienia czoła temu wyzwaniu.

„Państwa członkowskie UE powinny stosować rygorystyczne podejście oceniające powody podróży. Dotyczy to również obywateli rosyjskich uciekających przed mobilizacją wojskową”– oświadczyła wczoraj unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Według najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej, jeśli obywatel Federacji Rosyjskiej planuje pobyt na terenie Unii Europejskiej dłuższy niż 90 dni, to konsulaty powinny odmawiać mu zwykłej wizy schengeńskie.

Polska, państwa bałtyckie, Polska, a kilka dni temu również Finlandia zamknęły granice przed wjeżdżającymi z Federacji Rosyjskiej obywatelami Rosji z wizami turystycznymi, powołując się przy tym na zapisy Kodeksu Schengeńskiego o bezpieczeństwie narodowym.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia przez przejścia lądowe do UE wjechało 66 tys. obywateli Rosji.