03.03.19, 14:00Fot. Pixabay, CC 0

Czego Kościół naucza o aniołach?

     Kościół ciągle korzysta z posługi aniołów, ponieważ aniołowie pojawiają się w jego modlitwach i obrzędach. W liturgii pogrzebowej modlimy się: "niech aniołowie zaprowadzą cię do raju". Słowa Gabriela przytoczone są w Zdrowaś Maryjo, i to zwiastowanie powtarza się w modlitwie Anioł Pański, odmawianej o szóstej rano, w południe i o szóstej wieczorem.

     Aniołów prosimy o modlitwę na początku Mszy świętej słowami: "Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego". Confiteor w tradycyjnym obrządku rzymskim zawiera wezwanie do św. Michała Archanioła. W Prefacji Mszy świętej również wzywamy "wszystkie chóry niebios", by razem z nami chwaliły Boga. Po konsekracji natomiast modlimy się: "Boże Wszechmogący, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na Twój ołtarz w niebie(...)". Kościół wyznaczył dzień 29 września na święto św. Michała Archanioła. To święto zostało rozszerzone obecnie na świętych Gabriela i Rafała. W tradycyjnym kalendarzu rzymskim ósmy dzień maja upamiętniał "Objawienie się św. Michała Archanioła" na górze Gargano w Apulli we Włoszech w 492 roku. Wspomnienie Aniołów Stróżów obchodzone jest 2 października. Oprócz tych wspomnień są jeszcze inne modlitwy w których Kościół odwołuje się do aniołów. Ponadto są nowenny, koronki, litanie, ulubione hymny i modlitwy świętych. W przemówieniu wygłoszonym 9 lipca 1989 roku, papież Jan Paweł II powiedział o aniołach: " Cała tradycja Kościoła jest zgodna, że oni rzeczywiście istnieją. Trzeba by było zmienić Pismo Święte , gdyby chciano wyeliminować tę naukę". W tym samym roku, 23 lipca, Jan Paweł II nauczał: "Aniołowie są istotami czysto duchowymi, stworzonymi przez Boga i obdarzonymi rozumem i wolną wolą. Świat istot duchowych dzieli się na aniołów dobrych i złych. Podział ten nastąpił wskutek ich możności dokonywania wolnych wyborów. Bóg pragnął, aby dzięki Jego łasce aniołowie otrzymali udział w tajemnicy Jego boskości. Dobrzy aniołowie wybrali Boga. Lecz pozostali obrócili się przeciw Bogu i objawieniu Jego łaski. Ich decyzja podyktowana była fałszywym poczuciem samowystarczalności, a to wywołało bunt i nienawiść przeciwko Bogu. Jest tradycyjnym nauczaniem Kościoła, że każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, towarzyszącego mu, strzegącego go i pouczającego w ciągu życia ziemskiego".

     Wielu z nas zadaje sobie jednak pytanie kiedy zostali stworzeni aniołowie? Św. Hieronim, św. Jan Damasceński, Ojcowie greccy i wielu doktorów Kościoła utrzymuje, że stworzenie aniołów nastąpiło zanim stworzony został świat fizyczny. Inni teologowie i pisarze katoliccy uważają, że aniołowie zostali stworzeni w tym samym czasie, co świat, chociaż przed stworzeniem człowieka. Ten ostatni pogląd został potwierdzony w roku 1215 przez Sobór Laterański, który proklamował: "Bóg, swoją wszechmocną potęgą, stworzył razem na początku czasu oba rodzaje stworzeń: duchowe i cielesne, a mianowicie anielskie a następnie istoty ludzkie, jako że były to stworzenia pośrednie, składające się z ciała i duszy".

     Pomimo powyższych opinii, zagadnienie to jest ciągle przedmiotem dyskusji wśród teologów i pisarzy religijnych, co do tego, kiedy dokładnie zostali stworzeni aniołowie czy przed niebiosami, gwiazdami? Jednakże powszechna opinia teologów skłania się ku temu, że aniołowie i świat materialny zostali stworzeni w tym samym czasie. Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274) tak pisze na ten temat: Jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, jest odwieczny. Kościół katolicki utrzymuje tak bez żadnych wątpliwości i wszystko, co jest z tym sprzeczne, winno być odrzucone jako herezja. Albowiem Bóg tak stworzył świat z niczego, tj. bez udziału czegokolwiek, co istniałoby wcześniej. Z tego wnioskujemy, że był czas kiedy aniołowie nie istnieli i że zostali stworzeni na początku czasu oraz przed stworzeniem człowieka. To, czy zostali stworzeni przed stworzeniem ziemi i niebios, wiadome jest tylko samemu Bogu. 


Dawid Wasilewski


Tekst pochodzi z pisma
Alumnów WSD w Toruniu "SŁUGA" nr 28

Komentarze

Marzena K2019.03.4 21:57
Auferetur....! Już tu jesteś ! " CIEMNY i ŚMIESZNY TO TY JESTEŚ , A NIE MY ! Szkoda twego sprzętu i talentu....", jak mówi przysłowie! Fora ze dwora! Czytałam kim jesteś w poprzednich komentarzach ! Ciebie wszędzie pełno! Nikt TWOICH WYWODÓW pseudo- cwaniaczku słuchał nie będzie! Do swoich lewaków jazda chłoptasiu! Dla nas podstawą jest Pismo Św. Z niego korzystamy, a takie rozmowy jak wyżej, to możemy tylko poczytać! I odczep się od naszej wiary ! Tam cię poczytają!
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.3 14:33
Najśmieszniejsze jest to, że ktoś (teolog), kto zajmuje się "naukowo" tym kiedy powstali aniołowie może otrzymać coś, co z nazwy przypomina tytuł naukowy. A potem ciemny lud widząc profesora fizyka teoretyka i profesora teologa myśli, że są równorzędni. Zgroza.