Kontrowersyjny Dom Rodziny Abrahamowej, który zestawia obok siebie trzy miejsca kultu, ma być gotowy w 2022 r. Kompleks powstaje na wyspie Saadiyat w Abu Zabi i ma łączyć na wspólnym gruncie tzw. „religie abrahamowe” albo „religie Księgi”, czyli islam, judaizm i chrześcijaństwo. Projekt od początku spotyka się z krytycznymi opiniami, w których zwraca się uwagę na zestawianie na równej płaszczyźnie trzech różnych religii. Jest on ucieleśnieniem idei zawartych w Dokumencie o ludzkim braterstwie z Abu Zabi, podpisanym 4 lutego 2020 r. przez papieża Franciszka i wielkiego imama Ahmana al-Tayyeba.

Wiadomość o przewidywanej dacie otwarcia budowli podał Najwyższy Komitet ds. Braterstwa Ludzkiego. Znajdująca się tam synagoga będzie nosić imię Majmonidesa, meczet otrzyma imię samego imama Al-Tayyeba, a kościół, który ewidentnie ma być kościołem katolickim, będzie nosić imię św. Franciszka. Co ciekawe, media arabskie, prawdopodobnie myląc fakty, podały, że katolicka świątynia zostanie nazwana na cześć samego papieża.

Mohammad Abdulsalam, autor książki, której tytuł można przetłumaczyć jako: Papież i wielki imam. Ciernista ścieżka. Świadectwo narodzin „Dokumentu o ludzkim braterstwie”, wychwalając Al-Tayyeba jako „człowieka największego honoru, prawości i szlachetnego urodzenia”, pisze jednocześnie, że „żaden system czy doktryna nie powinny sobie rościć prawa do wyższości nad każdym innym systemem czy doktryną”.

Jak zauważa Jeanne Smits z „Life Site News”, taki pogląd jest niezgodny z założeniami samego islamu, który twierdzi, iż wszyscy ludzie powinni wrócić to jedynej „prawdziwej wiary”, jaką jest właśnie islam. Dodajmy, że nie da się tego pogodzić z samą nauką Kościoła katolickiego. Sprzeczne jest to też z logicznym rozumowaniem. Jak bowiem można stawiać na równi przeciwstawne sobie idee czy religie, nawet jeśli czczą one Boga osobowego?

Smits pisze: „Choć współpraca na rzecz prawa naturalnego jest zasadnym dążeniem, to problemem pozostaje promowanie zamieszania religijnego i relatywizmu poprzez umieszczanie różnych i w rzeczywistości niezgodnych religii na tej samej płaszczyźnie, jak to się robi w Domu Rodziny Abrahamowej”.

Zdaniem autorki taki mylny pogląd, wprowadzający zamieszanie wśród wiernych, wynika już z samego Dokumentu o ludzkim braterstwie. Tymczasem to Jezus jest prawdą, drogą i życiem. I to On wydał polecenie swoim apostołom, by szli i nauczali narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, co z kolei jest nie do zaakceptowania zarówno dla Żydów, jak i muzułmanów.

Nadanie chrześcijańskiej świątyni imienia św. Franciszka z Asyżu jest dodatkowo promowaniem fałszywej wizji tego świętego, który z narażaniem życia szedł nawracać, a nie szerzyć fałszywy „ekumenizm”.

Dom Rodziny Abrahamowej powstaje przy wsparciu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a jego budowę zainicjowano w 2019 r. Obecnie wykonano 20 procent całej konstrukcji.

 

jjf/LifeSiteNews.com