12.10.20, 13:45Fot. Jakub Szymczuk/KPRM via: Prezydent.pl

Wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy

W podpisanej dziś wspólnej deklaracji prezydenci Polski i Ukrainy wzywają do zakończenia okupacji Krymu oraz trwającej wojny w Donbasie. Deklaracje została podpisana w Kijowie, gdzie prezydent Andrzej Duda przybył z trzydniową wizytą dyplomatyczną.

- „Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie” – napisali prezydenci.

Publikujemy pełną treść deklaracji:

Kijów, 12 października 2020

My Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy,

Podkreślamy znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrażamy wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. Zgadzając się, iż pandemia koronawirusa miała silny wpływ na porządek globalny i regionalny. Podkreślamy konieczność wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu pokonania nowych zagrożeń i wyzwań.

Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie. Rzeczpospolita Polska wyraża zainteresowanie współpracą z Ukrainą w ramach międzynarodowej platformy deokupacji Autonomicznej Republiki Krym.

Rzeczpospolita Polska i Ukraina podkreślają prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swojej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów.

Rzeczpospolita Polska potwierdza wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach.

Potępiamy zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym również te popełnione na gruncie nienawiści i uważamy, że nie mogą one być w żaden sposób usprawiedliwione. Uznajemy za ważną potrzebę uczczenia pamięci niewinnych ofiar konfliktów i politycznych represji XX wieku. Podkreślamy potrzebę zapewnienia możliwości poszukiwań i ekshumacji tych ofiar na Ukrainie i w Polsce, celem zadośćuczynienia ich pamięci oraz żyjącym jeszcze ich krewnym a także potomkom, w duchu poszanowania prawdy historycznej.

Prezydenci Polski i Ukrainy potępiają akty wandalizmu dokonywane wobec polskich zabytków kultury i miejsc pamięci na Ukrainie, jak i  wobec ukraińskich zabytków kultury i miejsc pamięci w Polsce oraz apelują do właściwych władz o należytą opiekę nad nimi.

Potwierdzamy ważność ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie, w tym oświaty, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi i umowami dwustronnymi. Zasady funkcjonowania szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce zostaną rozstrzygnięte umową pomiędzy naszymi rządami w odrębnym trybie.

Potwierdzamy gotowość obu krajów do współpracy w celu dalszego pogłębienia stosunków Ukrainy z Unią Europejską na zasadach stowarzyszenia oraz głębokiej integracji ekonomicznej. Pozytywnie oceniamy rezultaty 22. szczytu Unia Europejska-Ukraina, który odbył się 6 października tego roku.

Ukraina wyraża wdzięczność Rzeczypospolitej Polskiej za praktyczne wsparcie aspiracji euroatlantyckich Ukrainy, przede wszystkim w procesie reformy narodowego sektora bezpieczeństwa i obrony zgodnie ze standardami NATO. Obie strony podkreślają znaczenie nadania Ukrainie przez Sojusz Północnoatlantycki statusu partnera rozszerzonych możliwości.

Strona ukraińska potwierdza niezmienność kursu państwa w zakresie wdrożenia pakietu ambitnych reform, wzmocnienia praworządności i zwalczania korupcji. Strona polska potwierdza gotowość do dalszego wsparcia transformacji ustrojowej na Ukrainie.

Potwierdzamy konieczność dalszego rozwoju możliwości i potencjału litewsko-polsko-ukraińskiej brygady imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Podkreślamy znaczenie obopólnie korzystnej współpracy gospodarczej, celem pełnego wykorzystania możliwości rynków polskiego i ukraińskiego w kontekście funkcjonującej pogłębionej strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Ukrainą. Dostrzegamy konieczność pilnej aktywizacji prac Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy gospodarczej. Korzystny dla obu państw jest wzrost poziomu inwestycji wzajemnych w Polsce i na Ukrainie, na rzecz którego należy stwarzać sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Podkreślamy potrzebę dalszej współpracy w sektorze energetycznym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i w całej Europie. Dostrzegamy znaczenie zwiększenia niezawodności i dywersyfikacji dostaw nośników energii, a także zapewnienia przejrzystości sektora energetycznego.

Podkreślamy potrzebę współpracy w celu wzmocnienia roli naszego regionu jako ważnego ośrodka transportowo-tranzytowego, infrastrukturalnego i innowacyjno-inwestycyjnego dla kontynentu europejskiego.

Rzeczypospolita Polska wspiera pogłębienie współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza.

Deklarujemy potrzebę kontynuowania prac Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, którego następne posiedzenie w pełnym składzie odbędzie się w Warszawie.

Uznajemy, że współpraca humanitarna i kulturalna pozostaje ważną częścią dwustronnej agendy i będzie skierowana na promowanie kontaktów międzyludzkich, opracowywanie nowych inicjatyw oraz wdrażanie wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, nauki, opieki zdrowotnej, sportu, wymiany młodzieży i turystyki.

ANDRZEJ DUDA                                                                                             WOŁODYMYR ZEŁENSKI

Komentarze

Fumfel2020.10.25 12:33
Spotkało się dwóch bankrutów i sobie poszczekali. Tyle mogą.
Olej2020.10.12 21:00
Dr Bartosiak: Głównym wrogiem Rosji jest Polska. Jesteśmy gwarantem wolności państw nadbałtyckich.
Olej - dumny obrońca dyktatur!2020.10.12 18:45
Ogólnie mówiąc to jestem głupia pisda zza Buga , dosłownie i w przenośni i nienawidzę Polskich Panów . Wprowadzają mnie w kompleksy . Moi rodzice do śmierci spali na piecu i gotowali jedzynie dla nas i świń w tym samym kotle . Tutaj się podpisuje różnie , bo jak wspomniałem , jestem głupia pisda zza Buga , ale lubię "politykować , "filozofować " , pokazywać jaka ja dobra jest nie tylko z polskowo jazyka , itp . , itd . , ale i innych obcych , choć doopy wycieram.
Olej2020.10.12 18:06
Trwa woja o świat pomiędzy Chinami a Ameryką, Chinom sekundują w pokonaniu Ameryki Sowieci. Czynnikiem w tej rozgrywce jest czas. Jeżeli Polska, Ukraina i państwa Europy Środkowej tego czasu nie wykorzystają na dojście do siły i nie stworzą armii zdolnych do przeciwstawienia się Sowietom, przestaną istnieć. O ile tę światową batalię USA przegra oraz jeżeli będzie w stanie osłonić parasolem atomowym w/w kraje regionu środkowoeuropejskiego. To jest również warunek wiarygodności amerykańskich gwarancji - objęcie parasolem atomowym tej części Europy.
"Kiedyś, my Polacy obudzimy.."2020.10.12 16:24
wy towariszcz Olej z leningrada taki z was "Polak" jak z Putina demokrata
Polska i Rosja - jedna Zadruga2020.10.12 16:05
Niewiele brakuje, żeby UPA-ińcy witali pana Andrzejka i panią Agatkę sztandarami "bohaterów" z SS Galizien. Chora sytuacja na maksa. Polski rząd to pacynka na smyczy Syjonistów i Jankesów. Kiedyś, my Polacy obudzimy się z ręką w nocniku przez bezmyślne sprzyjanie euroatlantyckej strategii geopolitycznnej. Moze stać się tak, że nie będziemy żadną potęgą środkowoeuropejską, a żydowsko-amerykańskim kondominium, z okupacyjnym jankeskim żołdactwem na łonie ojczyzny, nazistowskimi UPA-dlińcami panoszącymi się na polskich ulicach i ofkors będziemy płacić Żydowinom haracz za zbrodnie nazistów. Obudź się, Polsko, idziesz złą drogą, nasza piękna ojczyzno.
Dzisiaj w USA dwie ważne rzeczy się dzieją,2020.10.12 15:26
jedna z nich niemal decydująca o przyszłości USA. Właśnie rozpoczęły się przesłuchania potencjalnej kandydatki do US Supreme Court. Można je oglądać na YT. Jej zatwierdzenie może mieć, będzie miało daleko idące konsekwencje. USA wróci do swoich konstytucyjnych korzeni i wartości. Jest szansa, że zakończy się relatywizm prawny. USA obchodzi Columbus Day czyli święto Europy, która dotarła do tego kontynentu. Fakt "odkrycia" zmienił najpierw Europę dopiero kilkaset lat później "zrobił" z USA potęge nie mającej sobie równej w historii ludzkości. Potęga która trzykrotnie uratowała Europę i świat od barbarzyństwa nazizmu i bolszewizmu. I nie jest to potęga dyktatury-terroru, ale demokracji. Wiek XV zmienił Europę radykalnie, że przypomnę Kopernika i Gutenberga, Hiszpania "poszła" o po rozum do głowy i wypierrdoliła od siebie resztki bliskowschodniego śmiecia. Najpierw Moors-Arabów a w końcu Żydów. USA Columbus Day to jest święto cywilizacji europejskiej.
Olej - dumny obrońca dyktatur!2020.10.12 15:13
Ogólnie mówiąc to jestem głupia pisda zza Buga , dosłownie i w przenośni i nienawidzę Polskich Panów . Wprowadzają mnie w kompleksy . Moi rodzice do śmierci spali na piecu i gotowali jedzynie dla nas i świń w tym samym kotle . Tutaj się podpisuje różnie , bo jak wspomniałem , jestem głupia pisda zza Buga , ale lubię "politykować , "filozofować " , pokazywać jaka ja dobra jest nie tylko z polskowo jazyka , itp . , itd . , ale i innych obcych , choć doopy wycieram.
Olej2020.10.12 15:26
Gratuluję !!!!!! Doboru słów, kultury i metod !!!!!! Sowiecka dobra robota.!!!!! Pisz więcej towarzysz !! -Skolko ugodno- !!!!
Oj giwałt! Dzielny jak żydowski gajowy!2020.10.12 15:12
Parch Keller-Krawczyk"oficyer LWP" uzbrojony w wiatrówkę z krzywą lufą! Brudny Keller-Krawczyk, żyd i homoseksualista tutaj pozuje na "oficyer LWP". Żyda i homoseksualistę by w "LWP" - zayeebaliby śmiechem. Oj giwałt!
oficer LWP2020.10.12 16:12
cieszę się z tego, że jestem żydem bo to oznacza, że jestem twoim panem polski goju, dobrze, że to w końcu zrozumiałeś i publicznie wyznałeś
JanP2020.10.12 14:30
O to mój komentarz - tfu...
Olej2020.10.12 14:17
Gdyby w 1920 r. doszło do powstania państwa ukraińskiego i silnej współpracy wojskowo politycznej z Polską. Nie było by dramatu sowieckiego ludobójstwa na Ukrainie, wchłonięcia Ukrainy do ZSRR, nie byłoby Wołynia, i wreszcie nie doszłoby do załamania Polski w 1939 r. Należy wyciągnąć daleko idące wnioski z historii. Odrzucić przeciwieństwa, dokonać rewizji czarnych kart obu narodów, załatwić rachunki krzywd uznaniem win, grobami, pomnikami i pamięcią. I przejść w przyszłość. Pamiętając że ani Niemcy, nie dadzą Ukrainie wolności przed sowietami, ani zachód nie zagwarantuje Polsce bezpieczeństwa przed zagrożeniem i agresją ze strony sowietów. Mamy więc wspólnego wroga, odwiecznego wroga, i bez siebie nie zdołamy się przed nim obronić, ani tym bardziej go pokonać.
oficer LWP2020.10.12 14:27
a jakie to zagrożenie masz ze strony Rosji? czy to oni zlikwidowali fabrykę traktorów URSUS? czy to oni zlikwidowali polskie stocznie? czy to oni sprzedali zachodowi polskie banki?, czy to oni ci likwidują kopalnie?, czy to oni zaczęli likwidacje przemysłu futrzarskiego i uboju rytualnego? czy to oni sprzedali polskie huty amerykanom i hindusom? czy to oni zlikwidowali polski przemysł motoryzacyjny stawiając niemieckie i włoskie montownie? czy to oni sprzedali i polikwidowali polski przemysł elektroniczny? czy to oni sprzedali polskie zakłady lotnicze amerykanom i włochom? czy to oni ci narzucają jaka chemię i GMO masz żreć? co oni mają ci Polaku zabrać i po co po napaści jak to nie jest już twoje jak oni z Niemcami, Francuzami, Włochami, Hindusami żyją bardzo dobrze, przestań słuchać obłąkańców pisowskich i zacznij myśleć samodzielnie jeżeli ciebie na to stać
fumfel2020.10.25 12:37
Olej go, to wyborca pisu. Nie dociera do niego, że polska jest warta paczke fajek i za tyle znowu zostanie sprzedana, jak kiedyś.
kapitan NKWD2020.12.27 1:09
Sprzedali piszesz no, no. Czto za idioty, my brali czto chcieli a paliaki rabotali czto by nie zdochnoć. Kak my chotieli likwidować to wsie by pagibli. Kopiejki u was nie budiet poniali?
Olej2020.10.12 14:55
Jakie to ja mam zagrożenie ? Pierwsza Gwardyjska i dywizje pancerne na kierunku białorusko-smoleńskim, Iskandery w Obwodzie Kaliningradzkim i lokowanie dywizji powietrzno desantowych, którymi chcecie poczęstować Polskę i Kraje Bałtyckie. ...........Jak już piszesz po polsku gdy wykonujesz zadanie w petersburskiej centrali KGB to się dobrze naucz i się postaraj wytężyć inteligencję, wzorując się na swoim mistrzu generale Iwanie Sierowie. Tak na marginesie, żebyś wiedział jak na ,,cymbale polskim zagrać'' Tzw. cymbał polski to cała klawiatura cymbałów, których pozostawiliście w Polsce po okupacji sowieckiej, i te cymbały w istocie zrobiły z Polski bezwolną kukłę, i gospodarczą pustynię, tak przez was pożądaną. Obecnie trwa walka aby tego cymbała polskiego kopnąć w d........ę i żeby albo wyleciał, albo jeżeli go przyjmiecie, zagościł u was w sajuzie jako wasz doskonały produkt polako-podobny. Słowem tak jak w 1920 r. dostaliście manto od Polaków, których w ramach zemsty wykończyliście w Katyniu waszym sowieckim sposobem, tak teraz Polacy nauczeni katyńsko-smoleńskim doświadczeniem zrobią lub powinni zrobić wszystko - z żarciem trawy włącznie, budując armię abyście już nigdy nie zdołali nam zamontować w Polsce polskiego cymbała. Polska wstaje z kolan i to was wprowadza we wściekłość. Odrywają się od was ujarzmione i chcące żyć w wolności narody, i to was doprowadza do obłędu zbrojeń. Tracicie swoją pozycję. Nie będzie komu na was robić, jak za PRL-u gdy cały przemysł pracował na wasze zbrojenia, gdy braliście wszystko za ruble transferowe, którymi można było się podetrzeć, gdyście zablokowali odbudowę Polski Planem Marshalla. Jak wiele innych zablokowanych przez was polskich inicjatyw samodzielności. Byliście i jesteście największym wrogiem i zagrożeniem Polski. Nie Ameryka która jest oddalona o dziesiątki tys. kilometrów, a wy i wasze dywizje skoncentrowane do uderzenia w Polskę, Ukrainę i Kraje Bałtyckie, wy i wasze bomby atomowe i rakiety, którymi chcieli byście spacyfikować wolnych ludzi i wolne narody. Wprowadzono was i wasz naród w syndrom niewolnika, którego jedynym zadowoleniem jest świadomość deptania innych, słabszych.
oficer LWP2020.10.12 15:05
jesteś jednak głupszy od Macierewicza i Błaszczaka razem wziętych, tak jak Hitler zrył łeb Niemcom tak PIS pozbawił ciebie mózgu zastępując ten organ judesejska propagandą, która znalazła podatny grunt w pustym pisowskim czerepie, tak to tylko może napisać ten, który nogami i rekami dąży do pisowskiego koryta ku chwale obłąkańców smoleńskich
Olej2020.10.12 15:22
Według sowieckiej szkoły propagandy i zarządzania tłumem i masami. .........Jak tłumu nie da się ogłupić trzeba go opanować technikami manipulacji. Jak nie ma argumentów, i trzeba urobić opinię wbrew rozumowi i faktom pozostają inwektywy, obelgi i szyderstwo.........W istocie do ,,cymbała polskiego'' trafia, do ludzi inteligentnych potrzeba innych bardziej wyrafinowanych metod. Postaraj się towarzysz kamandir, dadzą order i awansują, pójdziesz wyżej. Znam z opowieści moich przodków te wasze ,,rozsądne'' przekonywanie do ,,rozumu'' z aresztu NKWD na Strzeleckiej 8 w Warszawie. Jakby się czas zatrzymał. Zmień chłopie płytę, trzeszczy a w tle ,,Świat się śmieje'' i ,,Maskowskoje noce''
oficer LWP2020.10.12 15:40
jak to powiedział redaktor Michalkiewicz z tępym ograniczonym umysłowa pisowcem nie da się dyskutować, gimnazjum, propaganda PIS i mamy nowego pisowskiego ogłupionego ich wyznawcę, szkoda słów na takiego ograniczonego i zatrutego propagandą pisowca, Hitler nie miał takich sukcesów w ogłupianiu ludzi jaki ma Kaczyński, mniej używania w pisanych komentarzach słowa "gdyby" bo to świadczy już o bajkopisarstwie
Olej2020.10.12 15:51
Jak to powiedział był kiedyś Józef Mackiewicz; okupacja niemiecka czyniła z Polaków bohaterów, sowiecka zmieniała ich w g..........o. No i mamy z tym g.........em problem, nie od parady i nie od wczoraj !
oficer LWP2020.10.12 15:54
komuniści z PZPR brylujący obecnie w PIS-ie Kryże, Czabański, Piotrowicz, Jasiński tworzą z PIS guano, idealnie to napisałeś, przebudziłeś
kazioo z Sanoka2020.10.12 14:14
Po jakiego czorta Polsce potrzebna taka deklaracja. Widać uległość PiSu wobec Ukrainy kosztem Polski. Ani słowa w niej o godnym pochówku polskch żołnierzy września 39 i rodaków zaryzanych na Wołyniu przez UPA. widać w niej tylko roszczenia Kijeva wobec Polski na ,które PiS się zgadza. Skandal !!!!!!
Oj giwałt! Dzielny jak żydowski gajowy!2020.10.12 14:14
Parch Keller-Krawczyk"oficyer LWP" uzbrojony w wiatrówkę z krzywą lufą! Brudny Keller-Krawczyk, żyd i homoseksualista tutaj pozuje na "oficyer LWP". Żyda i homoseksualistę by w "LWP" - zayeebaliby śmiechem. Oj giwałt!
oficer LWP2020.10.12 14:37
tylko potwierdzasz, że pisior to cymbał
Ja, Szatan2020.10.12 14:14
Instrukcja dla moich wiernych pachołków - pogrobowców faryzeuszy i wyznawców brukselskich neomarksistów: „katolicka kretynizacja polski”, „Po 11…”, „Natalja Siwiec”, „Polak Ateista Dumny Gej” i wielu innych z tej samej szajki ----- 1. Ja sam nigdy nie odważę się bluźnić Tej, której Imienia nie zdołam nawet wypowiedzieć, a która, zgodnie z wolą Boga, zmiażdży mi głowę. A tym bardziej nie odważę się bluźnić Jej Synowi. Więc róbcie to wy! ----- 2. Szukajcie niewygodnych dla Kościoła pojedynczych faktów, wyolbrzymiajcie je i hałaśliwie nagłaśniajcie; gdy takich nie ma – prowokujcie i stwarzajcie kłamliwe plotki, rozgłaszajcie je, i obłudnie rozdzierajcie szaty z oburzenia: „Co to się teraz dzieje w tym Kościele!…”. ----- 3. Nieliczne (a często naciągane) przypadki pedofilii wśród kleru rozciągajcie na CAŁY kler. Pozujcie na obrońców dzieci. ----- 4. Udawajcie rozsądnych, racjonalnych i naukowych („Przecież mamy XXI wiek!”), ironizujcie („Co bierzesz?”, „Zmień lekarza!”), w ostateczności, z braku argumentów, przeklinajcie (tego chyba nie muszę was uczyć). ----- 5. Ostro punktujcie każdy przejaw majątku Kościoła („Widziałeś te marmury w kościołach? Te ołtarze kapiące od złota? A nowy samochód proboszcza?”) ----- 6. Biblię przedstawiajcie zawsze jako naiwne bajki starożytnych pasterzy, Eucharystię jako „wafelek” bez znaczenia, Różaniec (jak ja go nienawidzę!…) i inne praktyki religijne – jako prymitywne zabobony, Świętych jako demagogów i niezdiagnozowanych pomyleńców, Dekalog – jako zniewolenie człowieka, ewidentne cuda, szczególne eucharystyczne – jako wymysły dla łatwowiernych, a wreszcie samo piekło – jako fikcję wymyśloną przez przebiegły kler dla straszenia i podporządkowania naiwnych prostaków. ----- 7. Szczególnie mocno próbujcie podważyć autorytet Jana Pawła II, który mi tyle dusz odebrał! Wykreujcie go na „obrońcę pedofilów w sutannach”. Nieważna prawda, ważny skutek. ----- Gdy już to wszystko zrealizujecie, wtedy niektórzy nabiorą się na to i wpadną na całą wieczność w moje sidła. A wtedy ja powiem im z satysfakcją: „Już za późno. Trzeba było słuchać księży!” ----- (–) Szatan, strącony z Nieba ex-cherubin, „Non serviam”
Olej - dumny obrońca dyktatur!2020.10.12 14:12
Ogólnie mówiąc to jestem głupia pisda zza Buga , dosłownie i w przenośni i nienawidzę Polskich Panów . Wprowadzają mnie w kompleksy . Moi rodzice do śmierci spali na piecu i gotowali jedzynie dla nas i świń w tym samym kotle . Tutaj się podpisuje różnie , bo jak wspomniałem , jestem głupia pisda zza Buga , ale lubię "politykować , "filozofować " , pokazywać jaka ja dobra jest nie tylko z polskowo jazyka , itp . , itd . , ale i innych obcych , choć doopy wycieram.
oficer LWP2020.10.12 14:10
czy zająknął się Duda nad spalonymi żywcem przez bandytów ukraińskich 40-stoma osobami w tym kobiety w ciąży w Odessie? oczywiście, że nie bo dla niego i całego PIS z Kaczyńskim, Błaszczakiem, Macierewiczem na czele im większy bandyta ukraiński tym jest Duda z PIS jego najlepszym przyjacielem, co, ich obchodzi, że bandyctwo ukraińskie mordowało Ukraińców tylko dlatego, że mówili po rosyjsku, czy miał odwagę powiedzieć o Ukraińcach i żydach ukraińskich, którzy przyczynili się do tego głodu? oczywiście, że nie, on z całym PIS potrafi tylko na rozkaz masonerii żydowskiej kłamać, że to Rosjanie a ogłupiony POPIS-owym 500+ tępy goj łyka tą piso-żydowska propagandę
Jan Radziszewski oraz2020.10.12 14:10
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄𝐉 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐈 𝐂𝐇𝐈𝐍 𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐉𝐄: 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐖 𝐃𝐎𝐌𝐔 𝟓𝐆 𝐈 𝐂𝐇*𝐉 𝐂𝐈 𝐍𝐀 𝐂𝐙𝐎𝐋𝐄 𝐖𝐘𝐑𝐎𝐒𝐍𝐈𝐄 !
Jarosław Karłowaty2020.10.12 14:12
wcześniej poinformowały cały świat, żeś pisowski cymbał co zostało przyjęte owacjami na stojąco, bardziej radosnej nowiny świat pogrążony w pandemii nie mógł otrzymać
Olej2020.10.12 14:05
Czas nagli a tego czasu ani Ukraina, ani Polska nie ma. Potrzebna jest siła obydwu skoordynowanych 400 tys. armii z połączonym szefostwem sztabów, skoordynowanym działaniem służb wywiadu i kontrwywiadu, z opracowaniem wspólnych planów operacyjno strategicznych. Potrzebna jest siła państw Europy Środkowej -Kraje Bałtyckie, Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry, aby o państwach europy środkowej nie rozmawiano w Paryżu, Berlinie czy gdziekolwiek indziej. Jest szansa aby uzyskać podmiotowość i zmienić układ geopolityczny Europy. Zbroić się na potęgę ! Tylko wówczas nikt nie zagrozi bezpieczeństwu krajów środkowoeuropejskich i nikt w przyszłości nie będzie nimi handlował realizując swoje interesy z sowietami.
oficer LWP2020.10.12 14:18
zrobisz tyle na ile ci pozwoli USA, reszta to jest szczekanie, amerykanie są zainteresowani aby cymbał polski żył w strachu przed Rosją i kupował amerykańską broń dając miejsca pracy amerykanom i płacąc na ich emerytury, im dłużej straszą cymbała polskiego tym więcej zarabiają, w tym czasie cymbał polski zlikwidował już cały przemysł zbrojeniowy, nawet POPIS sprzedał zakłady lotnicze w Mielcu i Świdniku bo cymbałowi polskiemu nie były potrzebne, cymbał polski nie potrafi nawet podwozia do kraba wykonać i musi kupować w Korei Południowej, ale w szczekaniu i mądrzeniu to są pierwsi w świecie zgodnie a rozkazem z USA, ty kolejny mistrz i strateg,m który w razie wojny pierwszy sp..li z Polin
Kiemlicz2020.12.27 1:11
Ładować czy na pal?
Olej2020.10.12 14:40
Jak już piszesz po polsku gdy wykonujesz zadanie w petersburskiej centrali KGB to się dobrze naucz i się postaraj wytężyć inteligencję, wzorując się na swoim mistrzu generale Iwanie Sierowie. Tak na marginesie, żebyś wiedział jak na ,,cymbale polskim zagrać'' Tzw. cymbał polski to cała klawiatura cymbałów, których pozostawiliście w Polsce po okupacji sowieckiej, i te cymbały w istocie zrobiły z Polski bezwolną kukłę, tak przez was pożądaną. Obecnie trwa walka aby tego cymbała polskiego kopnąć w d........ę i żeby albo wyleciał, albo jeżeli go przyjmiecie, zagościł u was w sajuzie jako wasz doskonały produkt polako-podobny. Słowem tak jak w 1920 r. dostaliście manto od Polaków, których w ramach zemsty wykończyliście w Katyniu waszym sowieckim sposobem, tak teraz Polacy nauczeni katyńsko-smoleńskim doświadczeniem zrobią lub powinni zrobić wszystko - z żarciem trawy włącznie, budując armię abyście już nigdy nie zdołali nam zamontować w Polsce polskiego cymbała.
oficer LWP2020.10.12 15:09
typowy pustostan pisowski
postronny2020.10.12 15:14
napisz jakie bezpośredni wpływ na to co dzieje się w październiku w 2020 roku ma to co było w 1920 roku
Spostrzegawczy......2020.10.12 16:20
A jaki ma wpływ to co stało się w Smoleńsku, co się dzieje w Obwodzie Kaliningradzkim, Na Białorusi i Ukrainie /Donbas, Krym/ na to co dzieje się w Polsce w październiku 2020 r. ?
Jan Radziszewski2020.10.12 13:57
https://www.youtube.com/watch?v=pM2w6MzMsac
violencja2020.10.12 22:54
Nic z tego nie rozumiem , to chińskie.Chińskiego nie znam , angielski i ruski , czeski trochę .Niemiecki militarny dobrze , ale ten chiński przekaz nie trafia.