14.05.15, 20:50

Ojciec Święty o... trenerach sportowych

Papież Franciszek wystosował przesłanie na międzynarodowe seminarium o roli trenera w formacji sportowców, jakie zorganizowano w Rzymie (14-16 maja) z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Świeckich.

W przesłaniu zwraca uwagę na wymiar wiary, którego nie powinno się wyłączać ani z uprawiania sportu, ani z fachowego przygotowania do niego.

„Wiara pozwala podnosić wzrok ku Bogu, by nie absolutyzować żadnej z naszych aktywności, także sportowej, zarówno amatorskiej, jak zawodowej, oraz by nabyć właściwego dystansu i mądrości dla zrelatywizowania porażek i sukcesów. Wiara daje spojrzenie dobroci na innych, pozwalając przezwyciężać pokusę zbytniej rywalizacji i agresywności, daje nam zrozumieć godność każdej osoby, także mniej zdolnej czy pokrzywdzonej. W tym znaczeniu trener może znacznie przyczynić się do stworzenia klimatu solidarności i otwartości. Dotyczy to zwłaszcza młodych zepchniętych na margines albo społecznie zagrożonych, wobec których należy znaleźć sposoby przybliżenia im sportu oraz socjalizujących doświadczeń”.

Zdaniem Franciszka przewodników w życiu potrzebuje zwłaszcza młode pokolenie na drodze do dojrzałości. Trenerzy sportowi powinni odznaczać się szczególnymi cechami osobowości, które pozytywnie wpływałyby na wychowanków nie tylko w wymiarze danej dyscypliny, ale także w życiu.

Ojciec Święty przestrzega także przed wynaturzeniami sportu pod presją rosnących nacisków wielkich interesów ekonomicznych. Zwraca uwagę również na potrzebę „formowania formatorów” w sporcie, czyli odpowiedniego przygotowania trenerów na wzór nauczycieli czy katechetów.

KZ/Radiovaticana.vaKomentarze

anonim2015.05.15 8:51
Czekam aż papa wypowie się n.t. obsługujących wózki widłowe, albo myjących szyby na dużych wysokościach....czyż oni nie zasługują na uwagę Franciszka?