Wysokość dodatkowego świadczenia będzie zależna od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego. Świadczenie w kwocie najniższej emerytury otrzymają osoby, których wysokość świadczenia głównego nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł. Osoby, których świadczenie główne przekracza tę kwotę, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą świadczenia głównego a kwotą 2,9 tys. zł. Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeśli jego kwota jest niższa niż 50 zł.

„Czternaste emerytury” będą wypłacane od sierpnia 2022 roku