03.12.21, 21:04fot. pixabay.com

5 znaków końca świata. Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego!

O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych.

Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła.

Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy.

Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?

1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.

2. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»

3. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”

4. Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»”

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

5. Ostatni znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»”.

Wiele z tych znaków możemy obserwować współcześnie. I choć niektórzy bagatelizują proroctwa ks. Gobbiego, to przekaz, jaki otrzymał, wiele rozjaśnia w trwającym współcześnie zamęcie. Wydaje się, że ks. Gobbi otrzymał dar proroctwa, wszak na spisanych przez niego objawieniach można dostrzec opis współczesnych czasów, pełnych niepokoju, także w Kościele.

 

Tekst powstał na podstawie książki „Ks. Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”. Książkę znajdziesz tutaj: https://www.znak.com.pl/ksiazka/ksiadz-stefano-gobbi-sekretarz-matki-bozej-mariadele-tavazzi-136939

Źródło: twojawalkaduchowa.pl

Komentarze

Anonim2021.12.4 22:22
Bzdurne opowiastki dla ciemnoty i swołoczy - tym jest wasza wiara.
Antychryst2021.12.4 21:17
Załóżmy że młody chłopak ok 15 wylądował na bezludnej wyspie z 10 ładnymi 15 latkami dziewicami gdzie spędzą resztę życia - to logiczne że one będą jego żonami - po jakimś czasie małżeńskiego pożycia z daleka widać okręt który tonie, a do brzegu dopływa dwóch wycieńczonych 18 latków. Mąż tych żon wie co należy zrobić żeby nie było grzechu - ale chrześcijanie nie mogą znieść prawdy ze strachu przed swoim kłamcą Jezusem - wolą niszczyć siebie i swoje dzieci i poszerzać sodomę byle tylko wpychać obłudną miłość i miłosierdzie i fałszywą równość płci -a robią to ze strachu.
AAAtomek2021.12.4 19:42
Jakieś wizje prześladowanych ministrantów przez księży seksualnych drapieżców?
" aTomku" ! Lepiej będzie....jak2021.12.4 20:02
...będziesz patrzył na siebie co robiłeś dzieciom! A nie na innych! Zapominasz jakoś swojego starego nicku, w dodatku, mówiącego prawdę o tobie! Nie używasz ostatnio tego nicku:"....ateista ..dumny gej.."! Dlaczego? Przecież nim jesteś, tylko może już nie taki dumny, bo stary!???
Anonimus2021.12.4 20:31
Ten, który ciągnie go najbardziej ma na imię Belzebub
katolik2021.12.4 16:39
Możesz grzeszyć całe życie ale jeśli nawrócisz się tuż przed śmiercią to jesteś na równi z tym co całe życie spędził umartwiając się.....
Janek2021.12.4 18:15
A jednak umartwienie zostanie potrzykroć wynagrodzone, a ten który przyszedł na 5 przed 12-tą na wołanie Chrystusa do jego królewstwa, nie będzie miał więcej uciechy, lecz zapłaci za wszystko, co do joty w straszliwym czyśccu, czasami równemu piekłu i tylko na tyle lżejszym, że może mieć nadzieję, że jednak to piekło opuści. Dlatego też dusza sprawiedliwszego doczeka szybszego zbawienia, a sprawiedliwego od razu wejdzie do Królestwa Niebieskiego i dozna wiecznego szczęścia od razu.
Nie- "katoliku".Mylisz się.2021.12.4 19:51
Przeciętny Katolik wie, że nim nie jesteś! I wie też kim jesteś, występując tu pod wieloma nickami!! A ty nawet nie wiesz gdzie robisz błędy! Otoż !- Nie jest się na równi z tymi, co grzeszyli całe życie! --Tylko tyle, i aż tyle, że nie jest się potępionym na wieki w piekle! Gdyż ma się wtedy odpuszczone winy, ale kara za grzechy będzie do odpokutowania w Czyśćcu! To podobnie jak w naszym ziemskim życiu. Też za czynione przez ludzi różne złe i bardzo złe czyny, są więc są za to skazani do więzienia na dłużej czy krócej! Ale nie wszyscy tak grzeszą.!
Antychryst2021.12.4 20:45
oprócz dobrego łotra - ten nie musiał pokutować. No i są jeszcze patriarchowie ze st ci jak zabijali to nie mieli grzechu i jak brali sobie nierządnice na żony - to ich słowa pana Jezusa o tym żeby nie brać żony odrzuconej bo to grzech - ich nie dotyczyły, no i bohaterów powstania warszawskiego też nie dotyczyły nauki o nadstawianiu policzka -grzechu nie mieli i nie trzeba się z uwielbienia tego i z zachowania podobnie względem napastników - spowiadać
Palindrom2021.12.4 23:35
Nie zapomniałeś o ciągnących się za tzw. byłym grzesznikiem skutkach jego radosnego hasania? Poczytaj Katechizm Kościoła Katolickiego, a szczególnie część o czyśćcu. Znasz opowieść o pokucie, polegającej na pozbieraniu wcześniej rozsypanego po mieście pierza?
Styki2021.12.4 15:10
Widziałem do Polski wielką nienawiść. Ona jest odgrodzona słupem światła od reszty krajów. Ten słup światła w pewnym momencie wybucha, przechodzi przez niebo i sięga do kosmosu i aż do drugiej Ziemi. Innej planety, bardzo podobnej do Ziemi. To jest inna Ziemia. Zobaczyłem jak ten słup światła wsysa Polaków z różnych części świata i przenosi na tą ziemię. Nie rozumiałem dlaczego tylko Polaków, a zostało 3 milionów starców, ci nie chcieli iść. Oni chcieli zostać. Ci co chcą oddać swoje prochy. Aaaa … Dziwne … – przyznaję. Usłyszałem głos, który powiedział wyraźnie 3 miliony. I tylko Polacy i tego nie mogę zrozumieć. Zobaczyłem jak inne nacje uczyły się języka polskiego, oby tylko się załapać. Tam nie będzie wieży Babel
Martin Marco2021.12.4 12:54
Allah to szatan- antychryst wspomniany w Apokalipsie. Potwierdził to sam Chrystus podczas niedawnych objawień Alicji Lenczewskiej (oficjalnie uznanych przez Kościół). Powstały dwie książki: 1.) Świadectwo Dziennik Duchowy, 2.)Słowo Pouczenia i właśnie w tej drugiej książce widnieje ta informacja (strona 282 i dalsze) Co ciekawe, zgodnie z Apokalipsą oraz z objawieniami danymi Lenczewskiej islam zniknie.
Anonim2021.12.4 12:43
Spadające gwiazdy Haha. Przykładowo nasze Slonce to gwiazda. Gwiazdy to obiekty nawet miliony razy większe i masywniejszy niż ziemia także w przypadku zbliżenia się gwiazdy do naszej planety to Ziemia zostałaby przyciągnięta do gwiazdy a nie na odwrót. Ahhh, te bajeczki pisane przez kleszych krętaczy.
JoGa2021.12.4 15:21
Taki jesteś nowoczesny, a taki ograniczony, nie jesteś w stanie pojąć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ty myślisz, że jak Bóg przyjdzie na ziemię, to będzie się stosował np. do przepisów ruchu drogowego?
taka prawda2021.12.4 15:21
Nie wysilaj sie lewacki POmiocie ty i tak tego nie zrozumiesz.Hahaj sie dobrze.Ale cos zrobil ze swoja dusza?
JoGa2021.12.4 15:26
Taki jesteś nowoczesny, a nie jesteś w stanie zrozumieć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Myślisz, że jak Bóg zejdzie na Ziemię, to będzie się stosował, np. do przepisów o ruchu drogowym?
infor2021.12.4 19:38
i po co komentujesz sprawy, gdzie twoja wiedza jest na poziomie debila? Tak czynią tylko prymitywne lewackie gów.a
jack2021.12.4 12:18
Te spadające gwiazdy to wybuchy bomb termojądrowych i tyle. Kropka.
izydor2021.12.4 10:06
Ciągle z tym panbukiem rozmawiają, z jezuskiem, maryjką a żadnemu nie powiedzieli żeby dzieci nie ruchać.
festyn pod tecza2021.12.4 15:23
do psychiatry marsz!!!
Palindrom2021.12.4 9:51
Ksiądz Gobbi nie pisał o końcu świata, a o nadchodzących Bożych porządkach na Ziemi.
OSTRA ORKA!!!2021.12.4 9:10
Gobbi to zdrobnienie Goebbelsa?
Anonim2021.12.4 9:46
idiotów nie sieją?
Anonim2021.12.4 9:09
To się skończy polowaniem na biskupów ! Nie róbcie tego ! ...................... https://www.youtube.com/watch?v=NBeeHZaLZpw
Anonim2021.12.4 9:07
Nie budujcie wiary na tym, co mówię ja lub inny ksiądz ! Ks. Grzegorz Śniadoch .................... https://gloria.tv/share/8TirGMk7veKn3LhGvu3Mf1sbB
OSTRA ORKA!!!2021.12.4 8:03
Żadne objawienia prywatne, nawet te oficjalnie uznane za kościół "nie należą do depozytu wiary" (Katechizm Kościoła Katolickiego nr.67 ). Św. Jan od Krzyża żyjący w XVI w. nie miał wątpliwości, że wraz ze śmiercią ostatniego Apostoła zakończyło się jedyne Objawianie Boże skierowane do wszystkich narodów i przestrzegał przed poszukiwaniem, a nawet pragnieniem nowych objawień: „Jeśli dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając innych rzeczy lub nowości”.
krzyś2021.12.4 8:55
Tak ,to prawda , objawienia nie należą do depozytu wiary , to co Bóg chciał powiedzieć , powiedział w swoim SŁOWIE . Objawienia to nie dogmat wiary i nie taka jest ich rola , te uznane przez K.K. mają nas ostrzegać , uwrażliwiać , zmuszać do refleksji nad stanem naszej wiary , nie musimy w nie wierzyć ale też nie powinniśmy ich lekceważyć , wydaje mi się że głęboko wierzący nie może być wobec nich obojętny , obyśmy się nie okazali ignorantami , tu jest potrzebna pokora .
Palindrom2021.12.4 9:53
Nie wiem czy wiesz, ale WSZYSTKIE objawienia i przepowiednie opisane w tzw. Starym Testamencie były objawieniami prywatnymi.
Ptasi móżdżek2021.12.4 20:50
no to wierzyć czy nie w te prywatne skoro sam Jan od Krzyża twierdził że nie?
Palindrom2021.12.4 23:49
Wybierz się choć raz na Mszę św., a dowiesz się, w co masz wierzyć i jak.
Mafia broni swoich do końca świata...2021.12.4 6:22
Podwładny arcybiskupa poznańskiej kurii wysyłał półnagie zdjęcia i proponował wspólne wakacje poznanemu w sieci mężczyźnie. Młody mężczyzna napisał skargę do poznańskiej kurii. Skarga trafiła m.in. do abpa Stanisława Gądeckiego. Zawiadamiający otrzymał nagle nieoczekiwaną odpowiedź. - "Odebrałem ją jako próbę zastraszenia mnie. Zasugerowano, że zostanie przeciwko mnie wytoczona sprawa karna o zniesławienie księdza, który nagabywał mnie przez internet" — mówi nam mężczyzna, który złożył oficjalną skargę na jednego z kurialistów. ( https://www.onet.pl/informacje/onetpoznan/archidiecezja-w-poznaniu-ksiadz-proponowal-w-internecie-intymne-spotkanie/qngsxz9,79cfc278 )
Dlatego....2021.12.4 7:52
Spada religijność Polaków. "Mieliśmy być zieloną wyspą katolicyzmu, idziemy ścieżką Irlandii"
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest LOLcontent!2021.12.4 1:43
Cud słońca i spadające gwiazdy.
Clint2021.12.5 6:51
I znowu jest ten sam debilek ze skrótem LOL, mówiącym, ze jego panem jest Lucyfer. Biedny człowieczek, ostatnie chwile głupiej radości przed potępieniem :-)
"gwiazdy zaczną padać z nieba"2021.12.4 1:41
Oderwą się od sfery gwiazd stałych i z łoskotem spadną na Ziemie. Czego nie rozumiecie bluźniercy hehehe?
jack2021.12.4 12:10
Te spadające gwiazdy to bomby termojądrowe i tyle. Kropka.
Kubiak2021.12.4 1:15
Smartfon czy sonda na Marsa albo operacja na serce działa na podstawie nauki. Dlaczego mamy więc odrzucać naukę, która mówi o biogenezie?
aaa2021.12.4 1:07
tak namotali ludziom w baniakach, że gdyby teraz pojawił się Jezus - wierzący w niego pobiliby go krzycząc, że antychryst
Anonim2021.12.3 23:28
gwiazdy bedą padać z nieba?? ,a co q-wa śniezynki jakieś? ktoś coś w astronomii nie doczytał?? wystarczy jedna a szlag trafi i wszystko sie popieprzy hehehe buahahahaha
Anonim2021.12.4 1:05
W Czelabińsku nikt sie nie śmiał.
Ale to byl maly kamyk2021.12.4 1:42
a nie "gwiazda".
wxyz2021.12.3 23:27
Końca świata nie będzie bo czekamy na Oczyszczenie, 3 dni ciemności i Paruzję.
Styki2021.12.3 22:55
Już niedługo obudzę ducha wielkiego proroka w Polsce, a działać on będzie w duchu Eliasza. Sam Henoch i Eliasz także powrócą na ziemię, aby doprowadzić resztkę Żydów do pełnego nawrócenia. Ci z nich, co nie uwierzą, będą spaleni żywcem i starci w proch z powierzchni ziemi. Istnienie ludzi będących w grzechu wiecznym, czyli w grzechu przeciw Duchowi Świętemu, utraci rację bytu. To wszystko się stanie się w chwili największego oczyszczenia ziemi, odkąd została stworzona. Nie dziwcie się Żydom, ani ich odstępstwu, gdyż przy tej nacji, demony o wiele gorliwiej pracowały niż przy innych nacjach. Powód tego był jasny, ich wybraństwo i fakt, że to Ja miałem się z nich narodzic
matis892021.12.3 22:13
Obecnym znakiem końca jest globalne aborcyjne szczepienie Antychrysta i masonerii w plandemii. Kto przyjął aborcyjną szczepionkę Antychrysta jest już poddany pod jego moc tuż przed jego ujawnieniem. Sprzeciw wobec Antychrysta nie wyjdzie od tych co przyjęli jego aborcyjną szczepionkę, oni zapewne będą twierdzić że Antychryst to wspaniały człowiek. Także podział Antychrysta już jest nakreślony na ludzkośći.
katolicka deratyzacja Polski2021.12.3 22:22
Satanistyczna Konfederacja uznaje tylko Talmud i chasydow za braci Syjonu
Anonim2021.12.3 22:05
Widzę, ze w tej waszej sekcie katolickiej, co drugi osobnik ma jakies objawienia, a ścislej mówiąc, urojenia, omamy i paranoje. Same czuby i tyle w temacie.
Anonim2021.12.4 1:06
Wiesz że nie masz gdzie uciec?
Palindrom2021.12.4 10:05
Twoje najważniejsze "omamy" przed tobą, śmiem nawet twierdzić, że wcale długo to nie potrwa, kiedy impotentnie, z rozdziawioną gębą i sparaliżowanym językiem staniesz twarzą w twarz z "omamem" Chrystusa i Bożej Sprawiedliwości. Niestety, rechot Szatana przy tym spotkaniu urojeniem, omamem czy paranoją już nie będzie, bo będzie… wieczny.
Polak2021.12.3 22:01
Każde objawienie Maryjne jest manifestacją szatana, pokażcie mi ile znaczy Maryja w Biblii gdzie pisze że należy się do niej modlić, kiedy Jezus mówi że mamy ją czcić i się modlić albo który z apostołów. Jakie ona ma znaczenie w Bibli? Przecież to oczywiste że objawiająca się Maryja to naprawdę szatan
katolicka deratyzacja Polski2021.12.3 22:23
Konfederacja to Zydzi i protestanci
Antychryst2021.12.4 21:04
Otóż nie masz racji gdyż sam syn boży kłamiący całą doktryną że jest ojcem to szata - kłaniaj się pierwszemu pośrednikowi to każą ci kłaniać się jego matce jego babci, oblubieńcowi, apostołom - papieżom, kapłanom - a na koniec każdemu aż do twojego udręczenia bo to jest wzorem pokoju i świętości dla nich właśnie - nawet jakby cię mieli zgwałcić - dla ciebie ma być ważniejsze cierpienie jednodniowe jakiegoś faceta 2000 lat temu niż twoja czystość.
Anonim2021.12.4 23:07
Maryja Matka Jezusa Chrystusa jest Współodkupicielką, ponieważ już Symeon zapowiedział: a Twoją Duszę miecz przeniknie. Tylko matka może wiedzieć jak się cierpi kiedy jej dziecko doświadcza cierpienia. Maryja znaczy w Biblii bardzo dużo i tylko protestant tego nie umie dostrzec, trzeba się nawrócić żeby uwierzyć.
Styki2021.12.3 22:01
Najpierw przyjdzie Eliasz.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.12.3 21:33
Caracale miały byś produkowane w Polsce ale do koryta dorwał się PiS i szMacierewicz. Caracali nie ma, szMacierewicza już nie ma, pisu za chwilę też nie będzie, pozostanie ... ręka w nocniku...
katolicka deratyzacja Polski2021.12.3 22:25
PO to partia faszystowska
Filozof2021.12.4 13:45
Jesteś w błędzie - PO to to partia marksistowska.
matis892021.12.3 21:33
Przypominam, szatanistyczny lewacki PIS prócz aborcyjnych, demonicznych szczepionek Antychrysta oficjalnie wspiera i reklamuje cyfrowe państwo bezgotówkowe Antychrysta i Nowego Ładu NWO do Znamienia Bestii. Wspieranie lewackiego PISu to już wybieranie Antychrysta przeciwko Chrystusowi. Szatanistyczny PIS wprowadza usługi dostępne tylko drogą cyfrową dążąc do cyfrowego zniewolenia Polaków, bezgotówkowego państwa Antychrysta i jego Znamienia Bestii.
katolicka deratyzacja Polski2021.12.3 22:26
Konfederacja to pieniadze Putina i Lukaszenki
5 znaków cd2021.12.3 21:31
2. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony» 3. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata. „Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. «Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”
5 znaków końca świata.2021.12.3 21:30
Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego! .... O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych. Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła. Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy. Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki? 1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. „Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.
matis892021.12.3 21:30
Przypominam, Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik sługa Antychrysta 7.10.2019 wprowadził do KK demona Pachamame pogańską Matkę Ziemię, biblijną Ohydę Spustoszenia. Od tego czasu trwa czas Antychrysta. Jak mówi ks. Daniela od Ohydy Spustoszenia 1290 dni. 7.10.2019 + 1290 = 18.04.2023r.. Jest to wtorek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
katolicka deratyzacja Polski2021.12.3 22:28
Korwn i Michalkiewicz to masoni obrzadku szkockiego.
matis892021.12.3 21:29
Obecnym znakiem jest cyfrowe państwo bezgotówkowe Antychrysta do Znamienia Bestii. Bez Znamienia Bestii na ręce lub głowie nic nie kupisz i nie sprzedaż bo będzie cyfrowe państwo bezgotówkowe, gotówka więc będzie bezwartościowa. Obecnie jest to oficjalnym celem całego lewactwa z szatanistycznym, lewackim PISem na czele.
Skrzypek na dachu2021.12.3 21:21
Ludzie nie dajcie sie nabrac , bo zastrzyk Pfajzera nie jest szczepionka tylko eksperymentalna biotoksyna mRNA retrowireusowa , ktora nie chroni przed niczym tylko niszczy zdrowym ludziom odpornosc na grype katary i zwykle zaziebienia .
katolicka deratyzacja Polski2021.12.3 22:29
Konfederacja to szambo lejace siez uszu.