We wspomnienie patronki trudnej pracy obchodzimy w Polsce Dzień Górnika.  

- „W tych dniach, kiedy w całej Polsce odbywają się uroczystości barbórkowe, składamy gratulacje i podziękowanie za górniczy trud, który służy całemu naszemu narodowi”
- napisał w Przesłaniu na uroczystości barbórkowe prezydent.

Andrzej Duda przyznał jednak, że „nie sposób radośnie świętować w cieniu tragedii, do której doszło 28 listopada w jaworzniańskiej kopalni Sobieski”.

- „W dramatycznych okolicznościach tradycyjne obchody ograniczają się do nabożeństw w intencji górników – o wieczny odpoczynek dla tych, którzy odeszli na wieczną szychtę, a dla żyjących o zdrowie, spokojną i bezpieczną pracę oraz wszelką pomyślność”

- napisał.

28 listopada w kopalni Sobieski w Jaworznie sześcioosobowa brygada miała za zadanie przepłukać rurociąg posadzkowy w pochylni 500 m pod ziemią. Wówczas doszło do niekontrolowanego wypłynięcia wody i rozerwania rurociągu. Czterech górników zginęło, a dwóch zostało rannych.

- „Łączę się ze wszystkimi pogrążonymi w żałobie, składając hołd pamięci zmarłych. Myślami i modlitwą jestem z rodzinami ofiar oraz z całą lokalną społecznością. Bliskich proszę o przyjęcie wyrazów mojego serdecznego współczucia. Przyjaciół, którzy ich wspierają, proszę o okazanie także w moim imieniu troski i tej wyjątkowej solidarności, którą zawsze otaczano żony, dzieci, rodziców i wszystkie osoby dotknięte śmiercią górnika”

- poprosił prezydent.

Andrzej Duda skierował w stronę górników „wyrazy uznania i wdzięczności za pielęgnowanie górniczego etosu i zwyczajów wspólnoty, która wyraża się w słowach górnicza brać”.

- „Dziękuję za świadectwo jedności, które górnicy dają i w codziennej pracy, i w przełomowych momentach historycznych, i wreszcie w obliczu wypadków i sytuacji kryzysowych – organizując akcje ratownicze w zakładach oraz spiesząc sobie nawzajem z pomocą”

- napisał.

„W imieniu rodaków” prezydent podziękował również „za całoroczny wysiłek, który ma wartość strategiczną dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego naszej Ojczyzny, a przede wszystkim dla milionów polskich rodzin, którym zapewnia warunki niezbędne do życia, zwłaszcza w zimowej porze roku”.

Na koniec wyraził życzenie, „abyśmy mogli jeszcze przez długie lata korzystać z krajowych zasobów, zgodnie z potrzebami naszymi i przyszłych pokoleń”.