GUS podał nowe dane na temat nastrojów konsumentów (BWUK) oraz ich prognoz dot. sytuacji w najbliższym czasie (WWUK). Wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od – 100 do + 100. Wynik poniżej 0 oznacza negatywne nastroje. Chociaż Polacy wciąż obawiają się sytuacji gospodarczej, to w listopadzie odnotowano lekką poprawę nastrojów.

Wskaźnik BWUK wyniósł – 44. Poprawiła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 5,6 p. proc.), ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3,2 p. proc.) oraz możliwości dokonywania ważnych zakupów (o 1,2 p. proc.).

Odnotowano jednak niższe wartości dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,3 p. proc.) i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 0,8 p. proc.).

W odniesieniu do listopada ub. roku, obecna wartość BWUK jest niższa o 20,7 p. proc.

Wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) wzrósł w listopadzie o 1,9 p. proc., kształtując się na poziomie -33,8. Konsumenci lepiej oceniają przyszłą sytuację ekonomiczną kraju i możliwość przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższe wartości odnotowano jednak dla ocen przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.