1. Anioł Stróż zawsze troszczy się o ciebie

Każdy z nas ma swojego anioła stróża i on naprawdę istnieje, pomimo faktu, że często o tym zapominamy.

W Piśmie Świętym czytamy o tym:

- Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie (Wj 23,20-23).

2. Aniołowie często przedstawiani są jako wyposażeni w skrzydła i miecze, ale wcale tego nie mają i nie potrzebują.

W sztuce najczęściej są przedstawiani przez artystów w postaci ludzkiej, zwykle jako młodzieńców (lub słodkie dzieci) ze skrzydłami. Nagość i bose stopy miały symbolizować ich niewinność i oderwanie od spraw materialnych. Mają mieszkać w chmurach.

Anioł może przybrać ludzką postać, o czym mówi nam Biblia, ale jest to czysty duch, który nie posiada określonej postaci fizycznej. Moc aniołów jest znacznie potężniejsza i ma całkowicie inny charakter niż ta, którą znamy jako atrybuty mocy wynikającej z ciała.

3. W Piśmie Świętym jest mowa o trzech aniołach, którzy nazywani są po imieniu

Są to: Gabriel, Rafała i Michał. Kim byli?

Gabriel po hebrajsku oznacza ‘Bóg jest moją mocą’ i jest posłańcem przynoszącym ludziom przesłania od Boga. Jest zwiastunem potężnego, mocnego działania Boga w sytuacjach po ludzku niemożliwych: poczęcia Jana Chrzciciela czy zwiastowania Maryi.

Rafał to po hebrajsku ‘Bóg uzdrawia’. W Księdze Tobiasza występuje pod postacią ludzką i przybiera popularne żydowskie imię Azariasz, towarzysząc młodemu Tobiaszowi w drodze z Niniwy do Raga w Medii. Uzdrowił ze ślepoty jego starego ojca i uwolnił od złego ducha dręczoną napaściami szatana Sarę.

Michał po hebrajsku znaczy ‘Któż jak Bóg!’. Jest archaniołem Bożej sprawiedliwości i jednym z najpotężniejszych duchów niebiańskich. Archanioł Michał jest dowódcą wojsk Boga i ze swoimi aniołami pokonuje zbuntowane anioły (por. Ap 12,7).

4. Anioły nie tylko chronią

Aniołowie przekazują także ważne wiadomości.

5. Szatan też kiedyś był aniołem i nie ma takiej mocy, jak powszechnie się uważa

Nie jest prawą, że diabeł (upadły anioł) posiada taką samą moc jak jak inne anioły, które nie zbuntowały się przeciwko Bogu. Zerwał łączność ze swoim stwórcą i to jest przyczyną osłabienia jego mocy. Nie posiada on na przykład mocy, żeby zmusić człowieka do grzechu. Może jedynie kusić. To od człowieka zależą jego własne decyzje.