Inicjatorzy projektu z Polski, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Serbii, Azerbejdżanu, Holandii, Francji i Litwy podkreślają, że straty poniesione przez ofiary niemieckiej agresji wciąż wymagają „rozważenia i analizy”.

- „Nawet dziś niszczycielskie konsekwencje II wojny światowej są odczuwane przez szereg państw europejskich w wielu dziedzinach. Ogromne i często nieodwracalne straty podkopały dobrobyt i zahamowały potencjał rozwoju na wiele pokoleń”

- wskazują parlamentarzyści.

W projekcie zaznaczono, że „kwestia sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia dla ofiar II wojny światowej dotychczas nie została w sposób wyczerpujący i dokładny zbadana”.

- „Dlatego uważamy za konieczne przeprowadzenie analizy dot. poszanowania prawa wszystkich ofiar do otrzymania zadośćuczynienia niezależnie od ich narodowości, tożsamości etnicznej, czy kraju pochodzenia. Szczególną uwagę należy poświęcić tym, którzy nigdy nie dostali właściwego zadośćuczynienia. (…) Prawdziwa sprawiedliwość nie znosi dyskryminacji i podwójnych standardów”

- czytamy w dokumencie.