Duchowny wyraził uznanie dla afrykańskich biskupów za ich stanowcze odrzucenie "Fiducia supplicans" oraz za przypomnienie o prawdzie Ewangelii i godności ludzkiej. Kardynał Sarah podkreślił, że działania tych biskupów przyczyniły się do jedności Kościoła, a ich stanowisko było wyrazem miłości duszpasterskiej.

W kontekście zbliżającego się Synodu, kardynał Sarah zaapelował do biskupów afrykańskich, aby pamiętali o uniwersalnym charakterze wiary. Ostrzegł także przed destrukcyjną ideą, że prawdę wiary należy interpretować zależnie od miejsca, kultury i ludu. Kardynał Sarah zwrócił uwagę na konieczność zachowania szczególnej czujności w obliczu zbliżającej się sesji Synodu, podkreślając, że niektórzy przygotowują się do poparcia programu reform, który może podważyć uniwersalność wiary.

Apelując o wysłuchanie afrykańskich głosów podczas Synodu, kardynał Sarah zastanawiał się, czy ci, którzy nie pochodzą z Afryki, będą mieli odwagę wysłuchać tego przekazu płynącego z Afryki oraz te ostrzeżenia zostaną należycie uwzględnione. Jego apel wyraża troskę o zachowanie integralności wiary i jedności Kościoła w obliczu ewentualnych prób wprowadzenia relatywizmu i innych destrukcyjnych idei sprzecznymi z duchem wiary i nauczaniem Jezusa Chrystusa.