Warszawski sąd w drugiej instancji w sprawie karnej przeciw byłemu premierowi za niepłacenie alimentów utrzymał marcową decyzję warszawskiego sądu rejonowego.

Sąd nakazał wówczas Marcinkiewiczowi płacenie alimentów w czasie wspomnianego dwuletniego okresu próby.

Jednocześnie stołeczny sąd uznał, że od sierpnia 2017 do maja 2020 r. z wyjątkiem dwóch miesięcy polityk uchylał się od płacenia nałożonego przez sąd zabezpieczenia alimentacyjnego na czas procesu i później alimentów wyznaczonych przez sąd.

Wyrok wyroku zobowiązuje byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza do wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony Izabeli oraz zapłacenie wynagrodzenia reprezentującego ją adwokata i kosztów sądowych.