- Podczas przeprowadzonych 8 czerwca br. wyborów w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Polska głosami 177 państw członkowskich została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ na lata 2024-2026 – czytamy na stronie polskiego MSZ.

Polska postrzega gospodarcze i społeczne działania będące na agendzie ONZ jako kluczowy element wysiłków na rzecz globalnego, zrównoważonego rozwoju, stabilności oraz ochrony praw człowieka. Obecnie na pierwszy plan w debacie o przyszłości wysuwają się potrzeby krajów rozwijających się, wynikające z dążenia do sprawiedliwego rozwoju. Doświadczenie nieprzerwanego wzrostu gospodarczego wraz z działaniami na rzecz spójności społecznej, udana transformacja systemowa i gospodarcza czynią z Polski wiarygodnego partnera dla krajów rozwijających się.

Rada Gospodarcza i Społeczna jest jednym z głównych organów ONZ podlegającym Zgromadzeniu Ogólnemu. Ustanowiona została na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Odgrywa centralną rolę w koordynacji działalności ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o trzy filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Rada składa się z 54 członków wybieranych na 3-letnią kadencję. Każdego roku Zgromadzenie Ogólne odnawia trzecią część składu Rady.

Polska po raz pierwszy zasiadała w Radzie w latach 1948-1953, a ostatni - w latach 2008-2010.

Fakt przyjęcia Polski do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ skomentował w mediach społecznościowych szef polskiego resortu spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau.

"Ogromny sukces Polski, która została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ 2024-2026. Rada jest jednym z głównych organów ONZ i odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju w trzech filarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym" – napisał na Twitterze szef MSZ Zbigniew Rau, dodając, że hasłem członkostwa Polski będzie: "Solidarny rozwój".

"Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które swoim wieloletnim dyplomatycznym wysiłkiem doprowadziły do tego sukcesu. W szczególności podziękowania kieruję do Ambasadora Krzysztofa Szczerskiego oraz całego zespołu" – czytamy w kolejnym wpisie szefa polskiego resortu dyplomacji.