I jeszcze coś dla przyszłych matek, zwłaszcza dla wierzących. Nigdy za dużo przypominania jest, że pierwszym obowiązkiem matki jest poczęcie i urodzenie dziecka w sakramentalnym związku małżeńskim. Nie wolno iść za modą luźnych par, propagowanych, powiedzmy wprost, przez szatana i tych, którzy mu służą. Nie wolno też zapomnieć, że każde dziecko, kiedykolwiek urodzone, jest człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci i każde zabicie go jest morderstwem, musimy przywrócić czynom ich właściwe znaczenie.

Oddajmy wszystkie matki, także przyszłe, Tej, o której śpiewamy:

Matka, która wszystko rozumie

Sercem ogarnia każdego z nas.

Matka, zobaczyć dobro w nas umie

Ona jest z nami w każdy czas.

Tekst ukazał się na blogu ojca Leona Knabita OSB

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.