"Świadczenie wychowawcze wprowadzone w 2016 r. ustawą […] o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci […], zwane powszechnie programem "Rodzina 500+" lub "500+", spotkało się z nadzwyczaj pozytywnym odbiorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że program 'Rodzina 500+' adresowany jest do szerokiego kręgu uprawnionych" - przypomniano w wykazie.

"Od czasu wprowadzenia świadczenia wychowawczego jego wysokość nie była zmieniana. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, nadszedł czas aby podnieść wysokość omawianego świadczenia" - podano także.

Projekt zakłada podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 r.