Działające pod kryptonimem WC-135W Constant Phoenix samoloty do tankowania w powietrzu wyposażono w maszyny tajnego rozpoznania nuklearnego. Teraz mają one obserwować i badać przebieg wojny na Ukrainie. Obecni na pokładzie samolotu specjaliści będą również w stanie zidentyfikować użycie broni chemicznej lub biologicznej.