"Kwoty zamrożonych środków na rachunkach bankowych i kwoty stanowiące wartość aktywów podmiotów objętych sankcjami to na chwilę obecną 13 mld zł.  Tak wynika przynajmniej z informacji, które zostały nam przekazane przez instytucje finansowe, przede wszystkim banki" - powiedział Zbaraszczuk podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Poinformował także, że do KAS na chwilę obecną wpłynęło 372 wnioski od 129 podmiotów dot. zwolnień zamrożonych środków i zasobów przez szefa KAS.

"Z tych 372 wniosków zostało rozpatrzonych 109, […] w tym 57 to decyzje wyrażające zgodę na uwolnienie środków spod sankcji" - podkreślił Zbaraszczuk.

Dodał, że wszystkie wnioski o zwolnienie środków na wypłatę wynagrodzeń zostały rozpatrzone pozytywnie.

Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował, że MSWiA przygotowało projekt nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej, który został przyjęty przez Radę Ministrów.

"Otóż chcemy wprowadzić nowy instrument, a mianowicie zarząd wobec podmiotów, które są na liście sankcyjnej i których interes pracowników tego wymaga" - podkreślił Wąsik.

Celem zarządu przymusowego ma być przygotowanie podmiotów, znajdujących się na liście sankcyjnej  do sprzedaży. Taka sprzedaż może odbywać się w porozumieniu i za zgodą właścicieli, a w przypadku jej braku o sprzedaży będzie mógł zadecydować sąd.

Prawo pierwokupu - jak tłumaczył wiceminister - miałyby spółki utworzone przez pracowników tego podmiotu. Jeżeli w skład spółki weszłoby ponad 50% pracowników firmy, pracownicy mogliby dokonać zakupu tego przedsiębiorstwa od zarządcy przemysłowego ewentualnie na podstawie decyzji sądu, jeżeli dotychczasowy właściciel nie wyraziłby zgody na sprzedaż.

Projekt zakłada także wprowadzenie wobec przedsiębiorstw objętych sankcjami wywłaszczenia za odszkodowaniem.

"Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy aktywa gospodarcze pozostaną w obrocie, będą mogły kontynuować działalność" - podkreślił wiceminister.

Lista podmiotów, objętych sankcjami została opracowana została przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Znalazło się na niej około 50 podmiotów (z czego 35 to firmy), w tym m.in. Gazprom, który został objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach Europol Gaz, związana z gazownictwem Novatek, PhosAgro - rosyjski potentat na rynku nawozów oraz Go Sport, a także wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski węgiel rosyjski i węgiel z Donbasu. Pełna ich lista dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sankcje wobec tych podmiotów obowiązują od 26 kwietnia.

Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. lub poważne naruszenie praw człowieka, lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej, lub których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w federacji Rosyjskiej lub na Białorusi. Dotyczy także bezpośrednio powiązanych z nimi osób i podmiotów, ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.