29.04.17, 18:07screenshot SalveTV

Abp Hoser: Należy postawić tamę prawną eugenice prenatalnej

Podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP jego przewodniczący, abp Henryk Hoser podniósł kwestię procesu legislacyjnego chroniącego ludzkie życie w okresie prenatalnym. 

"Wzrasta w Polsce liczba aborcji ze wskazań eugenicznych. Konieczne staje się więc pilne uregulowanie rozwiązań prawnych w tej kwestii"- podkreślił duchowny, przypominając jednocześnie, że życie ludzkie- w każdym okresie i w każdym stanie- ma swoją bezwzględną wartość. 

Zespół wyraził zaniepokojenie tworzeniem chimer biologicznych z użyciem materiału genetycznego człowieka. Biskup diecezjalny warszawsko-praski stanowczo zaznaczył, że tego rodzaju praktyki depczą prawo do integralności ludzkiej osoby. 

"Materiał genetyczny człowieka powinien mieć zastosowanie tylko i wyłącznie do gatunku ludzkiego, a nie podlegać próbom łączenia go z innym zakresem dziedziczenia genetycznego"- podkreślił

Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że nie ma żadnych wyjątków, jeśli chodzi o ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

"Proces legislacyjny w Polsce powinien zmierzać do ograniczenia sytuacji, w których najczęściej dochodzi do przerywania ciąży. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których stwierdza się chorobę w okresie prenatalnym. Tylko oficjalne dane statystyczne z ostatniego roku pokazały, że było o pięćset przypadków więcej przerwań ciąży ze wskazań eugenicznych niż w latach ubiegłych. Łącznie wynosi to już 1812 przypadków"- powiedział arcybiskup Henryk Hoser. Jak przypomniał duchowny, eugenika obejmuje już nie tylko przypadki chorób nieuleczalnych i prowadzących do śmierci dziecka we wczesnym wieku, ale również te, z którymi można żyć nawet do późnej starości. Podczas posiedzenia poruszono również kwestię kryteriów śmierci mózgowej. 

"W dziedzinie transplantologii mamy do czynienia ze zjawiskiem wyścigu z czasem. Chodzi bowiem o uzyskanie w jak najlepszym stanie organu do przeszczepu. W związku z tym pośpiech i nie przestrzeganie procedur może doprowadzić do czynnego przyczynienia się do czyjejś śmierci"- ostrzegał arcybiskup. 

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP na kolejnych posiedzeniach omówi także kwestię postępów w neurobiologii człowieka. 

JJ/KAI, wPolityce.pl, Fronda.pl